Chinese | Phrases - Immigration | Studying

Studying - University

Ik zou mij graag inschrijven in een universiteit.
我想要进入大学学习。
Stating that you want to enroll
Ik zou mij graag inschrijven voor _____________.
我想要申请______________课程。
Stating that you want to apply for a course
een bacheloropleiding
本科生
Type of course
een postgraduaat
研究生
Type of course
een doctoraat
博士生
Type of course
een voltijdse opleiding
全日制
Type of course
een deeltijdse opleiding
非全日
Type of course
een online cursus
网上课程
Type of course
Ik zou graag aan uw universiteit studeren voor ___________.
我想要在这所大学学习___________。
Stating how long your exchange period is
een semester
一学期
Length of stay at foreign university
een academisch jaar
一学年
Length of stay at foreign university
Wat zijn de beperkingen voor tewerkstelling voor studenten?
请问学生工作有什么限制?
Asking about work restrictions for students
Moet ik de kopieën of de originele documenten zelf indienen?
我需要提供材料原件还是复印件?
Asking if you need to provide the original documents or copies
Wat zijn de toelatingsvoorwaarden van de universiteit?
请问该所大学的入学要求是什么?
Used when applying for university
Zal ik een formele toelating ontvangen?
请问您会给我寄官方录取通知书吗?
Asking if you will receive a formal offer
Voorziet de universiteit ook accommodatie?
请问大学能保证我的住宿吗?
Asking if the university provides accommodation
Bevat de cursus ook een stageperiode?
课程内容涵盖实习吗?
Asking if your university course involves an internship period
Zijn er studiekosten voor uitwisselingsstudenten aan uw universiteit?
在这所大学作为交换生需要付学费吗?
Asking if you have to pay to study as an exchange student at that university
Hoe kan ik de vooruitgang van mijn aanmeldingsproces bekijken?
我如何才能查看我的申请进程呢?
Asking how you can see the progress of your application
Wat zijn de [taal] taalvereisten?
对【语言】的要求是什么?
Inquiring about the language requirement to be fulfilled in order to be accepted at that university
Hoe werkt het ____________ systeem?
这个 ____________ 评分系统是什么样的?
Asking information about the system
creditsysteem
学分制
Type of system
beoordelingssysteem
打分制
Type of system
Krijg ik een academisch afschrift op het einde van mijn uitwisseling?
在我的交换期结束时我能拿到成绩单吗?
Asking if you have an academic transcript at the end of your exchange
Welke leermethoden worden er gebruikt?
这里的教学风格是什么样的?
Inquiring about the teaching style
Zijn er _____________ ?
这里有_____________?
Inquiring about the teaching style
lezingen
讲座
Type of class
seminars
研讨会
Type of class
tutorials
个别辅导
Type of class
conferenties
会议
Type of class
Welke cursussen bieden de summer schools aan?
暑期学校提供哪些课程呢?
Asking information about the kinds of courses offered by summer schools
Wanneer worden de examens gehouden?
考试何时举行?
Asking when the exams are
Waar kan ik informatie over alle beschikbare cursussen vinden?
我在哪里能找到所有的课程信息?
Asking where you can find information about the courses
Heeft de universiteit een sportcentrum?
大学里有体育馆吗?
Asking if there is a university sports center
Hoe kan ik tot een studentenvereniging toetreden?
我如何加入学生组织?
Asking how you can join student societies
Wat zijn de geschatte kosten voor levensonderhoud in [stad]?
在【城市】居住的生活成本大概多少?
Inquiring about the estimated living costs in the city

Studying - Language courses

Welke talen kan ik studeren aan uw school?
我在这里可以学习什么语言?
Asking what languages you can study at that school
Is er een plaatsingstoets voor mijn niveau te bepalen?
有没有水平测试来评估我的水平?
Asking if there is a placement test to assess your level
Kan ik nog overschakelen naar een ander niveau als het huidige niveau niet het juiste is?
如果当前的等级不适合我,我能否转到其他等级吗?
Asking if you can change level in case you are not satisfied with the one you are attending
Heeft u een gedetailleerde beschrijving van de cursus?
您有课程的详细介绍吗?
Asking if there is a detailed description of the course
Wat is het maximum aantal studenten per klas?
一个班级里最多有多少个学生?
Asking what the maximum number of students in a class is
Wat zijn de beschikbare faciliteiten in uw school?
贵校都有哪些设施?
Asking what facilities there are in the school
Organiseren jullie ook excursies?
请问你们安排郊游吗?
Asking if the school arranges also excursions
Welke programma's bieden jullie aan?
你们提供哪些项目呢?
Asking what programs are offered

Studying - Scholarships

Ik zou mij graag informeren over beurzen.
我想了解关于助学金的信息。
Inquiring about funding opportunities
Welke organisaties kunnen mijn studies financieren?
有哪些组织可以资助我的学习?
Asking which bodies can fund your studies
Ik heb nood aan financiële hulp voor ____________.
我需要 ____________的财政补贴。
Stating that you need financial help
inschrijvingsgeld
学费
Thing that you need financial help for
kosten voor levensonderhoud
生活费用
Thing that you need financial help for
kinderopvang
儿童托管
Thing that you need financial help for
Welke soorten studiebeurzen zijn er beschikbaar?
请问有哪些奖学金?
Asking what kinds of scholarships are available

Studying - Validating foreign degrees

Ik zou graag mijn diploma valideren in [land].
我想要在【国家】认证我的学位证书。
Stating that you would like to validate your degree certificate in that country
Heeft u een lijst van beëdigde vertalers voor het [taal]?
请问您有【语言】的认证翻译师列表吗?
Asking if there is a list of certified translators in the language that you need
Waar kan ik een gelijkwaardigheidsattest verkrijgen?
请问哪里可以拿到同等的学位证书?
Asking where you can get a certificate of equivalency