Spanish | Phrases - Immigration | Studying

Studying - University

Ik zou mij graag inschrijven in een universiteit.
Me gustaría matricularme en la universidad.
Stating that you want to enroll
Ik zou mij graag inschrijven voor _____________.
Me quiero matricular _______________.
Stating that you want to apply for a course
een bacheloropleiding
en un grado
Type of course
een postgraduaat
en un posgrado
Type of course
een doctoraat
en un doctorado
Type of course
een voltijdse opleiding
a tiempo completo
Type of course
een deeltijdse opleiding
a tiempo parcial
Type of course
een online cursus
a distancia
Type of course
Ik zou graag aan uw universiteit studeren voor ___________.
Me gustaría estudiar en su universidad durante un periodo de ___________.
Stating how long your exchange period is
een semester
un semestre
Length of stay at foreign university
een academisch jaar
un curso académico
Length of stay at foreign university
Wat zijn de beperkingen voor tewerkstelling voor studenten?
¿Existen restricciones laborales para los estudiantes?
Asking about work restrictions for students
Moet ik de kopieën of de originele documenten zelf indienen?
¿Tengo que presentar los documentos originales o es sufuciente con sus fotocopias?
Asking if you need to provide the original documents or copies
Wat zijn de toelatingsvoorwaarden van de universiteit?
¿Cuáles son los requisitos de acceso a la universidad?
Used when applying for university
Zal ik een formele toelating ontvangen?
¿Me enviarán una carta de aceptación?
Asking if you will receive a formal offer
Voorziet de universiteit ook accommodatie?
¿La universidad proporciona también el alojamiento?
Asking if the university provides accommodation
Bevat de cursus ook een stageperiode?
¿Hay prácticas profesionales en el plan de estudios?
Asking if your university course involves an internship period
Zijn er studiekosten voor uitwisselingsstudenten aan uw universiteit?
¿Los estudiantes de intercambio también tenemos que pagar la matrícula en su universidad?
Asking if you have to pay to study as an exchange student at that university
Hoe kan ik de vooruitgang van mijn aanmeldingsproces bekijken?
¿Cómo puedo consultar el estado de mi solicitud?
Asking how you can see the progress of your application
Wat zijn de [taal] taalvereisten?
¿Cuál es el nivel de (idioma) requerido?
Inquiring about the language requirement to be fulfilled in order to be accepted at that university
Hoe werkt het ____________ systeem?
¿Cómo es el sistema _____________?
Asking information about the system
creditsysteem
de créditos
Type of system
beoordelingssysteem
de notas
Type of system
Krijg ik een academisch afschrift op het einde van mijn uitwisseling?
¿Recibiré una copia de mi expediente académico al final de la estancia?
Asking if you have an academic transcript at the end of your exchange
Welke leermethoden worden er gebruikt?
¿Qué estilo de enseñanza aplican?
Inquiring about the teaching style
Zijn er _____________ ?
¿Hay ______________?
Inquiring about the teaching style
lezingen
clases teóricas
Type of class
seminars
seminarios
Type of class
tutorials
tutorías
Type of class
conferenties
conferencias
Type of class
Welke cursussen bieden de summer schools aan?
¿Qué cursos se ofertan para la escuela de verano?
Asking information about the kinds of courses offered by summer schools
Wanneer worden de examens gehouden?
¿Cuándo es el periodo de exámenes?
Asking when the exams are
Waar kan ik informatie over alle beschikbare cursussen vinden?
¿Dónde puedo conseguir información sobre las asignaturas disponibles?
Asking where you can find information about the courses
Heeft de universiteit een sportcentrum?
¿Hay instalaciones deportivas en la universidad?
Asking if there is a university sports center
Hoe kan ik tot een studentenvereniging toetreden?
¿Cómo puedo unirme a las asociaciones de estudiantes?
Asking how you can join student societies
Wat zijn de geschatte kosten voor levensonderhoud in [stad]?
¿Cuál es más o menos el coste de la vida en (ciudad)?
Inquiring about the estimated living costs in the city

Studying - Language courses

Welke talen kan ik studeren aan uw school?
¿Qué idiomas se pueden estudiar en el centro?
Asking what languages you can study at that school
Is er een plaatsingstoets voor mijn niveau te bepalen?
¿Hay pruebas de nivel?
Asking if there is a placement test to assess your level
Kan ik nog overschakelen naar een ander niveau als het huidige niveau niet het juiste is?
¿Me puedo cambiar de clase si el nivel no es el adecuado para mí?
Asking if you can change level in case you are not satisfied with the one you are attending
Heeft u een gedetailleerde beschrijving van de cursus?
¿Tienen descripciones detalladas de las asignaturas?
Asking if there is a detailed description of the course
Wat is het maximum aantal studenten per klas?
¿Cuál es el número máximo de estudiantes en cada clase?
Asking what the maximum number of students in a class is
Wat zijn de beschikbare faciliteiten in uw school?
¿Qué instalaciones tiene el centro?
Asking what facilities there are in the school
Organiseren jullie ook excursies?
¿Organizan también excursiones?
Asking if the school arranges also excursions
Welke programma's bieden jullie aan?
¿Qué programas ofertan?
Asking what programs are offered

Studying - Scholarships

Ik zou mij graag informeren over beurzen.
Vengo a pedir información sobre las posibilidades de financiación.
Inquiring about funding opportunities
Welke organisaties kunnen mijn studies financieren?
¿Qué organismos pueden financiar mis estudios?
Asking which bodies can fund your studies
Ik heb nood aan financiële hulp voor ____________.
Necesito ayuda financiera para ______________.
Stating that you need financial help
inschrijvingsgeld
matrícula
Thing that you need financial help for
kosten voor levensonderhoud
gastos personales
Thing that you need financial help for
kinderopvang
manutención de hijos menores
Thing that you need financial help for
Welke soorten studiebeurzen zijn er beschikbaar?
¿Qué becas puedo solicitar?
Asking what kinds of scholarships are available

Studying - Validating foreign degrees

Ik zou graag mijn diploma valideren in [land].
Me gustaría convalidar mi título en (país).
Stating that you would like to validate your degree certificate in that country
Heeft u een lijst van beëdigde vertalers voor het [taal]?
¿Me podría dar una lista de traductores jurados en (idioma)?
Asking if there is a list of certified translators in the language that you need
Waar kan ik een gelijkwaardigheidsattest verkrijgen?
¿Dónde puedo conseguir un certificado de convalidación?
Asking where you can get a certificate of equivalency