Portuguese | Phrases - Immigration | Studying

Studying - University

Ik zou mij graag inschrijven in een universiteit.
Gostaria de me matricular em uma universidade.
Stating that you want to enroll
Ik zou mij graag inschrijven voor _____________.
Gostaria de me inscrever no curso de _____________.
Stating that you want to apply for a course
een bacheloropleiding
graduação
Type of course
een postgraduaat
pós-graduação
Type of course
een doctoraat
PhD
Type of course
een voltijdse opleiding
tempo integral
Type of course
een deeltijdse opleiding
meio período
Type of course
een online cursus
online
Type of course
Ik zou graag aan uw universiteit studeren voor ___________.
Gostaria de estudar em sua universidade por ___________.
Stating how long your exchange period is
een semester
um semestre
Length of stay at foreign university
een academisch jaar
um ano acadêmico
Length of stay at foreign university
Wat zijn de beperkingen voor tewerkstelling voor studenten?
Quais são as restrições de trabalho para estudantes?
Asking about work restrictions for students
Moet ik de kopieën of de originele documenten zelf indienen?
Devo apresentar as cópias dos documentos ou os originais?
Asking if you need to provide the original documents or copies
Wat zijn de toelatingsvoorwaarden van de universiteit?
Quais são os requisitos de acesso à universidade?
Used when applying for university
Zal ik een formele toelating ontvangen?
Vou receber uma proposta formal?
Asking if you will receive a formal offer
Voorziet de universiteit ook accommodatie?
A universidade também oferece acomodação?
Asking if the university provides accommodation
Bevat de cursus ook een stageperiode?
O curso também inclui um período de estágio?
Asking if your university course involves an internship period
Zijn er studiekosten voor uitwisselingsstudenten aan uw universiteit?
Há um custo para estudar como intercambista nesta universidade?
Asking if you have to pay to study as an exchange student at that university
Hoe kan ik de vooruitgang van mijn aanmeldingsproces bekijken?
Como posso acompanhar o progresso da minha inscrição/candidatura?
Asking how you can see the progress of your application
Wat zijn de [taal] taalvereisten?
Quais são os requisitos de língua para [língua]?
Inquiring about the language requirement to be fulfilled in order to be accepted at that university
Hoe werkt het ____________ systeem?
Como é o sistema de ____________?
Asking information about the system
creditsysteem
crédito
Type of system
beoordelingssysteem
notas
Type of system
Krijg ik een academisch afschrift op het einde van mijn uitwisseling?
Vou receber uma certificação acadêmica no final do intercâmbio?
Asking if you have an academic transcript at the end of your exchange
Welke leermethoden worden er gebruikt?
Qual é o estilo de ensino?
Inquiring about the teaching style
Zijn er _____________ ?
São _____________ ?
Inquiring about the teaching style
lezingen
aulas expositivas
Type of class
seminars
seminários
Type of class
tutorials
tutoriais
Type of class
conferenties
conferências
Type of class
Welke cursussen bieden de summer schools aan?
Que cursos são oferecidos por escolas de verão?
Asking information about the kinds of courses offered by summer schools
Wanneer worden de examens gehouden?
Quando acontecem as provas?
Asking when the exams are
Waar kan ik informatie over alle beschikbare cursussen vinden?
Onde posso encontrar informações sobre os cursos disponíveis?
Asking where you can find information about the courses
Heeft de universiteit een sportcentrum?
Há um complexo esportivo aqui?
Asking if there is a university sports center
Hoe kan ik tot een studentenvereniging toetreden?
Como posso me afiliar a instituições estudantis?
Asking how you can join student societies
Wat zijn de geschatte kosten voor levensonderhoud in [stad]?
Quais são os custos de vida estimados em [cidade]?
Inquiring about the estimated living costs in the city

Studying - Language courses

Welke talen kan ik studeren aan uw school?
Quais línguas posso estudar em sua escola?
Asking what languages you can study at that school
Is er een plaatsingstoets voor mijn niveau te bepalen?
Existe um teste de nivelamento para avaliar meu nível?
Asking if there is a placement test to assess your level
Kan ik nog overschakelen naar een ander niveau als het huidige niveau niet het juiste is?
Posso me transferir para outro nível se o que estou fazendo não for adequado para mim?
Asking if you can change level in case you are not satisfied with the one you are attending
Heeft u een gedetailleerde beschrijving van de cursus?
Vocês tem uma descrição detalhada do curso?
Asking if there is a detailed description of the course
Wat is het maximum aantal studenten per klas?
Qual é o número máximo de alunos por classe?
Asking what the maximum number of students in a class is
Wat zijn de beschikbare faciliteiten in uw school?
Quais são as comodidades da escola?
Asking what facilities there are in the school
Organiseren jullie ook excursies?
Vocês também organizam excursões?
Asking if the school arranges also excursions
Welke programma's bieden jullie aan?
Quais programas vocês oferecem?
Asking what programs are offered

Studying - Scholarships

Ik zou mij graag informeren over beurzen.
Gostaria de saber quais são as oportunidades de financiamento.
Inquiring about funding opportunities
Welke organisaties kunnen mijn studies financieren?
Quais órgãos podem financiar meus estudos?
Asking which bodies can fund your studies
Ik heb nood aan financiële hulp voor ____________.
Preciso de auxílio financeiro para ____________.
Stating that you need financial help
inschrijvingsgeld
mensalidades
Thing that you need financial help for
kosten voor levensonderhoud
despesas de subsistência
Thing that you need financial help for
kinderopvang
cuidados infantis
Thing that you need financial help for
Welke soorten studiebeurzen zijn er beschikbaar?
Quais são os tipos de bolsas disponíveis?
Asking what kinds of scholarships are available

Studying - Validating foreign degrees

Ik zou graag mijn diploma valideren in [land].
Eu gostaria de validar meu diploma em [país].
Stating that you would like to validate your degree certificate in that country
Heeft u een lijst van beëdigde vertalers voor het [taal]?
Vocês tem uma lista de tradutores certificados em [língua]?
Asking if there is a list of certified translators in the language that you need
Waar kan ik een gelijkwaardigheidsattest verkrijgen?
Onde posso conseguir um certificado de equivalência?
Asking where you can get a certificate of equivalency