Polish | Phrases - Immigration | Studying

Studying - University

Ik zou mij graag inschrijven in een universiteit.
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na studia.
Stating that you want to enroll
Ik zou mij graag inschrijven voor _____________.
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na _________.
Stating that you want to apply for a course
een bacheloropleiding
studia licencjackie
Type of course
een postgraduaat
studia magisterskie
Type of course
een doctoraat
studia doktoranckie
Type of course
een voltijdse opleiding
studia dzienne
Type of course
een deeltijdse opleiding
studia zaoczne
Type of course
een online cursus
studia przez internet
Type of course
Ik zou graag aan uw universiteit studeren voor ___________.
Chciałabym/Chciałabym studiować na Państwa uczelni przez ___________.
Stating how long your exchange period is
een semester
(jeden) semestr
Length of stay at foreign university
een academisch jaar
cały rok akademicki
Length of stay at foreign university
Wat zijn de beperkingen voor tewerkstelling voor studenten?
Jakie są ograniczenia w dostępie do zatrudnienia dla studentów?
Asking about work restrictions for students
Moet ik de kopieën of de originele documenten zelf indienen?
Czy muszę dostarczyć oryginalne dokumenty czy wystarczą kopie?
Asking if you need to provide the original documents or copies
Wat zijn de toelatingsvoorwaarden van de universiteit?
Jakie są warunki przyjęcia na uczelnię?
Used when applying for university
Zal ik een formele toelating ontvangen?
Czy otrzymam list z formalnym potwierdzeniem przyjęcia na uczelnię?
Asking if you will receive a formal offer
Voorziet de universiteit ook accommodatie?
Czy uczelnia zapewnia zakwaterowanie?
Asking if the university provides accommodation
Bevat de cursus ook een stageperiode?
Czy program studiów przewiduje praktyki studenckie?
Asking if your university course involves an internship period
Zijn er studiekosten voor uitwisselingsstudenten aan uw universiteit?
Czy jako student na wymianie muszę płacić za studia?
Asking if you have to pay to study as an exchange student at that university
Hoe kan ik de vooruitgang van mijn aanmeldingsproces bekijken?
W jaki sposób mogę na bieżąco śledzić proces rekrutacji?
Asking how you can see the progress of your application
Wat zijn de [taal] taalvereisten?
Jakie wymagania językowe muszę spełnić?
Inquiring about the language requirement to be fulfilled in order to be accepted at that university
Hoe werkt het ____________ systeem?
Jak działa system ______ ?
Asking information about the system
creditsysteem
punktowy
Type of system
beoordelingssysteem
oceniania
Type of system
Krijg ik een academisch afschrift op het einde van mijn uitwisseling?
Czy dostanę wykaz ocen i zaliczeń po zakończeniu wymiany studenckiej?
Asking if you have an academic transcript at the end of your exchange
Welke leermethoden worden er gebruikt?
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o metodach nauczania.
Inquiring about the teaching style
Zijn er _____________ ?
Czy na uczelni prowadzone są _____________ ?
Inquiring about the teaching style
lezingen
wykłady
Type of class
seminars
ćwiczenia/seminaria
Type of class
tutorials
konsultacje
Type of class
conferenties
konferencje
Type of class
Welke cursussen bieden de summer schools aan?
Jakie kursy znajdują się w ofercie szkoły letniej?
Asking information about the kinds of courses offered by summer schools
Wanneer worden de examens gehouden?
Kiedy odbywają się egzaminy?
Asking when the exams are
Waar kan ik informatie over alle beschikbare cursussen vinden?
Gdzie mogę znaleźć informacje na temat wszystkich dostępnych przedmiotów?
Asking where you can find information about the courses
Heeft de universiteit een sportcentrum?
Czy na uczelni jest akademickie centrum sportowe?
Asking if there is a university sports center
Hoe kan ik tot een studentenvereniging toetreden?
Jak mogę zostać członkiem organizacji studenckich?
Asking how you can join student societies
Wat zijn de geschatte kosten voor levensonderhoud in [stad]?
Ile wynosi szacunkowy koszt utrzymania w [nazwa miasta]?
Inquiring about the estimated living costs in the city

Studying - Language courses

Welke talen kan ik studeren aan uw school?
Jakich języków mogę się uczyć w Państwa szkole?
Asking what languages you can study at that school
Is er een plaatsingstoets voor mijn niveau te bepalen?
Czy przeprowadzają Państwo test sprawdzający znajomość języka?
Asking if there is a placement test to assess your level
Kan ik nog overschakelen naar een ander niveau als het huidige niveau niet het juiste is?
Czy mogę przenieść się na kurs o innym poziomie, jeśli ten, na który uczęszczam, nie jest dla mnie odpowiedni?
Asking if you can change level in case you are not satisfied with the one you are attending
Heeft u een gedetailleerde beschrijving van de cursus?
Czy mają Państwo szczegółowy opis kursu?
Asking if there is a detailed description of the course
Wat is het maximum aantal studenten per klas?
Jak liczne są grupy?
Asking what the maximum number of students in a class is
Wat zijn de beschikbare faciliteiten in uw school?
Czy może mi Pan/Pani powiedzieć więcej o dodatkowym wyposażeniu i dostępnych udogodnieniach w Państwa szkole?
Asking what facilities there are in the school
Organiseren jullie ook excursies?
Czy szkoła organizuje wycieczki?
Asking if the school arranges also excursions
Welke programma's bieden jullie aan?
Jakie kursy mają Państwo w ofercie?
Asking what programs are offered

Studying - Scholarships

Ik zou mij graag informeren over beurzen.
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o możliwościach otrzymania wsparcia finansowego.
Inquiring about funding opportunities
Welke organisaties kunnen mijn studies financieren?
Gdzie mogę ubiegać się o pomoc finansową?
Asking which bodies can fund your studies
Ik heb nood aan financiële hulp voor ____________.
Chciałbym/Chciałabym ubiegać się o ____________.
Stating that you need financial help
inschrijvingsgeld
pomoc w opłaceniu czesnego / stypendium na opłaty za studia
Thing that you need financial help for
kosten voor levensonderhoud
pomoc w opłacaniu wydatków na życie
Thing that you need financial help for
kinderopvang
pomoc finansową związaną z opieką nad dzieckiem/dziećmi
Thing that you need financial help for
Welke soorten studiebeurzen zijn er beschikbaar?
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się jakie stypendia są dostępne.
Asking what kinds of scholarships are available

Studying - Validating foreign degrees

Ik zou graag mijn diploma valideren in [land].
Chciałbym/Chciałabym nostryfikować mój dyplom w [nazwa kraju].
Stating that you would like to validate your degree certificate in that country
Heeft u een lijst van beëdigde vertalers voor het [taal]?
Czy mają Państwo listę tłumaczy przysięgłych języka [nazwa języka]?
Asking if there is a list of certified translators in the language that you need
Waar kan ik een gelijkwaardigheidsattest verkrijgen?
Gdzie mogę dostać zaświadczenie o równoważności mojego dyplomu?
Asking where you can get a certificate of equivalency