Swedish | Phrases - Immigration | Studying

Studying - University

Ik zou mij graag inschrijven in een universiteit.
Jag vill anmäla mig till universitetet.
Stating that you want to enroll
Ik zou mij graag inschrijven voor _____________.
Jag vill anmäla mig till en ___________.
Stating that you want to apply for a course
een bacheloropleiding
kandidatkurs
Type of course
een postgraduaat
avancerad kurs
Type of course
een doctoraat
doktorandkurs
Type of course
een voltijdse opleiding
fulltidskurs
Type of course
een deeltijdse opleiding
deltidskurs
Type of course
een online cursus
onlinekurs
Type of course
Ik zou graag aan uw universiteit studeren voor ___________.
Jag skulle vilja studera på ert universitet i ________.
Stating how long your exchange period is
een semester
en termin
Length of stay at foreign university
een academisch jaar
ett läsår
Length of stay at foreign university
Wat zijn de beperkingen voor tewerkstelling voor studenten?
Vad är det för arbetsbegränsningar för studenter?
Asking about work restrictions for students
Moet ik de kopieën of de originele documenten zelf indienen?
Måste jag visa originaldokumenten eller kopior av originaldokumenten?
Asking if you need to provide the original documents or copies
Wat zijn de toelatingsvoorwaarden van de universiteit?
Vilka är behörighetskraven för universitetet?
Used when applying for university
Zal ik een formele toelating ontvangen?
Kommer ni att skicka ett formellt erbjudande?
Asking if you will receive a formal offer
Voorziet de universiteit ook accommodatie?
Garanterar universitetet boende?
Asking if the university provides accommodation
Bevat de cursus ook een stageperiode?
Innefattar kursen en praktikperiod?
Asking if your university course involves an internship period
Zijn er studiekosten voor uitwisselingsstudenten aan uw universiteit?
Måste jag, som utbytesstudent, betala terminsavgift på ditt universitet?
Asking if you have to pay to study as an exchange student at that university
Hoe kan ik de vooruitgang van mijn aanmeldingsproces bekijken?
Hur kan jag följa utvecklingen av min ansökan?
Asking how you can see the progress of your application
Wat zijn de [taal] taalvereisten?
Vilka är språkkraven?
Inquiring about the language requirement to be fulfilled in order to be accepted at that university
Hoe werkt het ____________ systeem?
Hur fungerar _______ ?
Asking information about the system
creditsysteem
poängsystemet
Type of system
beoordelingssysteem
betygssättningen
Type of system
Krijg ik een academisch afschrift op het einde van mijn uitwisseling?
Får jag en kopia av mina akademiska resultat i slutet av mitt utbyte?
Asking if you have an academic transcript at the end of your exchange
Welke leermethoden worden er gebruikt?
Hur är undervisningen?
Inquiring about the teaching style
Zijn er _____________ ?
Finns det _______?
Inquiring about the teaching style
lezingen
föreläsningar
Type of class
seminars
seminarier
Type of class
tutorials
handledning
Type of class
conferenties
konferenser
Type of class
Welke cursussen bieden de summer schools aan?
Vilka kurser erbjuds i sommarskolan?
Asking information about the kinds of courses offered by summer schools
Wanneer worden de examens gehouden?
När är tentaperioderna?
Asking when the exams are
Waar kan ik informatie over alle beschikbare cursussen vinden?
Var kan jag hitta information om alla tillgängliga kurser?
Asking where you can find information about the courses
Heeft de universiteit een sportcentrum?
Har universitetet en idrottsanläggning?
Asking if there is a university sports center
Hoe kan ik tot een studentenvereniging toetreden?
Hur kan jag gå med i studentföreningar?
Asking how you can join student societies
Wat zijn de geschatte kosten voor levensonderhoud in [stad]?
Hur höga är levnadskostnaderna i [stad]?
Inquiring about the estimated living costs in the city

Studying - Language courses

Welke talen kan ik studeren aan uw school?
Vilka språk kan jag studera på denna skolan?
Asking what languages you can study at that school
Is er een plaatsingstoets voor mijn niveau te bepalen?
Finns det ett test jag kan ta för att bedöma min nivå?
Asking if there is a placement test to assess your level
Kan ik nog overschakelen naar een ander niveau als het huidige niveau niet het juiste is?
Kan jag byta nivå om jag inte är nöjd med den jag går i?
Asking if you can change level in case you are not satisfied with the one you are attending
Heeft u een gedetailleerde beschrijving van de cursus?
Finns det en detaljerad beskrivning av kursen?
Asking if there is a detailed description of the course
Wat is het maximum aantal studenten per klas?
Hur många studenter tar kursen maximalt in?
Asking what the maximum number of students in a class is
Wat zijn de beschikbare faciliteiten in uw school?
Vilka olika anläggningar finns det i skolan?
Asking what facilities there are in the school
Organiseren jullie ook excursies?
Arrangerar skolan också utflykter?
Asking if the school arranges also excursions
Welke programma's bieden jullie aan?
Vilka program erbjuds?
Asking what programs are offered

Studying - Scholarships

Ik zou mij graag informeren over beurzen.
Jag är här för att fråga om finansieringsmöjligheter.
Inquiring about funding opportunities
Welke organisaties kunnen mijn studies financieren?
Vilka organisationer kan finansiera mina studier?
Asking which bodies can fund your studies
Ik heb nood aan financiële hulp voor ____________.
Jag behöver ekonomisk hjälp för ________.
Stating that you need financial help
inschrijvingsgeld
skolavgifter
Thing that you need financial help for
kosten voor levensonderhoud
mina levnadskostnader
Thing that you need financial help for
kinderopvang
barnomsorg
Thing that you need financial help for
Welke soorten studiebeurzen zijn er beschikbaar?
Vilka typer av stipendier finns det?
Asking what kinds of scholarships are available

Studying - Validating foreign degrees

Ik zou graag mijn diploma valideren in [land].
Jag skulle vilja validera mitt examensbevis i [landet].
Stating that you would like to validate your degree certificate in that country
Heeft u een lijst van beëdigde vertalers voor het [taal]?
Finns det en lista över alla certifierade översättare för [språk]?
Asking if there is a list of certified translators in the language that you need
Waar kan ik een gelijkwaardigheidsattest verkrijgen?
Var kan jag få ett likvärdigt certifikat?
Asking where you can get a certificate of equivalency