Russian | Phrases - Immigration | Studying

Studying - University

Ik zou mij graag inschrijven in een universiteit.
Я бы хотел(а) зачислиться в университет
Stating that you want to enroll
Ik zou mij graag inschrijven voor _____________.
Я хочу зарегистрироваться на курс______________.
Stating that you want to apply for a course
een bacheloropleiding
бакалавриат
Type of course
een postgraduaat
аспирантура
Type of course
een doctoraat
докторат/профессура
Type of course
een voltijdse opleiding
очная форма
Type of course
een deeltijdse opleiding
заочная форма
Type of course
een online cursus
онлайн обучение
Type of course
Ik zou graag aan uw universiteit studeren voor ___________.
Я бы хотел учиться в вашем университете в течение___________.
Stating how long your exchange period is
een semester
семестр
Length of stay at foreign university
een academisch jaar
академический год
Length of stay at foreign university
Wat zijn de beperkingen voor tewerkstelling voor studenten?
Какие ограничения на работу для студентов?
Asking about work restrictions for students
Moet ik de kopieën of de originele documenten zelf indienen?
Мне нужно показать копии оригиналов документов или сами оригиналы?
Asking if you need to provide the original documents or copies
Wat zijn de toelatingsvoorwaarden van de universiteit?
Каковы требования для поступления в университет?
Used when applying for university
Zal ik een formele toelating ontvangen?
Вы пришлете мне формальное предложение?
Asking if you will receive a formal offer
Voorziet de universiteit ook accommodatie?
Университет гарантирует предоставление жилья?
Asking if the university provides accommodation
Bevat de cursus ook een stageperiode?
Курс включает в себя период стажировки?
Asking if your university course involves an internship period
Zijn er studiekosten voor uitwisselingsstudenten aan uw universiteit?
Студентам по обмену нужно платить за обучение в вашем университете?
Asking if you have to pay to study as an exchange student at that university
Hoe kan ik de vooruitgang van mijn aanmeldingsproces bekijken?
Как я могу следить за процессом обработки моей заявки?
Asking how you can see the progress of your application
Wat zijn de [taal] taalvereisten?
Каковы требования знания [язык] языка?
Inquiring about the language requirement to be fulfilled in order to be accepted at that university
Hoe werkt het ____________ systeem?
Какова система_____________?
Asking information about the system
creditsysteem
кредитов
Type of system
beoordelingssysteem
оценок
Type of system
Krijg ik een academisch afschrift op het einde van mijn uitwisseling?
Я получу приложение к диплому в конце моего обмена?
Asking if you have an academic transcript at the end of your exchange
Welke leermethoden worden er gebruikt?
Каков стиль преподавания?
Inquiring about the teaching style
Zijn er _____________ ?
Там есть___________?
Inquiring about the teaching style
lezingen
лекции
Type of class
seminars
семинары
Type of class
tutorials
учебные материалы
Type of class
conferenties
конференции
Type of class
Welke cursussen bieden de summer schools aan?
Какие курсы предлагаются летними школами?
Asking information about the kinds of courses offered by summer schools
Wanneer worden de examens gehouden?
Когда проходят экзамены?
Asking when the exams are
Waar kan ik informatie over alle beschikbare cursussen vinden?
Где я могу найти информацию о доступных курсах?
Asking where you can find information about the courses
Heeft de universiteit een sportcentrum?
В университете есть спортивный центр?
Asking if there is a university sports center
Hoe kan ik tot een studentenvereniging toetreden?
Как я могу присоединиться к студенческим обществам?
Asking how you can join student societies
Wat zijn de geschatte kosten voor levensonderhoud in [stad]?
Какие примерные расходы на жизнь в городе?
Inquiring about the estimated living costs in the city

Studying - Language courses

Welke talen kan ik studeren aan uw school?
Какие языки я могу изучать в вашем университете?
Asking what languages you can study at that school
Is er een plaatsingstoets voor mijn niveau te bepalen?
Есть ли у вас тест на оценивание уровня языка?
Asking if there is a placement test to assess your level
Kan ik nog overschakelen naar een ander niveau als het huidige niveau niet het juiste is?
Я могу перейти на другой уровень, если тот, который я посещаю, не подходит для меня?
Asking if you can change level in case you are not satisfied with the one you are attending
Heeft u een gedetailleerde beschrijving van de cursus?
У вас есть детальное описание курса?
Asking if there is a detailed description of the course
Wat is het maximum aantal studenten per klas?
Каково максимальное количество студентов в группе?
Asking what the maximum number of students in a class is
Wat zijn de beschikbare faciliteiten in uw school?
Какое оборудование и какие удобства есть в вашем университете?
Asking what facilities there are in the school
Organiseren jullie ook excursies?
Вы организовываете экскурсии?
Asking if the school arranges also excursions
Welke programma's bieden jullie aan?
Какие программы вы предлагаете?
Asking what programs are offered

Studying - Scholarships

Ik zou mij graag informeren over beurzen.
Я хочу узнать о возможностях финансирования.
Inquiring about funding opportunities
Welke organisaties kunnen mijn studies financieren?
Какие органы могут финансировать мое обучение?
Asking which bodies can fund your studies
Ik heb nood aan financiële hulp voor ____________.
Мне нужна финансовая помощь для_____________.
Stating that you need financial help
inschrijvingsgeld
плата за обучение
Thing that you need financial help for
kosten voor levensonderhoud
расходы на жизнь
Thing that you need financial help for
kinderopvang
уход за ребенком
Thing that you need financial help for
Welke soorten studiebeurzen zijn er beschikbaar?
Какие виды стипендий доступны?
Asking what kinds of scholarships are available

Studying - Validating foreign degrees

Ik zou graag mijn diploma valideren in [land].
Я бы хотел(а) подтвердить действительность моего диплома в [страна].
Stating that you would like to validate your degree certificate in that country
Heeft u een lijst van beëdigde vertalers voor het [taal]?
У вас есть список сертифицированных переводчиков [язык]?
Asking if there is a list of certified translators in the language that you need
Waar kan ik een gelijkwaardigheidsattest verkrijgen?
Где я могу получить сертификат соответствия диплома?
Asking where you can get a certificate of equivalency