Czech | Phrases - Immigration | Studying

Studying - University

Ik zou mij graag inschrijven in een universiteit.
Rád/a bych se zapsal/a na vysoké škole.
Stating that you want to enroll
Ik zou mij graag inschrijven voor _____________.
Rád/a bych se zapsal/a na _____________.
Stating that you want to apply for a course
een bacheloropleiding
bakalářské studium
Type of course
een postgraduaat
postgraduální studium
Type of course
een doctoraat
doktorské studium
Type of course
een voltijdse opleiding
prezenční studium
Type of course
een deeltijdse opleiding
kombinované studium
Type of course
een online cursus
online
Type of course
Ik zou graag aan uw universiteit studeren voor ___________.
Rád/a bych studoval/a na vaší vysoké škole po dobu ___________.
Stating how long your exchange period is
een semester
(jeden) semestr
Length of stay at foreign university
een academisch jaar
celý akademický rok
Length of stay at foreign university
Wat zijn de beperkingen voor tewerkstelling voor studenten?
Jaká jsou pracovní omezení pro studenty?
Asking about work restrictions for students
Moet ik de kopieën of de originele documenten zelf indienen?
Musím předložit kopie dokumentů nebo to musí být originální dokumenty?
Asking if you need to provide the original documents or copies
Wat zijn de toelatingsvoorwaarden van de universiteit?
Jaké jsou vstupní požadavky pro studium?
Used when applying for university
Zal ik een formele toelating ontvangen?
Pošlete mi formální nabídku ke studiu?
Asking if you will receive a formal offer
Voorziet de universiteit ook accommodatie?
Zaručuje vysoká škola ubytování pro studenty?
Asking if the university provides accommodation
Bevat de cursus ook een stageperiode?
Zahrnuje studijní obor i pracovní stáž?
Asking if your university course involves an internship period
Zijn er studiekosten voor uitwisselingsstudenten aan uw universiteit?
Musím jako výměnný student platit školné?
Asking if you have to pay to study as an exchange student at that university
Hoe kan ik de vooruitgang van mijn aanmeldingsproces bekijken?
Jak mohu sledovat průběh mé přihlášky?
Asking how you can see the progress of your application
Wat zijn de [taal] taalvereisten?
Jaké jsou jazykové požadavky?
Inquiring about the language requirement to be fulfilled in order to be accepted at that university
Hoe werkt het ____________ systeem?
Jaký je ____________ systém?
Asking information about the system
creditsysteem
kredity
Type of system
beoordelingssysteem
známkování
Type of system
Krijg ik een academisch afschrift op het einde van mijn uitwisseling?
Dostanu studijní přehled na konci mé výměny?
Asking if you have an academic transcript at the end of your exchange
Welke leermethoden worden er gebruikt?
Jaké vyučovací metody jsou používány?
Inquiring about the teaching style
Zijn er _____________ ?
Jsou tam _____________ ?
Inquiring about the teaching style
lezingen
přednášky
Type of class
seminars
semináře
Type of class
tutorials
konsultace
Type of class
conferenties
konference
Type of class
Welke cursussen bieden de summer schools aan?
Jaké předměty nabízí letní škola?
Asking information about the kinds of courses offered by summer schools
Wanneer worden de examens gehouden?
Kdy jsou zkoušky?
Asking when the exams are
Waar kan ik informatie over alle beschikbare cursussen vinden?
Kde mohu najít informace o všech dostupných předmětech?
Asking where you can find information about the courses
Heeft de universiteit een sportcentrum?
Nachází se na vysoké škole sportovní centrum?
Asking if there is a university sports center
Hoe kan ik tot een studentenvereniging toetreden?
Jak se mohu připojit ke studentským organizacím?
Asking how you can join student societies
Wat zijn de geschatte kosten voor levensonderhoud in [stad]?
Jaké jsou přibližné životní náklady v [city]?
Inquiring about the estimated living costs in the city

Studying - Language courses

Welke talen kan ik studeren aan uw school?
Jaké jazyky můžu studovat na vaší škole?
Asking what languages you can study at that school
Is er een plaatsingstoets voor mijn niveau te bepalen?
Nabízíte rozřazovací test, který určí úroveň mého jazyka?
Asking if there is a placement test to assess your level
Kan ik nog overschakelen naar een ander niveau als het huidige niveau niet het juiste is?
Mohu být přeřazen/a do jiné skupiny, jestliže ta, kterou právě navštěvuji, není pro mě příliš vhodná?
Asking if you can change level in case you are not satisfied with the one you are attending
Heeft u een gedetailleerde beschrijving van de cursus?
Nabízíte detailní popis kurzu?
Asking if there is a detailed description of the course
Wat is het maximum aantal studenten per klas?
Jaký je maximální počet studentů ve třídě?
Asking what the maximum number of students in a class is
Wat zijn de beschikbare faciliteiten in uw school?
Jaké vybavení máte ve vaší škole?
Asking what facilities there are in the school
Organiseren jullie ook excursies?
Pořádáte exkurze?
Asking if the school arranges also excursions
Welke programma's bieden jullie aan?
Jaké programy nabízí vaše škola?
Asking what programs are offered

Studying - Scholarships

Ik zou mij graag informeren over beurzen.
Rád/a bych se informoval/a o možnostech požádat o stipendium.
Inquiring about funding opportunities
Welke organisaties kunnen mijn studies financieren?
Jaké organizace mohou financovat moje studia?
Asking which bodies can fund your studies
Ik heb nood aan financiële hulp voor ____________.
Potřebuji finanční podporu pro ____________.
Stating that you need financial help
inschrijvingsgeld
školné
Thing that you need financial help for
kosten voor levensonderhoud
životní náklady
Thing that you need financial help for
kinderopvang
péče o dítě
Thing that you need financial help for
Welke soorten studiebeurzen zijn er beschikbaar?
Jaké druhy stipendia jsou k dispozici?
Asking what kinds of scholarships are available

Studying - Validating foreign degrees

Ik zou graag mijn diploma valideren in [land].
Chtěl bych/chtěla bych si ověřit můj titul v [název země].
Stating that you would like to validate your degree certificate in that country
Heeft u een lijst van beëdigde vertalers voor het [taal]?
Máte seznam s certifikovanými překladateli, kteří překládají v [název jazyka]?
Asking if there is a list of certified translators in the language that you need
Waar kan ik een gelijkwaardigheidsattest verkrijgen?
Kde mohu dostat certifikát o rovnocennosti mého titulu?
Asking where you can get a certificate of equivalency