Czech | Phrases - Immigration | Studying

Studying - University

Mi ŝatus enskribiĝi en universitato.
Rád/a bych se zapsal/a na vysoké škole.
Stating that you want to enroll
Mi volas apliki por_____________.
Rád/a bych se zapsal/a na _____________.
Stating that you want to apply for a course
kurso por studentoj
bakalářské studium
Type of course
kurso por postdiplomaj studentoj
postgraduální studium
Type of course
kurso por Ph.D.
doktorské studium
Type of course
plentempa kurso
prezenční studium
Type of course
parttempa kurso
kombinované studium
Type of course
enreta kurso
online
Type of course
Mi ŝatus studi ĉe via universitato dum ___________.
Rád/a bych studoval/a na vaší vysoké škole po dobu ___________.
Stating how long your exchange period is
semestro
(jeden) semestr
Length of stay at foreign university
akademia jaro
celý akademický rok
Length of stay at foreign university
Kio estas la laborolimigoj por studentoj?
Jaká jsou pracovní omezení pro studenty?
Asking about work restrictions for students
Ĉu mi devas montri kopiojn de la originalaj dokumentoj aŭ la originalajn dokumentojn mem?
Musím předložit kopie dokumentů nebo to musí být originální dokumenty?
Asking if you need to provide the original documents or copies
Kio estas la eniropostuloj de la universitato?
Jaké jsou vstupní požadavky pro studium?
Used when applying for university
Ĉu vi sendos al mi formalan oferton?
Pošlete mi formální nabídku ke studiu?
Asking if you will receive a formal offer
Ĉu la universitato garantias gastigadon tiel?
Zaručuje vysoká škola ubytování pro studenty?
Asking if the university provides accommodation
Ĉu la kurso inkluzas staĝon tiel?
Zahrnuje studijní obor i pracovní stáž?
Asking if your university course involves an internship period
Ĉu estas kostoj pro studi kiel interŝanĝa studento ĉe via universitato?
Musím jako výměnný student platit školné?
Asking if you have to pay to study as an exchange student at that university
Kiel mi povas kontroli la progreson de mia apliko?
Jak mohu sledovat průběh mé přihlášky?
Asking how you can see the progress of your application
Kio estas la lingvaj kondiĉoj en [lingvo]?
Jaké jsou jazykové požadavky?
Inquiring about the language requirement to be fulfilled in order to be accepted at that university
Kio estas la sistemo de ___________ kiel?
Jaký je ____________ systém?
Asking information about the system
de kredito
kredity
Type of system
de noto
známkování
Type of system
Ĉu mi ricevas akademia transskribaĵo fine de mia ŝanĝo?
Dostanu studijní přehled na konci mé výměny?
Asking if you have an academic transcript at the end of your exchange
Kiom estas la instrua stilo?
Jaké vyučovací metody jsou používány?
Inquiring about the teaching style
Ĉu estas ______________?
Jsou tam _____________ ?
Inquiring about the teaching style
lekcioj
přednášky
Type of class
seminarioj
semináře
Type of class
lerniloj
konsultace
Type of class
konferencoj
konference
Type of class
Kion kursoj estas ofertitaj en somerlernejoj?
Jaké předměty nabízí letní škola?
Asking information about the kinds of courses offered by summer schools
Kiam estas la ekzamenoj?
Kdy jsou zkoušky?
Asking when the exams are
Kie mi povas trovi informojn pri ĉiuj disponeblaj kursoj?
Kde mohu najít informace o všech dostupných předmětech?
Asking where you can find information about the courses
Ĉu estas universitata sportejo?
Nachází se na vysoké škole sportovní centrum?
Asking if there is a university sports center
Kiel mi povas aliĝi studentajn sociojn?
Jak se mohu připojit ke studentským organizacím?
Asking how you can join student societies
Kio estas la laŭtaksaj vivantaj kostoj en [urbo]?
Jaké jsou přibližné životní náklady v [city]?
Inquiring about the estimated living costs in the city

Studying - Language courses

Kio lingvojn mi povas studi en via lernejo?
Jaké jazyky můžu studovat na vaší škole?
Asking what languages you can study at that school
Ĉu estas testo por taksi mian nivelon?
Nabízíte rozřazovací test, který určí úroveň mého jazyka?
Asking if there is a placement test to assess your level
Ĉu mi povas fari alian nivelon, se la unu, ke mi ĉeestas, ne pravas por mi?
Mohu být přeřazen/a do jiné skupiny, jestliže ta, kterou právě navštěvuji, není pro mě příliš vhodná?
Asking if you can change level in case you are not satisfied with the one you are attending
Ĉu vi havas detalan priskribon de la kurso?
Nabízíte detailní popis kurzu?
Asking if there is a detailed description of the course
Kio estas la maksimuma nombro de lernantoj en klaso?
Jaký je maximální počet studentů ve třídě?
Asking what the maximum number of students in a class is
Kio instalaĵoj estas en via lernejo?
Jaké vybavení máte ve vaší škole?
Asking what facilities there are in the school
Ĉu vi aranĝas ekskursoj?
Pořádáte exkurze?
Asking if the school arranges also excursions
Kio programojn vi proponas?
Jaké programy nabízí vaše škola?
Asking what programs are offered

Studying - Scholarships

Mi estas ĉi tie por peti pri financadaj ŝancoj.
Rád/a bych se informoval/a o možnostech požádat o stipendium.
Inquiring about funding opportunities
Kiun korpoj povas financi miajn studojn?
Jaké organizace mohou financovat moje studia?
Asking which bodies can fund your studies
Mi bezonas financan helpon por ____________.
Potřebuji finanční podporu pro ____________.
Stating that you need financial help
instrudepagoj
školné
Thing that you need financial help for
miaj vivelspezoj
životní náklady
Thing that you need financial help for
infanzorgado
péče o dítě
Thing that you need financial help for
Kio specoj de stipendioj estas haveblaj?
Jaké druhy stipendia jsou k dispozici?
Asking what kinds of scholarships are available

Studying - Validating foreign degrees

Mi ŝatus validigi mian gradan registriton en [lando].
Chtěl bych/chtěla bych si ověřit můj titul v [název země].
Stating that you would like to validate your degree certificate in that country
Ĉu vi havas liston de certigitaj tradukistoj en [lingvo]?
Máte seznam s certifikovanými překladateli, kteří překládají v [název jazyka]?
Asking if there is a list of certified translators in the language that you need
Kie mi povas akiri registriton de ekvivalenteco?
Kde mohu dostat certifikát o rovnocennosti mého titulu?
Asking where you can get a certificate of equivalency