Dutch | Phrases - Immigration | Studying

Studying - University

Mi ŝatus enskribiĝi en universitato.
Ik zou mij graag inschrijven in een universiteit.
Stating that you want to enroll
Mi volas apliki por_____________.
Ik zou mij graag inschrijven voor _____________.
Stating that you want to apply for a course
kurso por studentoj
een bacheloropleiding
Type of course
kurso por postdiplomaj studentoj
een postgraduaat
Type of course
kurso por Ph.D.
een doctoraat
Type of course
plentempa kurso
een voltijdse opleiding
Type of course
parttempa kurso
een deeltijdse opleiding
Type of course
enreta kurso
een online cursus
Type of course
Mi ŝatus studi ĉe via universitato dum ___________.
Ik zou graag aan uw universiteit studeren voor ___________.
Stating how long your exchange period is
semestro
een semester
Length of stay at foreign university
akademia jaro
een academisch jaar
Length of stay at foreign university
Kio estas la laborolimigoj por studentoj?
Wat zijn de beperkingen voor tewerkstelling voor studenten?
Asking about work restrictions for students
Ĉu mi devas montri kopiojn de la originalaj dokumentoj aŭ la originalajn dokumentojn mem?
Moet ik de kopieën of de originele documenten zelf indienen?
Asking if you need to provide the original documents or copies
Kio estas la eniropostuloj de la universitato?
Wat zijn de toelatingsvoorwaarden van de universiteit?
Used when applying for university
Ĉu vi sendos al mi formalan oferton?
Zal ik een formele toelating ontvangen?
Asking if you will receive a formal offer
Ĉu la universitato garantias gastigadon tiel?
Voorziet de universiteit ook accommodatie?
Asking if the university provides accommodation
Ĉu la kurso inkluzas staĝon tiel?
Bevat de cursus ook een stageperiode?
Asking if your university course involves an internship period
Ĉu estas kostoj pro studi kiel interŝanĝa studento ĉe via universitato?
Zijn er studiekosten voor uitwisselingsstudenten aan uw universiteit?
Asking if you have to pay to study as an exchange student at that university
Kiel mi povas kontroli la progreson de mia apliko?
Hoe kan ik de vooruitgang van mijn aanmeldingsproces bekijken?
Asking how you can see the progress of your application
Kio estas la lingvaj kondiĉoj en [lingvo]?
Wat zijn de [taal] taalvereisten?
Inquiring about the language requirement to be fulfilled in order to be accepted at that university
Kio estas la sistemo de ___________ kiel?
Hoe werkt het ____________ systeem?
Asking information about the system
de kredito
creditsysteem
Type of system
de noto
beoordelingssysteem
Type of system
Ĉu mi ricevas akademia transskribaĵo fine de mia ŝanĝo?
Krijg ik een academisch afschrift op het einde van mijn uitwisseling?
Asking if you have an academic transcript at the end of your exchange
Kiom estas la instrua stilo?
Welke leermethoden worden er gebruikt?
Inquiring about the teaching style
Ĉu estas ______________?
Zijn er _____________ ?
Inquiring about the teaching style
lekcioj
lezingen
Type of class
seminarioj
seminars
Type of class
lerniloj
tutorials
Type of class
konferencoj
conferenties
Type of class
Kion kursoj estas ofertitaj en somerlernejoj?
Welke cursussen bieden de summer schools aan?
Asking information about the kinds of courses offered by summer schools
Kiam estas la ekzamenoj?
Wanneer worden de examens gehouden?
Asking when the exams are
Kie mi povas trovi informojn pri ĉiuj disponeblaj kursoj?
Waar kan ik informatie over alle beschikbare cursussen vinden?
Asking where you can find information about the courses
Ĉu estas universitata sportejo?
Heeft de universiteit een sportcentrum?
Asking if there is a university sports center
Kiel mi povas aliĝi studentajn sociojn?
Hoe kan ik tot een studentenvereniging toetreden?
Asking how you can join student societies
Kio estas la laŭtaksaj vivantaj kostoj en [urbo]?
Wat zijn de geschatte kosten voor levensonderhoud in [stad]?
Inquiring about the estimated living costs in the city

Studying - Language courses

Kio lingvojn mi povas studi en via lernejo?
Welke talen kan ik studeren aan uw school?
Asking what languages you can study at that school
Ĉu estas testo por taksi mian nivelon?
Is er een plaatsingstoets voor mijn niveau te bepalen?
Asking if there is a placement test to assess your level
Ĉu mi povas fari alian nivelon, se la unu, ke mi ĉeestas, ne pravas por mi?
Kan ik nog overschakelen naar een ander niveau als het huidige niveau niet het juiste is?
Asking if you can change level in case you are not satisfied with the one you are attending
Ĉu vi havas detalan priskribon de la kurso?
Heeft u een gedetailleerde beschrijving van de cursus?
Asking if there is a detailed description of the course
Kio estas la maksimuma nombro de lernantoj en klaso?
Wat is het maximum aantal studenten per klas?
Asking what the maximum number of students in a class is
Kio instalaĵoj estas en via lernejo?
Wat zijn de beschikbare faciliteiten in uw school?
Asking what facilities there are in the school
Ĉu vi aranĝas ekskursoj?
Organiseren jullie ook excursies?
Asking if the school arranges also excursions
Kio programojn vi proponas?
Welke programma's bieden jullie aan?
Asking what programs are offered

Studying - Scholarships

Mi estas ĉi tie por peti pri financadaj ŝancoj.
Ik zou mij graag informeren over beurzen.
Inquiring about funding opportunities
Kiun korpoj povas financi miajn studojn?
Welke organisaties kunnen mijn studies financieren?
Asking which bodies can fund your studies
Mi bezonas financan helpon por ____________.
Ik heb nood aan financiële hulp voor ____________.
Stating that you need financial help
instrudepagoj
inschrijvingsgeld
Thing that you need financial help for
miaj vivelspezoj
kosten voor levensonderhoud
Thing that you need financial help for
infanzorgado
kinderopvang
Thing that you need financial help for
Kio specoj de stipendioj estas haveblaj?
Welke soorten studiebeurzen zijn er beschikbaar?
Asking what kinds of scholarships are available

Studying - Validating foreign degrees

Mi ŝatus validigi mian gradan registriton en [lando].
Ik zou graag mijn diploma valideren in [land].
Stating that you would like to validate your degree certificate in that country
Ĉu vi havas liston de certigitaj tradukistoj en [lingvo]?
Heeft u een lijst van beëdigde vertalers voor het [taal]?
Asking if there is a list of certified translators in the language that you need
Kie mi povas akiri registriton de ekvivalenteco?
Waar kan ik een gelijkwaardigheidsattest verkrijgen?
Asking where you can get a certificate of equivalency