Esperanto | Phrases - Immigration | Studying

Studying - University

Ik zou mij graag inschrijven in een universiteit.
Mi ŝatus enskribiĝi en universitato.
Stating that you want to enroll
Ik zou mij graag inschrijven voor _____________.
Mi volas apliki por_____________.
Stating that you want to apply for a course
een bacheloropleiding
kurso por studentoj
Type of course
een postgraduaat
kurso por postdiplomaj studentoj
Type of course
een doctoraat
kurso por Ph.D.
Type of course
een voltijdse opleiding
plentempa kurso
Type of course
een deeltijdse opleiding
parttempa kurso
Type of course
een online cursus
enreta kurso
Type of course
Ik zou graag aan uw universiteit studeren voor ___________.
Mi ŝatus studi ĉe via universitato dum ___________.
Stating how long your exchange period is
een semester
semestro
Length of stay at foreign university
een academisch jaar
akademia jaro
Length of stay at foreign university
Wat zijn de beperkingen voor tewerkstelling voor studenten?
Kio estas la laborolimigoj por studentoj?
Asking about work restrictions for students
Moet ik de kopieën of de originele documenten zelf indienen?
Ĉu mi devas montri kopiojn de la originalaj dokumentoj aŭ la originalajn dokumentojn mem?
Asking if you need to provide the original documents or copies
Wat zijn de toelatingsvoorwaarden van de universiteit?
Kio estas la eniropostuloj de la universitato?
Used when applying for university
Zal ik een formele toelating ontvangen?
Ĉu vi sendos al mi formalan oferton?
Asking if you will receive a formal offer
Voorziet de universiteit ook accommodatie?
Ĉu la universitato garantias gastigadon tiel?
Asking if the university provides accommodation
Bevat de cursus ook een stageperiode?
Ĉu la kurso inkluzas staĝon tiel?
Asking if your university course involves an internship period
Zijn er studiekosten voor uitwisselingsstudenten aan uw universiteit?
Ĉu estas kostoj pro studi kiel interŝanĝa studento ĉe via universitato?
Asking if you have to pay to study as an exchange student at that university
Hoe kan ik de vooruitgang van mijn aanmeldingsproces bekijken?
Kiel mi povas kontroli la progreson de mia apliko?
Asking how you can see the progress of your application
Wat zijn de [taal] taalvereisten?
Kio estas la lingvaj kondiĉoj en [lingvo]?
Inquiring about the language requirement to be fulfilled in order to be accepted at that university
Hoe werkt het ____________ systeem?
Kio estas la sistemo de ___________ kiel?
Asking information about the system
creditsysteem
de kredito
Type of system
beoordelingssysteem
de noto
Type of system
Krijg ik een academisch afschrift op het einde van mijn uitwisseling?
Ĉu mi ricevas akademia transskribaĵo fine de mia ŝanĝo?
Asking if you have an academic transcript at the end of your exchange
Welke leermethoden worden er gebruikt?
Kiom estas la instrua stilo?
Inquiring about the teaching style
Zijn er _____________ ?
Ĉu estas ______________?
Inquiring about the teaching style
lezingen
lekcioj
Type of class
seminars
seminarioj
Type of class
tutorials
lerniloj
Type of class
conferenties
konferencoj
Type of class
Welke cursussen bieden de summer schools aan?
Kion kursoj estas ofertitaj en somerlernejoj?
Asking information about the kinds of courses offered by summer schools
Wanneer worden de examens gehouden?
Kiam estas la ekzamenoj?
Asking when the exams are
Waar kan ik informatie over alle beschikbare cursussen vinden?
Kie mi povas trovi informojn pri ĉiuj disponeblaj kursoj?
Asking where you can find information about the courses
Heeft de universiteit een sportcentrum?
Ĉu estas universitata sportejo?
Asking if there is a university sports center
Hoe kan ik tot een studentenvereniging toetreden?
Kiel mi povas aliĝi studentajn sociojn?
Asking how you can join student societies
Wat zijn de geschatte kosten voor levensonderhoud in [stad]?
Kio estas la laŭtaksaj vivantaj kostoj en [urbo]?
Inquiring about the estimated living costs in the city

Studying - Language courses

Welke talen kan ik studeren aan uw school?
Kio lingvojn mi povas studi en via lernejo?
Asking what languages you can study at that school
Is er een plaatsingstoets voor mijn niveau te bepalen?
Ĉu estas testo por taksi mian nivelon?
Asking if there is a placement test to assess your level
Kan ik nog overschakelen naar een ander niveau als het huidige niveau niet het juiste is?
Ĉu mi povas fari alian nivelon, se la unu, ke mi ĉeestas, ne pravas por mi?
Asking if you can change level in case you are not satisfied with the one you are attending
Heeft u een gedetailleerde beschrijving van de cursus?
Ĉu vi havas detalan priskribon de la kurso?
Asking if there is a detailed description of the course
Wat is het maximum aantal studenten per klas?
Kio estas la maksimuma nombro de lernantoj en klaso?
Asking what the maximum number of students in a class is
Wat zijn de beschikbare faciliteiten in uw school?
Kio instalaĵoj estas en via lernejo?
Asking what facilities there are in the school
Organiseren jullie ook excursies?
Ĉu vi aranĝas ekskursoj?
Asking if the school arranges also excursions
Welke programma's bieden jullie aan?
Kio programojn vi proponas?
Asking what programs are offered

Studying - Scholarships

Ik zou mij graag informeren over beurzen.
Mi estas ĉi tie por peti pri financadaj ŝancoj.
Inquiring about funding opportunities
Welke organisaties kunnen mijn studies financieren?
Kiun korpoj povas financi miajn studojn?
Asking which bodies can fund your studies
Ik heb nood aan financiële hulp voor ____________.
Mi bezonas financan helpon por ____________.
Stating that you need financial help
inschrijvingsgeld
instrudepagoj
Thing that you need financial help for
kosten voor levensonderhoud
miaj vivelspezoj
Thing that you need financial help for
kinderopvang
infanzorgado
Thing that you need financial help for
Welke soorten studiebeurzen zijn er beschikbaar?
Kio specoj de stipendioj estas haveblaj?
Asking what kinds of scholarships are available

Studying - Validating foreign degrees

Ik zou graag mijn diploma valideren in [land].
Mi ŝatus validigi mian gradan registriton en [lando].
Stating that you would like to validate your degree certificate in that country
Heeft u een lijst van beëdigde vertalers voor het [taal]?
Ĉu vi havas liston de certigitaj tradukistoj en [lingvo]?
Asking if there is a list of certified translators in the language that you need
Waar kan ik een gelijkwaardigheidsattest verkrijgen?
Kie mi povas akiri registriton de ekvivalenteco?
Asking where you can get a certificate of equivalency