Esperanto | Phrases - Immigration | Studying

Studying - University

Haluaisin hakea yliopistoon.
Mi ŝatus enskribiĝi en universitato.
Stating that you want to enroll
Haluan hakea ________.
Mi volas apliki por_____________.
Stating that you want to apply for a course
kandidaatin ohjelmaan
kurso por studentoj
Type of course
jatko-opintoihin
kurso por postdiplomaj studentoj
Type of course
tohtorin ohjelmaan
kurso por Ph.D.
Type of course
täysiaikaiseen ohjelmaan
plentempa kurso
Type of course
osa-aikaiseen ohjelmaan
parttempa kurso
Type of course
verkossa käytävään ohjelmaan
enreta kurso
Type of course
Haluaisin opiskella yliopistollanne ________.
Mi ŝatus studi ĉe via universitato dum ___________.
Stating how long your exchange period is
lukukauden
semestro
Length of stay at foreign university
lukuvuoden
akademia jaro
Length of stay at foreign university
Onko opiskelijoille joitakin rajoitteita työhön liittyen?
Kio estas la laborolimigoj por studentoj?
Asking about work restrictions for students
Tarvitseeko minun toimittaa alkuperäiset dokumentit vai kopiot?
Ĉu mi devas montri kopiojn de la originalaj dokumentoj aŭ la originalajn dokumentojn mem?
Asking if you need to provide the original documents or copies
Mitkä ovat yliopiston sisäänpääsyvaatimukset?
Kio estas la eniropostuloj de la universitato?
Used when applying for university
Lähetetäänkö minulle virallinen hyväksymiskirje?
Ĉu vi sendos al mi formalan oferton?
Asking if you will receive a formal offer
Tarjoaako yliopisto myös asumuksen?
Ĉu la universitato garantias gastigadon tiel?
Asking if the university provides accommodation
Kuuluuko tutkinto-ohjelmaani myös työharjoittelu?
Ĉu la kurso inkluzas staĝon tiel?
Asking if your university course involves an internship period
Tarvitseeko vaihto-opiskelijoiden maksaa yliopistollenne jotakin opiskelusta?
Ĉu estas kostoj pro studi kiel interŝanĝa studento ĉe via universitato?
Asking if you have to pay to study as an exchange student at that university
Kuinka pääsen seuraamaan hakemukseni etenemistä?
Kiel mi povas kontroli la progreson de mia apliko?
Asking how you can see the progress of your application
Mitä kielitaitoja vaaditaan?
Kio estas la lingvaj kondiĉoj en [lingvo]?
Inquiring about the language requirement to be fulfilled in order to be accepted at that university
Miten _______ -järjestelmä toimii?
Kio estas la sistemo de ___________ kiel?
Asking information about the system
opintopiste
de kredito
Type of system
arvosana
de noto
Type of system
Saanko vaihtoni lopussa todistuksen suoritetuista opinnoistani?
Ĉu mi ricevas akademia transskribaĵo fine de mia ŝanĝo?
Asking if you have an academic transcript at the end of your exchange
Minkälainen opetustyyli teillä on?
Kiom estas la instrua stilo?
Inquiring about the teaching style
Onko teillä ________?
Ĉu estas ______________?
Inquiring about the teaching style
luentoja
lekcioj
Type of class
seminaareja
seminarioj
Type of class
pienryhmäopetusta
lerniloj
Type of class
konferensseja
konferencoj
Type of class
Minkälaisia kesäkursseja teillä on tarjolla?
Kion kursoj estas ofertitaj en somerlernejoj?
Asking information about the kinds of courses offered by summer schools
Koska tentit ovat?
Kiam estas la ekzamenoj?
Asking when the exams are
Mistä saan lisätietoa kaikista valittavista kursseista?
Kie mi povas trovi informojn pri ĉiuj disponeblaj kursoj?
Asking where you can find information about the courses
Onko yliopistolla liikuntatiloja?
Ĉu estas universitata sportejo?
Asking if there is a university sports center
Kuinka voin liittyä opiskelijajärjestöihin?
Kiel mi povas aliĝi studentajn sociojn?
Asking how you can join student societies
Kuinka korkeat elinkustannukset ovat [kaupungissa] arviolta?
Kio estas la laŭtaksaj vivantaj kostoj en [urbo]?
Inquiring about the estimated living costs in the city

Studying - Language courses

Mitä kieliä voin opiskella koulussanne?
Kio lingvojn mi povas studi en via lernejo?
Asking what languages you can study at that school
Pitääkö minun tehdä lähtötasotesti kielitaitojeni arvioimiseksi?
Ĉu estas testo por taksi mian nivelon?
Asking if there is a placement test to assess your level
Voinko vaihtaa tasoa, jos valitsemani ei olekaan oikea minulle?
Ĉu mi povas fari alian nivelon, se la unu, ke mi ĉeestas, ne pravas por mi?
Asking if you can change level in case you are not satisfied with the one you are attending
Onko teillä tarkempaa kuvausta tutkinto-ohjelmasta?
Ĉu vi havas detalan priskribon de la kurso?
Asking if there is a detailed description of the course
Mikä on opiskelijoiden maksimäärä kursseilla?
Kio estas la maksimuma nombro de lernantoj en klaso?
Asking what the maximum number of students in a class is
Mitä eri tiloja koululla on käytettävissä?
Kio instalaĵoj estas en via lernejo?
Asking what facilities there are in the school
Järjestättekö te myös ekskursioita?
Ĉu vi aranĝas ekskursoj?
Asking if the school arranges also excursions
Mitä tutkinto-ohjelmia te tarjoatte?
Kio programojn vi proponas?
Asking what programs are offered

Studying - Scholarships

Haluaisin tietää lisää opintojen rahoittamismahdollisuuksista
Mi estas ĉi tie por peti pri financadaj ŝancoj.
Inquiring about funding opportunities
Mitkä organisaatiot voivat rahoittaa opintoni?
Kiun korpoj povas financi miajn studojn?
Asking which bodies can fund your studies
Tarvitsen taloudellista tukea _________ varten.
Mi bezonas financan helpon por ____________.
Stating that you need financial help
lukukausimaksut
instrudepagoj
Thing that you need financial help for
elinkustannukseni
miaj vivelspezoj
Thing that you need financial help for
lastenhoito
infanzorgado
Thing that you need financial help for
Millaisia stipendejä on saatavilla?
Kio specoj de stipendioj estas haveblaj?
Asking what kinds of scholarships are available

Studying - Validating foreign degrees

Haluaisin hyväksiluetuttaa ulkomaalaisen tutkintoni [maassa].
Mi ŝatus validigi mian gradan registriton en [lando].
Stating that you would like to validate your degree certificate in that country
Onko teillä listaa sertifioiduista [kielen] kääntäjistä?
Ĉu vi havas liston de certigitaj tradukistoj en [lingvo]?
Asking if there is a list of certified translators in the language that you need
Mistä saan hyväksilukutodistuksen?
Kie mi povas akiri registriton de ekvivalenteco?
Asking where you can get a certificate of equivalency