Spanish | Phrases - Immigration | Studying

Studying - University

Jeg vil gerne indskrives på et universitet.
Me gustaría matricularme en la universidad.
Stating that you want to enroll
Jeg vil gerne søge faget _____________.
Me quiero matricular _______________.
Stating that you want to apply for a course
bachelor
en un grado
Type of course
kandidatstuderende
en un posgrado
Type of course
ph.d.-studerende
en un doctorado
Type of course
fuldtids-
a tiempo completo
Type of course
deltids-
a tiempo parcial
Type of course
online
a distancia
Type of course
Jeg vil gerne studere på dette universitet i ___________.
Me gustaría estudiar en su universidad durante un periodo de ___________.
Stating how long your exchange period is
et semester
un semestre
Length of stay at foreign university
et studieår
un curso académico
Length of stay at foreign university
Hvad er arbejdsrestriktionerne for studerende?
¿Existen restricciones laborales para los estudiantes?
Asking about work restrictions for students
Skal jeg vise kopier af de originale dokumenter eller selve de originale dokumenter?
¿Tengo que presentar los documentos originales o es sufuciente con sus fotocopias?
Asking if you need to provide the original documents or copies
Hvad er optagelseskravene til universitetet?
¿Cuáles son los requisitos de acceso a la universidad?
Used when applying for university
Sender I mig en formel optagelsebekræftelse?
¿Me enviarán una carta de aceptación?
Asking if you will receive a formal offer
Garanterer universitetet indkvartering?
¿La universidad proporciona también el alojamiento?
Asking if the university provides accommodation
Indeholder faget også en praktikperiode?
¿Hay prácticas profesionales en el plan de estudios?
Asking if your university course involves an internship period
Er der omkostninger ved at studere som udvekslingsstuderende på dette universitet?
¿Los estudiantes de intercambio también tenemos que pagar la matrícula en su universidad?
Asking if you have to pay to study as an exchange student at that university
Hvordan kan jeg følge min ansøgnings fremgang?
¿Cómo puedo consultar el estado de mi solicitud?
Asking how you can see the progress of your application
Hvad er sprogkravene?
¿Cuál es el nivel de (idioma) requerido?
Inquiring about the language requirement to be fulfilled in order to be accepted at that university
Hvordan er ____________ systemet?
¿Cómo es el sistema _____________?
Asking information about the system
studiepoint
de créditos
Type of system
bedømmelse
de notas
Type of system
Får jeg en akademisk udskrift sidst i mit udvekslingsophold?
¿Recibiré una copia de mi expediente académico al final de la estancia?
Asking if you have an academic transcript at the end of your exchange
Hvordan er undervisningsformen?
¿Qué estilo de enseñanza aplican?
Inquiring about the teaching style
Er der _____________ ?
¿Hay ______________?
Inquiring about the teaching style
forelæsninger
clases teóricas
Type of class
seminarer
seminarios
Type of class
undervisning
tutorías
Type of class
konferencer
conferencias
Type of class
Hvilke fag tilbydes på sommerskole?
¿Qué cursos se ofertan para la escuela de verano?
Asking information about the kinds of courses offered by summer schools
Hvornår afholdes eksaminerne?
¿Cuándo es el periodo de exámenes?
Asking when the exams are
Hvor kan jeg finde information om fagene?
¿Dónde puedo conseguir información sobre las asignaturas disponibles?
Asking where you can find information about the courses
Er der en sportshal på universitetet?
¿Hay instalaciones deportivas en la universidad?
Asking if there is a university sports center
Hvordan kan jeg deltage i studenterforeninger?
¿Cómo puedo unirme a las asociaciones de estudiantes?
Asking how you can join student societies
Hvad er den anslåede leveomkostning i [by]?
¿Cuál es más o menos el coste de la vida en (ciudad)?
Inquiring about the estimated living costs in the city

Studying - Language courses

Hvilke sprog kan jeg studere på skolen?
¿Qué idiomas se pueden estudiar en el centro?
Asking what languages you can study at that school
Er der en placeringstest for at bedømme mit niveau?
¿Hay pruebas de nivel?
Asking if there is a placement test to assess your level
Kan jeg skifte til et andet niveau hvis den jeg deltager i ikke passer til mig?
¿Me puedo cambiar de clase si el nivel no es el adecuado para mí?
Asking if you can change level in case you are not satisfied with the one you are attending
Har du en detaljeret beskrivelse af faget?
¿Tienen descripciones detalladas de las asignaturas?
Asking if there is a detailed description of the course
Hvad er det maksimale antal deltagende studerende pr. fag?
¿Cuál es el número máximo de estudiantes en cada clase?
Asking what the maximum number of students in a class is
Hvilke faciliteter findes der på skolen?
¿Qué instalaciones tiene el centro?
Asking what facilities there are in the school
Arrangerer I også ekskursioner?
¿Organizan también excursiones?
Asking if the school arranges also excursions
Hvilke programmer tilbydes her?
¿Qué programas ofertan?
Asking what programs are offered

Studying - Scholarships

Jeg er her for at spørge til mulighederne for stipendier
Vengo a pedir información sobre las posibilidades de financiación.
Inquiring about funding opportunities
Hvilke organisationer kan finansiere mit studium?
¿Qué organismos pueden financiar mis estudios?
Asking which bodies can fund your studies
Jeg har brug for økonomisk hjælp til ____________.
Necesito ayuda financiera para ______________.
Stating that you need financial help
studiegebyrer
matrícula
Thing that you need financial help for
leveomkostninger
gastos personales
Thing that you need financial help for
børnepasning
manutención de hijos menores
Thing that you need financial help for
Hvilke slags stipendier er tilgængelige?
¿Qué becas puedo solicitar?
Asking what kinds of scholarships are available

Studying - Validating foreign degrees

Jeg vil gerne validere mit afsluttende eksamensbevis i [land].
Me gustaría convalidar mi título en (país).
Stating that you would like to validate your degree certificate in that country
Har I en liste over certificerede oversættere for [sprog]?
¿Me podría dar una lista de traductores jurados en (idioma)?
Asking if there is a list of certified translators in the language that you need
Hvor kan jeg få et ækvivalenscertifikat?
¿Dónde puedo conseguir un certificado de convalidación?
Asking where you can get a certificate of equivalency