Chinese | Phrases - Immigration | Studying

Studying - University

Haluaisin hakea yliopistoon.
我想要进入大学学习。
Stating that you want to enroll
Haluan hakea ________.
我想要申请______________课程。
Stating that you want to apply for a course
kandidaatin ohjelmaan
本科生
Type of course
jatko-opintoihin
研究生
Type of course
tohtorin ohjelmaan
博士生
Type of course
täysiaikaiseen ohjelmaan
全日制
Type of course
osa-aikaiseen ohjelmaan
非全日
Type of course
verkossa käytävään ohjelmaan
网上课程
Type of course
Haluaisin opiskella yliopistollanne ________.
我想要在这所大学学习___________。
Stating how long your exchange period is
lukukauden
一学期
Length of stay at foreign university
lukuvuoden
一学年
Length of stay at foreign university
Onko opiskelijoille joitakin rajoitteita työhön liittyen?
请问学生工作有什么限制?
Asking about work restrictions for students
Tarvitseeko minun toimittaa alkuperäiset dokumentit vai kopiot?
我需要提供材料原件还是复印件?
Asking if you need to provide the original documents or copies
Mitkä ovat yliopiston sisäänpääsyvaatimukset?
请问该所大学的入学要求是什么?
Used when applying for university
Lähetetäänkö minulle virallinen hyväksymiskirje?
请问您会给我寄官方录取通知书吗?
Asking if you will receive a formal offer
Tarjoaako yliopisto myös asumuksen?
请问大学能保证我的住宿吗?
Asking if the university provides accommodation
Kuuluuko tutkinto-ohjelmaani myös työharjoittelu?
课程内容涵盖实习吗?
Asking if your university course involves an internship period
Tarvitseeko vaihto-opiskelijoiden maksaa yliopistollenne jotakin opiskelusta?
在这所大学作为交换生需要付学费吗?
Asking if you have to pay to study as an exchange student at that university
Kuinka pääsen seuraamaan hakemukseni etenemistä?
我如何才能查看我的申请进程呢?
Asking how you can see the progress of your application
Mitä kielitaitoja vaaditaan?
对【语言】的要求是什么?
Inquiring about the language requirement to be fulfilled in order to be accepted at that university
Miten _______ -järjestelmä toimii?
这个 ____________ 评分系统是什么样的?
Asking information about the system
opintopiste
学分制
Type of system
arvosana
打分制
Type of system
Saanko vaihtoni lopussa todistuksen suoritetuista opinnoistani?
在我的交换期结束时我能拿到成绩单吗?
Asking if you have an academic transcript at the end of your exchange
Minkälainen opetustyyli teillä on?
这里的教学风格是什么样的?
Inquiring about the teaching style
Onko teillä ________?
这里有_____________?
Inquiring about the teaching style
luentoja
讲座
Type of class
seminaareja
研讨会
Type of class
pienryhmäopetusta
个别辅导
Type of class
konferensseja
会议
Type of class
Minkälaisia kesäkursseja teillä on tarjolla?
暑期学校提供哪些课程呢?
Asking information about the kinds of courses offered by summer schools
Koska tentit ovat?
考试何时举行?
Asking when the exams are
Mistä saan lisätietoa kaikista valittavista kursseista?
我在哪里能找到所有的课程信息?
Asking where you can find information about the courses
Onko yliopistolla liikuntatiloja?
大学里有体育馆吗?
Asking if there is a university sports center
Kuinka voin liittyä opiskelijajärjestöihin?
我如何加入学生组织?
Asking how you can join student societies
Kuinka korkeat elinkustannukset ovat [kaupungissa] arviolta?
在【城市】居住的生活成本大概多少?
Inquiring about the estimated living costs in the city

Studying - Language courses

Mitä kieliä voin opiskella koulussanne?
我在这里可以学习什么语言?
Asking what languages you can study at that school
Pitääkö minun tehdä lähtötasotesti kielitaitojeni arvioimiseksi?
有没有水平测试来评估我的水平?
Asking if there is a placement test to assess your level
Voinko vaihtaa tasoa, jos valitsemani ei olekaan oikea minulle?
如果当前的等级不适合我,我能否转到其他等级吗?
Asking if you can change level in case you are not satisfied with the one you are attending
Onko teillä tarkempaa kuvausta tutkinto-ohjelmasta?
您有课程的详细介绍吗?
Asking if there is a detailed description of the course
Mikä on opiskelijoiden maksimäärä kursseilla?
一个班级里最多有多少个学生?
Asking what the maximum number of students in a class is
Mitä eri tiloja koululla on käytettävissä?
贵校都有哪些设施?
Asking what facilities there are in the school
Järjestättekö te myös ekskursioita?
请问你们安排郊游吗?
Asking if the school arranges also excursions
Mitä tutkinto-ohjelmia te tarjoatte?
你们提供哪些项目呢?
Asking what programs are offered

Studying - Scholarships

Haluaisin tietää lisää opintojen rahoittamismahdollisuuksista
我想了解关于助学金的信息。
Inquiring about funding opportunities
Mitkä organisaatiot voivat rahoittaa opintoni?
有哪些组织可以资助我的学习?
Asking which bodies can fund your studies
Tarvitsen taloudellista tukea _________ varten.
我需要 ____________的财政补贴。
Stating that you need financial help
lukukausimaksut
学费
Thing that you need financial help for
elinkustannukseni
生活费用
Thing that you need financial help for
lastenhoito
儿童托管
Thing that you need financial help for
Millaisia stipendejä on saatavilla?
请问有哪些奖学金?
Asking what kinds of scholarships are available

Studying - Validating foreign degrees

Haluaisin hyväksiluetuttaa ulkomaalaisen tutkintoni [maassa].
我想要在【国家】认证我的学位证书。
Stating that you would like to validate your degree certificate in that country
Onko teillä listaa sertifioiduista [kielen] kääntäjistä?
请问您有【语言】的认证翻译师列表吗?
Asking if there is a list of certified translators in the language that you need
Mistä saan hyväksilukutodistuksen?
请问哪里可以拿到同等的学位证书?
Asking where you can get a certificate of equivalency