Polish | Phrases - Immigration | Studying

Studying - University

Mi ŝatus enskribiĝi en universitato.
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na studia.
Stating that you want to enroll
Mi volas apliki por_____________.
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na _________.
Stating that you want to apply for a course
kurso por studentoj
studia licencjackie
Type of course
kurso por postdiplomaj studentoj
studia magisterskie
Type of course
kurso por Ph.D.
studia doktoranckie
Type of course
plentempa kurso
studia dzienne
Type of course
parttempa kurso
studia zaoczne
Type of course
enreta kurso
studia przez internet
Type of course
Mi ŝatus studi ĉe via universitato dum ___________.
Chciałabym/Chciałabym studiować na Państwa uczelni przez ___________.
Stating how long your exchange period is
semestro
(jeden) semestr
Length of stay at foreign university
akademia jaro
cały rok akademicki
Length of stay at foreign university
Kio estas la laborolimigoj por studentoj?
Jakie są ograniczenia w dostępie do zatrudnienia dla studentów?
Asking about work restrictions for students
Ĉu mi devas montri kopiojn de la originalaj dokumentoj aŭ la originalajn dokumentojn mem?
Czy muszę dostarczyć oryginalne dokumenty czy wystarczą kopie?
Asking if you need to provide the original documents or copies
Kio estas la eniropostuloj de la universitato?
Jakie są warunki przyjęcia na uczelnię?
Used when applying for university
Ĉu vi sendos al mi formalan oferton?
Czy otrzymam list z formalnym potwierdzeniem przyjęcia na uczelnię?
Asking if you will receive a formal offer
Ĉu la universitato garantias gastigadon tiel?
Czy uczelnia zapewnia zakwaterowanie?
Asking if the university provides accommodation
Ĉu la kurso inkluzas staĝon tiel?
Czy program studiów przewiduje praktyki studenckie?
Asking if your university course involves an internship period
Ĉu estas kostoj pro studi kiel interŝanĝa studento ĉe via universitato?
Czy jako student na wymianie muszę płacić za studia?
Asking if you have to pay to study as an exchange student at that university
Kiel mi povas kontroli la progreson de mia apliko?
W jaki sposób mogę na bieżąco śledzić proces rekrutacji?
Asking how you can see the progress of your application
Kio estas la lingvaj kondiĉoj en [lingvo]?
Jakie wymagania językowe muszę spełnić?
Inquiring about the language requirement to be fulfilled in order to be accepted at that university
Kio estas la sistemo de ___________ kiel?
Jak działa system ______ ?
Asking information about the system
de kredito
punktowy
Type of system
de noto
oceniania
Type of system
Ĉu mi ricevas akademia transskribaĵo fine de mia ŝanĝo?
Czy dostanę wykaz ocen i zaliczeń po zakończeniu wymiany studenckiej?
Asking if you have an academic transcript at the end of your exchange
Kiom estas la instrua stilo?
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o metodach nauczania.
Inquiring about the teaching style
Ĉu estas ______________?
Czy na uczelni prowadzone są _____________ ?
Inquiring about the teaching style
lekcioj
wykłady
Type of class
seminarioj
ćwiczenia/seminaria
Type of class
lerniloj
konsultacje
Type of class
konferencoj
konferencje
Type of class
Kion kursoj estas ofertitaj en somerlernejoj?
Jakie kursy znajdują się w ofercie szkoły letniej?
Asking information about the kinds of courses offered by summer schools
Kiam estas la ekzamenoj?
Kiedy odbywają się egzaminy?
Asking when the exams are
Kie mi povas trovi informojn pri ĉiuj disponeblaj kursoj?
Gdzie mogę znaleźć informacje na temat wszystkich dostępnych przedmiotów?
Asking where you can find information about the courses
Ĉu estas universitata sportejo?
Czy na uczelni jest akademickie centrum sportowe?
Asking if there is a university sports center
Kiel mi povas aliĝi studentajn sociojn?
Jak mogę zostać członkiem organizacji studenckich?
Asking how you can join student societies
Kio estas la laŭtaksaj vivantaj kostoj en [urbo]?
Ile wynosi szacunkowy koszt utrzymania w [nazwa miasta]?
Inquiring about the estimated living costs in the city

Studying - Language courses

Kio lingvojn mi povas studi en via lernejo?
Jakich języków mogę się uczyć w Państwa szkole?
Asking what languages you can study at that school
Ĉu estas testo por taksi mian nivelon?
Czy przeprowadzają Państwo test sprawdzający znajomość języka?
Asking if there is a placement test to assess your level
Ĉu mi povas fari alian nivelon, se la unu, ke mi ĉeestas, ne pravas por mi?
Czy mogę przenieść się na kurs o innym poziomie, jeśli ten, na który uczęszczam, nie jest dla mnie odpowiedni?
Asking if you can change level in case you are not satisfied with the one you are attending
Ĉu vi havas detalan priskribon de la kurso?
Czy mają Państwo szczegółowy opis kursu?
Asking if there is a detailed description of the course
Kio estas la maksimuma nombro de lernantoj en klaso?
Jak liczne są grupy?
Asking what the maximum number of students in a class is
Kio instalaĵoj estas en via lernejo?
Czy może mi Pan/Pani powiedzieć więcej o dodatkowym wyposażeniu i dostępnych udogodnieniach w Państwa szkole?
Asking what facilities there are in the school
Ĉu vi aranĝas ekskursoj?
Czy szkoła organizuje wycieczki?
Asking if the school arranges also excursions
Kio programojn vi proponas?
Jakie kursy mają Państwo w ofercie?
Asking what programs are offered

Studying - Scholarships

Mi estas ĉi tie por peti pri financadaj ŝancoj.
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o możliwościach otrzymania wsparcia finansowego.
Inquiring about funding opportunities
Kiun korpoj povas financi miajn studojn?
Gdzie mogę ubiegać się o pomoc finansową?
Asking which bodies can fund your studies
Mi bezonas financan helpon por ____________.
Chciałbym/Chciałabym ubiegać się o ____________.
Stating that you need financial help
instrudepagoj
pomoc w opłaceniu czesnego / stypendium na opłaty za studia
Thing that you need financial help for
miaj vivelspezoj
pomoc w opłacaniu wydatków na życie
Thing that you need financial help for
infanzorgado
pomoc finansową związaną z opieką nad dzieckiem/dziećmi
Thing that you need financial help for
Kio specoj de stipendioj estas haveblaj?
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się jakie stypendia są dostępne.
Asking what kinds of scholarships are available

Studying - Validating foreign degrees

Mi ŝatus validigi mian gradan registriton en [lando].
Chciałbym/Chciałabym nostryfikować mój dyplom w [nazwa kraju].
Stating that you would like to validate your degree certificate in that country
Ĉu vi havas liston de certigitaj tradukistoj en [lingvo]?
Czy mają Państwo listę tłumaczy przysięgłych języka [nazwa języka]?
Asking if there is a list of certified translators in the language that you need
Kie mi povas akiri registriton de ekvivalenteco?
Gdzie mogę dostać zaświadczenie o równoważności mojego dyplomu?
Asking where you can get a certificate of equivalency