Chinese | Phrases - Immigration | Studying

Studying - University

Mi ŝatus enskribiĝi en universitato.
我想要进入大学学习。
Stating that you want to enroll
Mi volas apliki por_____________.
我想要申请______________课程。
Stating that you want to apply for a course
kurso por studentoj
本科生
Type of course
kurso por postdiplomaj studentoj
研究生
Type of course
kurso por Ph.D.
博士生
Type of course
plentempa kurso
全日制
Type of course
parttempa kurso
非全日
Type of course
enreta kurso
网上课程
Type of course
Mi ŝatus studi ĉe via universitato dum ___________.
我想要在这所大学学习___________。
Stating how long your exchange period is
semestro
一学期
Length of stay at foreign university
akademia jaro
一学年
Length of stay at foreign university
Kio estas la laborolimigoj por studentoj?
请问学生工作有什么限制?
Asking about work restrictions for students
Ĉu mi devas montri kopiojn de la originalaj dokumentoj aŭ la originalajn dokumentojn mem?
我需要提供材料原件还是复印件?
Asking if you need to provide the original documents or copies
Kio estas la eniropostuloj de la universitato?
请问该所大学的入学要求是什么?
Used when applying for university
Ĉu vi sendos al mi formalan oferton?
请问您会给我寄官方录取通知书吗?
Asking if you will receive a formal offer
Ĉu la universitato garantias gastigadon tiel?
请问大学能保证我的住宿吗?
Asking if the university provides accommodation
Ĉu la kurso inkluzas staĝon tiel?
课程内容涵盖实习吗?
Asking if your university course involves an internship period
Ĉu estas kostoj pro studi kiel interŝanĝa studento ĉe via universitato?
在这所大学作为交换生需要付学费吗?
Asking if you have to pay to study as an exchange student at that university
Kiel mi povas kontroli la progreson de mia apliko?
我如何才能查看我的申请进程呢?
Asking how you can see the progress of your application
Kio estas la lingvaj kondiĉoj en [lingvo]?
对【语言】的要求是什么?
Inquiring about the language requirement to be fulfilled in order to be accepted at that university
Kio estas la sistemo de ___________ kiel?
这个 ____________ 评分系统是什么样的?
Asking information about the system
de kredito
学分制
Type of system
de noto
打分制
Type of system
Ĉu mi ricevas akademia transskribaĵo fine de mia ŝanĝo?
在我的交换期结束时我能拿到成绩单吗?
Asking if you have an academic transcript at the end of your exchange
Kiom estas la instrua stilo?
这里的教学风格是什么样的?
Inquiring about the teaching style
Ĉu estas ______________?
这里有_____________?
Inquiring about the teaching style
lekcioj
讲座
Type of class
seminarioj
研讨会
Type of class
lerniloj
个别辅导
Type of class
konferencoj
会议
Type of class
Kion kursoj estas ofertitaj en somerlernejoj?
暑期学校提供哪些课程呢?
Asking information about the kinds of courses offered by summer schools
Kiam estas la ekzamenoj?
考试何时举行?
Asking when the exams are
Kie mi povas trovi informojn pri ĉiuj disponeblaj kursoj?
我在哪里能找到所有的课程信息?
Asking where you can find information about the courses
Ĉu estas universitata sportejo?
大学里有体育馆吗?
Asking if there is a university sports center
Kiel mi povas aliĝi studentajn sociojn?
我如何加入学生组织?
Asking how you can join student societies
Kio estas la laŭtaksaj vivantaj kostoj en [urbo]?
在【城市】居住的生活成本大概多少?
Inquiring about the estimated living costs in the city

Studying - Language courses

Kio lingvojn mi povas studi en via lernejo?
我在这里可以学习什么语言?
Asking what languages you can study at that school
Ĉu estas testo por taksi mian nivelon?
有没有水平测试来评估我的水平?
Asking if there is a placement test to assess your level
Ĉu mi povas fari alian nivelon, se la unu, ke mi ĉeestas, ne pravas por mi?
如果当前的等级不适合我,我能否转到其他等级吗?
Asking if you can change level in case you are not satisfied with the one you are attending
Ĉu vi havas detalan priskribon de la kurso?
您有课程的详细介绍吗?
Asking if there is a detailed description of the course
Kio estas la maksimuma nombro de lernantoj en klaso?
一个班级里最多有多少个学生?
Asking what the maximum number of students in a class is
Kio instalaĵoj estas en via lernejo?
贵校都有哪些设施?
Asking what facilities there are in the school
Ĉu vi aranĝas ekskursoj?
请问你们安排郊游吗?
Asking if the school arranges also excursions
Kio programojn vi proponas?
你们提供哪些项目呢?
Asking what programs are offered

Studying - Scholarships

Mi estas ĉi tie por peti pri financadaj ŝancoj.
我想了解关于助学金的信息。
Inquiring about funding opportunities
Kiun korpoj povas financi miajn studojn?
有哪些组织可以资助我的学习?
Asking which bodies can fund your studies
Mi bezonas financan helpon por ____________.
我需要 ____________的财政补贴。
Stating that you need financial help
instrudepagoj
学费
Thing that you need financial help for
miaj vivelspezoj
生活费用
Thing that you need financial help for
infanzorgado
儿童托管
Thing that you need financial help for
Kio specoj de stipendioj estas haveblaj?
请问有哪些奖学金?
Asking what kinds of scholarships are available

Studying - Validating foreign degrees

Mi ŝatus validigi mian gradan registriton en [lando].
我想要在【国家】认证我的学位证书。
Stating that you would like to validate your degree certificate in that country
Ĉu vi havas liston de certigitaj tradukistoj en [lingvo]?
请问您有【语言】的认证翻译师列表吗?
Asking if there is a list of certified translators in the language that you need
Kie mi povas akiri registriton de ekvivalenteco?
请问哪里可以拿到同等的学位证书?
Asking where you can get a certificate of equivalency