Finnish | Phrases - Immigration | Studying

Studying - University

Ik zou mij graag inschrijven in een universiteit.
Haluaisin hakea yliopistoon.
Stating that you want to enroll
Ik zou mij graag inschrijven voor _____________.
Haluan hakea ________.
Stating that you want to apply for a course
een bacheloropleiding
kandidaatin ohjelmaan
Type of course
een postgraduaat
jatko-opintoihin
Type of course
een doctoraat
tohtorin ohjelmaan
Type of course
een voltijdse opleiding
täysiaikaiseen ohjelmaan
Type of course
een deeltijdse opleiding
osa-aikaiseen ohjelmaan
Type of course
een online cursus
verkossa käytävään ohjelmaan
Type of course
Ik zou graag aan uw universiteit studeren voor ___________.
Haluaisin opiskella yliopistollanne ________.
Stating how long your exchange period is
een semester
lukukauden
Length of stay at foreign university
een academisch jaar
lukuvuoden
Length of stay at foreign university
Wat zijn de beperkingen voor tewerkstelling voor studenten?
Onko opiskelijoille joitakin rajoitteita työhön liittyen?
Asking about work restrictions for students
Moet ik de kopieën of de originele documenten zelf indienen?
Tarvitseeko minun toimittaa alkuperäiset dokumentit vai kopiot?
Asking if you need to provide the original documents or copies
Wat zijn de toelatingsvoorwaarden van de universiteit?
Mitkä ovat yliopiston sisäänpääsyvaatimukset?
Used when applying for university
Zal ik een formele toelating ontvangen?
Lähetetäänkö minulle virallinen hyväksymiskirje?
Asking if you will receive a formal offer
Voorziet de universiteit ook accommodatie?
Tarjoaako yliopisto myös asumuksen?
Asking if the university provides accommodation
Bevat de cursus ook een stageperiode?
Kuuluuko tutkinto-ohjelmaani myös työharjoittelu?
Asking if your university course involves an internship period
Zijn er studiekosten voor uitwisselingsstudenten aan uw universiteit?
Tarvitseeko vaihto-opiskelijoiden maksaa yliopistollenne jotakin opiskelusta?
Asking if you have to pay to study as an exchange student at that university
Hoe kan ik de vooruitgang van mijn aanmeldingsproces bekijken?
Kuinka pääsen seuraamaan hakemukseni etenemistä?
Asking how you can see the progress of your application
Wat zijn de [taal] taalvereisten?
Mitä kielitaitoja vaaditaan?
Inquiring about the language requirement to be fulfilled in order to be accepted at that university
Hoe werkt het ____________ systeem?
Miten _______ -järjestelmä toimii?
Asking information about the system
creditsysteem
opintopiste
Type of system
beoordelingssysteem
arvosana
Type of system
Krijg ik een academisch afschrift op het einde van mijn uitwisseling?
Saanko vaihtoni lopussa todistuksen suoritetuista opinnoistani?
Asking if you have an academic transcript at the end of your exchange
Welke leermethoden worden er gebruikt?
Minkälainen opetustyyli teillä on?
Inquiring about the teaching style
Zijn er _____________ ?
Onko teillä ________?
Inquiring about the teaching style
lezingen
luentoja
Type of class
seminars
seminaareja
Type of class
tutorials
pienryhmäopetusta
Type of class
conferenties
konferensseja
Type of class
Welke cursussen bieden de summer schools aan?
Minkälaisia kesäkursseja teillä on tarjolla?
Asking information about the kinds of courses offered by summer schools
Wanneer worden de examens gehouden?
Koska tentit ovat?
Asking when the exams are
Waar kan ik informatie over alle beschikbare cursussen vinden?
Mistä saan lisätietoa kaikista valittavista kursseista?
Asking where you can find information about the courses
Heeft de universiteit een sportcentrum?
Onko yliopistolla liikuntatiloja?
Asking if there is a university sports center
Hoe kan ik tot een studentenvereniging toetreden?
Kuinka voin liittyä opiskelijajärjestöihin?
Asking how you can join student societies
Wat zijn de geschatte kosten voor levensonderhoud in [stad]?
Kuinka korkeat elinkustannukset ovat [kaupungissa] arviolta?
Inquiring about the estimated living costs in the city

Studying - Language courses

Welke talen kan ik studeren aan uw school?
Mitä kieliä voin opiskella koulussanne?
Asking what languages you can study at that school
Is er een plaatsingstoets voor mijn niveau te bepalen?
Pitääkö minun tehdä lähtötasotesti kielitaitojeni arvioimiseksi?
Asking if there is a placement test to assess your level
Kan ik nog overschakelen naar een ander niveau als het huidige niveau niet het juiste is?
Voinko vaihtaa tasoa, jos valitsemani ei olekaan oikea minulle?
Asking if you can change level in case you are not satisfied with the one you are attending
Heeft u een gedetailleerde beschrijving van de cursus?
Onko teillä tarkempaa kuvausta tutkinto-ohjelmasta?
Asking if there is a detailed description of the course
Wat is het maximum aantal studenten per klas?
Mikä on opiskelijoiden maksimäärä kursseilla?
Asking what the maximum number of students in a class is
Wat zijn de beschikbare faciliteiten in uw school?
Mitä eri tiloja koululla on käytettävissä?
Asking what facilities there are in the school
Organiseren jullie ook excursies?
Järjestättekö te myös ekskursioita?
Asking if the school arranges also excursions
Welke programma's bieden jullie aan?
Mitä tutkinto-ohjelmia te tarjoatte?
Asking what programs are offered

Studying - Scholarships

Ik zou mij graag informeren over beurzen.
Haluaisin tietää lisää opintojen rahoittamismahdollisuuksista
Inquiring about funding opportunities
Welke organisaties kunnen mijn studies financieren?
Mitkä organisaatiot voivat rahoittaa opintoni?
Asking which bodies can fund your studies
Ik heb nood aan financiële hulp voor ____________.
Tarvitsen taloudellista tukea _________ varten.
Stating that you need financial help
inschrijvingsgeld
lukukausimaksut
Thing that you need financial help for
kosten voor levensonderhoud
elinkustannukseni
Thing that you need financial help for
kinderopvang
lastenhoito
Thing that you need financial help for
Welke soorten studiebeurzen zijn er beschikbaar?
Millaisia stipendejä on saatavilla?
Asking what kinds of scholarships are available

Studying - Validating foreign degrees

Ik zou graag mijn diploma valideren in [land].
Haluaisin hyväksiluetuttaa ulkomaalaisen tutkintoni [maassa].
Stating that you would like to validate your degree certificate in that country
Heeft u een lijst van beëdigde vertalers voor het [taal]?
Onko teillä listaa sertifioiduista [kielen] kääntäjistä?
Asking if there is a list of certified translators in the language that you need
Waar kan ik een gelijkwaardigheidsattest verkrijgen?
Mistä saan hyväksilukutodistuksen?
Asking where you can get a certificate of equivalency