German | Phrases - Immigration | Studying

Studying - University

Ik zou mij graag inschrijven in een universiteit.
Ich möchte mich an der Universität einschreiben.
Stating that you want to enroll
Ik zou mij graag inschrijven voor _____________.
Ich möchte mich für den _____________ anmelden.
Stating that you want to apply for a course
een bacheloropleiding
Grundkurs
Type of course
een postgraduaat
Aufbaukurs
Type of course
een doctoraat
Doktorandenkurs
Type of course
een voltijdse opleiding
Vollzeitkurs
Type of course
een deeltijdse opleiding
Teilzeitkurs
Type of course
een online cursus
Onlinekurs
Type of course
Ik zou graag aan uw universiteit studeren voor ___________.
Ich möchte an dieser Uni ________ studieren.
Stating how long your exchange period is
een semester
ein Semester
Length of stay at foreign university
een academisch jaar
ein Studienjahr
Length of stay at foreign university
Wat zijn de beperkingen voor tewerkstelling voor studenten?
Gibt es Arbeitsbeschränkungen für Studenten?
Asking about work restrictions for students
Moet ik de kopieën of de originele documenten zelf indienen?
Muss ich Kopien vorlegen oder die Originaldokumente selbst?
Asking if you need to provide the original documents or copies
Wat zijn de toelatingsvoorwaarden van de universiteit?
Wie sind die Zugangsvoraussetzungen an der Uni?
Used when applying for university
Zal ik een formele toelating ontvangen?
Werden Sie mir einen formellen Zulassungsbescheid zusenden?
Asking if you will receive a formal offer
Voorziet de universiteit ook accommodatie?
Garantiert die Uni auch Wohnraum?
Asking if the university provides accommodation
Bevat de cursus ook een stageperiode?
Gehört zu dem Kurs auch ein Praktikum?
Asking if your university course involves an internship period
Zijn er studiekosten voor uitwisselingsstudenten aan uw universiteit?
Fallen Kosten an, wenn man als Austauschstudent an ihrer Uni studiert?
Asking if you have to pay to study as an exchange student at that university
Hoe kan ik de vooruitgang van mijn aanmeldingsproces bekijken?
Wie kann ich den Bearbeitungsprozess meiner Bewerbung nachverfolgen?
Asking how you can see the progress of your application
Wat zijn de [taal] taalvereisten?
Welche Sprachvoraussetzungen gibt es?
Inquiring about the language requirement to be fulfilled in order to be accepted at that university
Hoe werkt het ____________ systeem?
Wie funktioniert das__________?
Asking information about the system
creditsysteem
Kreditsystem
Type of system
beoordelingssysteem
Benotungssystem
Type of system
Krijg ik een academisch afschrift op het einde van mijn uitwisseling?
Bekomme ich eine Leistungsübersicht am Ende des Austauschs?
Asking if you have an academic transcript at the end of your exchange
Welke leermethoden worden er gebruikt?
Welche Lehrmethoden werden angewendet?
Inquiring about the teaching style
Zijn er _____________ ?
Gibt es_____________?
Inquiring about the teaching style
lezingen
Vorlesungen
Type of class
seminars
Seminare
Type of class
tutorials
Tutorien
Type of class
conferenties
Konferenzen
Type of class
Welke cursussen bieden de summer schools aan?
Welche Kurse bietet die Summer School an?
Asking information about the kinds of courses offered by summer schools
Wanneer worden de examens gehouden?
Wann finden die Prüfungen statt?
Asking when the exams are
Waar kan ik informatie over alle beschikbare cursussen vinden?
Wo kann ich Informationen zum Kursangebot bekommen?
Asking where you can find information about the courses
Heeft de universiteit een sportcentrum?
Gibt es ein Sportzentrum an der Uni?
Asking if there is a university sports center
Hoe kan ik tot een studentenvereniging toetreden?
Wie kann ich studentischen Gruppen beitreten?
Asking how you can join student societies
Wat zijn de geschatte kosten voor levensonderhoud in [stad]?
Wie hoch sind die Lebenshaltungskosten ungefähr in [Stadt]?
Inquiring about the estimated living costs in the city

Studying - Language courses

Welke talen kan ik studeren aan uw school?
Welche Sprachen kann ich an Ihrer Schule lernen?
Asking what languages you can study at that school
Is er een plaatsingstoets voor mijn niveau te bepalen?
Gibt es einen Einstufungstest um mein Sprachlevel zu prüfen?
Asking if there is a placement test to assess your level
Kan ik nog overschakelen naar een ander niveau als het huidige niveau niet het juiste is?
Kann ich die Leistungsstufe wechseln, wenn diejenige, die ich belege, nicht die Richtige ist?
Asking if you can change level in case you are not satisfied with the one you are attending
Heeft u een gedetailleerde beschrijving van de cursus?
Haben Sie detaillierte Kursbeschreibungen?
Asking if there is a detailed description of the course
Wat is het maximum aantal studenten per klas?
Wie viele Plätze hat die Klasse?
Asking what the maximum number of students in a class is
Wat zijn de beschikbare faciliteiten in uw school?
Welche Einrichtungen hat Ihre Schule?
Asking what facilities there are in the school
Organiseren jullie ook excursies?
Organisieren Sie auch Exkursionen?
Asking if the school arranges also excursions
Welke programma's bieden jullie aan?
Welche Programme bieten Sie an?
Asking what programs are offered

Studying - Scholarships

Ik zou mij graag informeren over beurzen.
Ich möchte mich gerne nach Stipendien erkundigen.
Inquiring about funding opportunities
Welke organisaties kunnen mijn studies financieren?
Welche Organisationen können mein Studium finanzieren?
Asking which bodies can fund your studies
Ik heb nood aan financiële hulp voor ____________.
Ich brauche finanzielle Unterstützung für______.
Stating that you need financial help
inschrijvingsgeld
Studiengebühren
Thing that you need financial help for
kosten voor levensonderhoud
Lebenshaltungskosten
Thing that you need financial help for
kinderopvang
Kinderbetreuung
Thing that you need financial help for
Welke soorten studiebeurzen zijn er beschikbaar?
Welche Stipendien gibt es?
Asking what kinds of scholarships are available

Studying - Validating foreign degrees

Ik zou graag mijn diploma valideren in [land].
Ich möchte mein Abschlusszertifikat in [Land] verifizieren lassen.
Stating that you would like to validate your degree certificate in that country
Heeft u een lijst van beëdigde vertalers voor het [taal]?
Haben Sie eine Liste zertifizierter Übersetzer für [Sprache]?
Asking if there is a list of certified translators in the language that you need
Waar kan ik een gelijkwaardigheidsattest verkrijgen?
Wo kann ich ein Gleichwertigkeitszertifikat bekommen?
Asking where you can get a certificate of equivalency