Czech | Phrases - Immigration | Studying

Studying - University

Haluaisin hakea yliopistoon.
Rád/a bych se zapsal/a na vysoké škole.
Stating that you want to enroll
Haluan hakea ________.
Rád/a bych se zapsal/a na _____________.
Stating that you want to apply for a course
kandidaatin ohjelmaan
bakalářské studium
Type of course
jatko-opintoihin
postgraduální studium
Type of course
tohtorin ohjelmaan
doktorské studium
Type of course
täysiaikaiseen ohjelmaan
prezenční studium
Type of course
osa-aikaiseen ohjelmaan
kombinované studium
Type of course
verkossa käytävään ohjelmaan
online
Type of course
Haluaisin opiskella yliopistollanne ________.
Rád/a bych studoval/a na vaší vysoké škole po dobu ___________.
Stating how long your exchange period is
lukukauden
(jeden) semestr
Length of stay at foreign university
lukuvuoden
celý akademický rok
Length of stay at foreign university
Onko opiskelijoille joitakin rajoitteita työhön liittyen?
Jaká jsou pracovní omezení pro studenty?
Asking about work restrictions for students
Tarvitseeko minun toimittaa alkuperäiset dokumentit vai kopiot?
Musím předložit kopie dokumentů nebo to musí být originální dokumenty?
Asking if you need to provide the original documents or copies
Mitkä ovat yliopiston sisäänpääsyvaatimukset?
Jaké jsou vstupní požadavky pro studium?
Used when applying for university
Lähetetäänkö minulle virallinen hyväksymiskirje?
Pošlete mi formální nabídku ke studiu?
Asking if you will receive a formal offer
Tarjoaako yliopisto myös asumuksen?
Zaručuje vysoká škola ubytování pro studenty?
Asking if the university provides accommodation
Kuuluuko tutkinto-ohjelmaani myös työharjoittelu?
Zahrnuje studijní obor i pracovní stáž?
Asking if your university course involves an internship period
Tarvitseeko vaihto-opiskelijoiden maksaa yliopistollenne jotakin opiskelusta?
Musím jako výměnný student platit školné?
Asking if you have to pay to study as an exchange student at that university
Kuinka pääsen seuraamaan hakemukseni etenemistä?
Jak mohu sledovat průběh mé přihlášky?
Asking how you can see the progress of your application
Mitä kielitaitoja vaaditaan?
Jaké jsou jazykové požadavky?
Inquiring about the language requirement to be fulfilled in order to be accepted at that university
Miten _______ -järjestelmä toimii?
Jaký je ____________ systém?
Asking information about the system
opintopiste
kredity
Type of system
arvosana
známkování
Type of system
Saanko vaihtoni lopussa todistuksen suoritetuista opinnoistani?
Dostanu studijní přehled na konci mé výměny?
Asking if you have an academic transcript at the end of your exchange
Minkälainen opetustyyli teillä on?
Jaké vyučovací metody jsou používány?
Inquiring about the teaching style
Onko teillä ________?
Jsou tam _____________ ?
Inquiring about the teaching style
luentoja
přednášky
Type of class
seminaareja
semináře
Type of class
pienryhmäopetusta
konsultace
Type of class
konferensseja
konference
Type of class
Minkälaisia kesäkursseja teillä on tarjolla?
Jaké předměty nabízí letní škola?
Asking information about the kinds of courses offered by summer schools
Koska tentit ovat?
Kdy jsou zkoušky?
Asking when the exams are
Mistä saan lisätietoa kaikista valittavista kursseista?
Kde mohu najít informace o všech dostupných předmětech?
Asking where you can find information about the courses
Onko yliopistolla liikuntatiloja?
Nachází se na vysoké škole sportovní centrum?
Asking if there is a university sports center
Kuinka voin liittyä opiskelijajärjestöihin?
Jak se mohu připojit ke studentským organizacím?
Asking how you can join student societies
Kuinka korkeat elinkustannukset ovat [kaupungissa] arviolta?
Jaké jsou přibližné životní náklady v [city]?
Inquiring about the estimated living costs in the city

Studying - Language courses

Mitä kieliä voin opiskella koulussanne?
Jaké jazyky můžu studovat na vaší škole?
Asking what languages you can study at that school
Pitääkö minun tehdä lähtötasotesti kielitaitojeni arvioimiseksi?
Nabízíte rozřazovací test, který určí úroveň mého jazyka?
Asking if there is a placement test to assess your level
Voinko vaihtaa tasoa, jos valitsemani ei olekaan oikea minulle?
Mohu být přeřazen/a do jiné skupiny, jestliže ta, kterou právě navštěvuji, není pro mě příliš vhodná?
Asking if you can change level in case you are not satisfied with the one you are attending
Onko teillä tarkempaa kuvausta tutkinto-ohjelmasta?
Nabízíte detailní popis kurzu?
Asking if there is a detailed description of the course
Mikä on opiskelijoiden maksimäärä kursseilla?
Jaký je maximální počet studentů ve třídě?
Asking what the maximum number of students in a class is
Mitä eri tiloja koululla on käytettävissä?
Jaké vybavení máte ve vaší škole?
Asking what facilities there are in the school
Järjestättekö te myös ekskursioita?
Pořádáte exkurze?
Asking if the school arranges also excursions
Mitä tutkinto-ohjelmia te tarjoatte?
Jaké programy nabízí vaše škola?
Asking what programs are offered

Studying - Scholarships

Haluaisin tietää lisää opintojen rahoittamismahdollisuuksista
Rád/a bych se informoval/a o možnostech požádat o stipendium.
Inquiring about funding opportunities
Mitkä organisaatiot voivat rahoittaa opintoni?
Jaké organizace mohou financovat moje studia?
Asking which bodies can fund your studies
Tarvitsen taloudellista tukea _________ varten.
Potřebuji finanční podporu pro ____________.
Stating that you need financial help
lukukausimaksut
školné
Thing that you need financial help for
elinkustannukseni
životní náklady
Thing that you need financial help for
lastenhoito
péče o dítě
Thing that you need financial help for
Millaisia stipendejä on saatavilla?
Jaké druhy stipendia jsou k dispozici?
Asking what kinds of scholarships are available

Studying - Validating foreign degrees

Haluaisin hyväksiluetuttaa ulkomaalaisen tutkintoni [maassa].
Chtěl bych/chtěla bych si ověřit můj titul v [název země].
Stating that you would like to validate your degree certificate in that country
Onko teillä listaa sertifioiduista [kielen] kääntäjistä?
Máte seznam s certifikovanými překladateli, kteří překládají v [název jazyka]?
Asking if there is a list of certified translators in the language that you need
Mistä saan hyväksilukutodistuksen?
Kde mohu dostat certifikát o rovnocennosti mého titulu?
Asking where you can get a certificate of equivalency