Italian | Phrases - Immigration | Studying

Studying - University

Ik zou mij graag inschrijven in een universiteit.
Vorrei iscrivermi all'università.
Stating that you want to enroll
Ik zou mij graag inschrijven voor _____________.
Vorrei iscrivermi a un corso ____________.
Stating that you want to apply for a course
een bacheloropleiding
di laurea triennale
Type of course
een postgraduaat
di laurea magistrale
Type of course
een doctoraat
di dottorato
Type of course
een voltijdse opleiding
a tempo pieno
Type of course
een deeltijdse opleiding
part-time
Type of course
een online cursus
online
Type of course
Ik zou graag aan uw universiteit studeren voor ___________.
Vorrei studiare presso la vostra università per _________.
Stating how long your exchange period is
een semester
un semestre
Length of stay at foreign university
een academisch jaar
un anno accademico
Length of stay at foreign university
Wat zijn de beperkingen voor tewerkstelling voor studenten?
Quali sono le restrizioni riguardo il lavoro per gli studenti?
Asking about work restrictions for students
Moet ik de kopieën of de originele documenten zelf indienen?
Devo presentare i documenti originali o delle copie?
Asking if you need to provide the original documents or copies
Wat zijn de toelatingsvoorwaarden van de universiteit?
Quali sono i requisiti di accesso all'università?
Used when applying for university
Zal ik een formele toelating ontvangen?
Mi invierete una lettera di ammissione?
Asking if you will receive a formal offer
Voorziet de universiteit ook accommodatie?
L'università garantisce anche l'alloggio?
Asking if the university provides accommodation
Bevat de cursus ook een stageperiode?
Il corso di laurea prevede lo svolgimento di uno stage?
Asking if your university course involves an internship period
Zijn er studiekosten voor uitwisselingsstudenten aan uw universiteit?
C'è un costo per svolgere uno scambio come studente straniero presso la vostra università?
Asking if you have to pay to study as an exchange student at that university
Hoe kan ik de vooruitgang van mijn aanmeldingsproces bekijken?
Come posso essere aggiornato/a sul progresso della mia domanda di ammissione?
Asking how you can see the progress of your application
Wat zijn de [taal] taalvereisten?
Che livello di [lingua] è richiesto?
Inquiring about the language requirement to be fulfilled in order to be accepted at that university
Hoe werkt het ____________ systeem?
Come funziona il sistema di __________?
Asking information about the system
creditsysteem
crediti
Type of system
beoordelingssysteem
valutazione
Type of system
Krijg ik een academisch afschrift op het einde van mijn uitwisseling?
Avrò un certificato degli esami sostenuti alla fine del periodo di scambio?
Asking if you have an academic transcript at the end of your exchange
Welke leermethoden worden er gebruikt?
Quali sono i metodi d'insegnamento?
Inquiring about the teaching style
Zijn er _____________ ?
Ci sono _______________?
Inquiring about the teaching style
lezingen
lezioni frontali
Type of class
seminars
seminari
Type of class
tutorials
esercitazioni
Type of class
conferenties
conferenze
Type of class
Welke cursussen bieden de summer schools aan?
Quali corsi vengono offerti dalle Summer School?
Asking information about the kinds of courses offered by summer schools
Wanneer worden de examens gehouden?
Quando si svolgono gli esami?
Asking when the exams are
Waar kan ik informatie over alle beschikbare cursussen vinden?
Dove posso trovare informazioni su tutti i corsi disponibili?
Asking where you can find information about the courses
Heeft de universiteit een sportcentrum?
C'è un centro sportivo universitario?
Asking if there is a university sports center
Hoe kan ik tot een studentenvereniging toetreden?
Come posso unirmi ai club studenteschi?
Asking how you can join student societies
Wat zijn de geschatte kosten voor levensonderhoud in [stad]?
Qual è il costo della vita a [città]?
Inquiring about the estimated living costs in the city

Studying - Language courses

Welke talen kan ik studeren aan uw school?
Quali lingue posso studiare presso la vostra scuola?
Asking what languages you can study at that school
Is er een plaatsingstoets voor mijn niveau te bepalen?
C'è un test per stabilire il mio livello di partenza?
Asking if there is a placement test to assess your level
Kan ik nog overschakelen naar een ander niveau als het huidige niveau niet het juiste is?
Posso cambiare livello se quello che sto frequentando non è adatto a me?
Asking if you can change level in case you are not satisfied with the one you are attending
Heeft u een gedetailleerde beschrijving van de cursus?
Posso avere una descrizione dettagliata del corso?
Asking if there is a detailed description of the course
Wat is het maximum aantal studenten per klas?
Qual è il numero massimo si studenti per classe?
Asking what the maximum number of students in a class is
Wat zijn de beschikbare faciliteiten in uw school?
Quali strutture e servizi sono disponibili nella vostra scuola?
Asking what facilities there are in the school
Organiseren jullie ook excursies?
Organizzate delle escursioni?
Asking if the school arranges also excursions
Welke programma's bieden jullie aan?
Che programmi offrite?
Asking what programs are offered

Studying - Scholarships

Ik zou mij graag informeren over beurzen.
Vorrei chiedere informazioni sulle possibilità di finanziamento.
Inquiring about funding opportunities
Welke organisaties kunnen mijn studies financieren?
Quali enti possono finanziare i miei studi?
Asking which bodies can fund your studies
Ik heb nood aan financiële hulp voor ____________.
Ho bisogno di aiuto finanziario per ___________.
Stating that you need financial help
inschrijvingsgeld
le tasse universitarie
Thing that you need financial help for
kosten voor levensonderhoud
le spese di sostentamento
Thing that you need financial help for
kinderopvang
i servizi per l'infanzia
Thing that you need financial help for
Welke soorten studiebeurzen zijn er beschikbaar?
Quali tipi di borse di studio sono disponibili?
Asking what kinds of scholarships are available

Studying - Validating foreign degrees

Ik zou graag mijn diploma valideren in [land].
Vorrei convalidare il mio certificato di laurea in [paese].
Stating that you would like to validate your degree certificate in that country
Heeft u een lijst van beëdigde vertalers voor het [taal]?
Avete una lista dei traduttori giurati in [lingua]?
Asking if there is a list of certified translators in the language that you need
Waar kan ik een gelijkwaardigheidsattest verkrijgen?
Dove posso ottenere un certificato di equivalenza?
Asking where you can get a certificate of equivalency