Greek | Phrases - Immigration | Studying

Studying - University

Haluaisin hakea yliopistoon.
Θα ήθελα να εγγραφώ σε πανεπιστήμιο.
Stating that you want to enroll
Haluan hakea ________.
Θα ήθελα να γραφτώ για ____________.
Stating that you want to apply for a course
kandidaatin ohjelmaan
ένα προπτυχιακό
Type of course
jatko-opintoihin
ένα μεταπτυχιακό
Type of course
tohtorin ohjelmaan
ένα διδακτορικό
Type of course
täysiaikaiseen ohjelmaan
πλήρους απασχόλησης
Type of course
osa-aikaiseen ohjelmaan
μερικής απασχόλησης
Type of course
verkossa käytävään ohjelmaan
εξ αποστάσεως
Type of course
Haluaisin opiskella yliopistollanne ________.
Θα ήθελα να σπουδάσω στο πανεπιστήμιο σας για ___________.
Stating how long your exchange period is
lukukauden
ένα εξάμηνο
Length of stay at foreign university
lukuvuoden
ένα ακαδημαϊκό έτος
Length of stay at foreign university
Onko opiskelijoille joitakin rajoitteita työhön liittyen?
Ποιοι είναι οι περιορισμοί εργασίας για τους φοιτητές;
Asking about work restrictions for students
Tarvitseeko minun toimittaa alkuperäiset dokumentit vai kopiot?
Χρειάζεται να φέρω μαζί μου τα πρωτότυπα έγγραφα ή τα αντίγραφα;
Asking if you need to provide the original documents or copies
Mitkä ovat yliopiston sisäänpääsyvaatimukset?
Ποια είναι τα κριτήρια εισδοχής του πανεπιστημίου;
Used when applying for university
Lähetetäänkö minulle virallinen hyväksymiskirje?
Θα μου στείλετε επίσημη προσφορά;
Asking if you will receive a formal offer
Tarjoaako yliopisto myös asumuksen?
Προσφέρει το πανεπιστήμιο διαμονή;
Asking if the university provides accommodation
Kuuluuko tutkinto-ohjelmaani myös työharjoittelu?
Περιλαμβάνει πρακτική άσκηση αυτός ο πανεπιστημιακός κύκλος;
Asking if your university course involves an internship period
Tarvitseeko vaihto-opiskelijoiden maksaa yliopistollenne jotakin opiskelusta?
Υπάρχει κόστος για να σπουδάσει κάποιος ως μαθητής ανταλλαγής στο πανεπιστήμιο σας;
Asking if you have to pay to study as an exchange student at that university
Kuinka pääsen seuraamaan hakemukseni etenemistä?
Πώς μπορώ να ελέγξω την πρόοδο της αίτησης μου;
Asking how you can see the progress of your application
Mitä kielitaitoja vaaditaan?
Ποιο είναι το απαιτούμενο επίπεδο γλωσσικών γνώσεων;
Inquiring about the language requirement to be fulfilled in order to be accepted at that university
Miten _______ -järjestelmä toimii?
Πώς είναι το σύστημα _____________;
Asking information about the system
opintopiste
πόντων
Type of system
arvosana
βαθμολόγησης
Type of system
Saanko vaihtoni lopussa todistuksen suoritetuista opinnoistani?
θα λάβω επικυρωμένο αντίγραφο των ακαδημαϊκών επιτευγμάτων μου στο τέλος της ανταλλαγής;
Asking if you have an academic transcript at the end of your exchange
Minkälainen opetustyyli teillä on?
Πώς είναι το στυλ διδασκαλίας;
Inquiring about the teaching style
Onko teillä ________?
Υπάρχουν _____________ ;
Inquiring about the teaching style
luentoja
διαλέξεις
Type of class
seminaareja
σεμινάρια
Type of class
pienryhmäopetusta
προγράμματα εκμάθησης
Type of class
konferensseja
συνέδρια
Type of class
Minkälaisia kesäkursseja teillä on tarjolla?
Τι μαθήματα προσφέρονται από τα θερινά σχολεία;
Asking information about the kinds of courses offered by summer schools
Koska tentit ovat?
Πότε είναι οι εξετάσεις;
Asking when the exams are
Mistä saan lisätietoa kaikista valittavista kursseista?
Που μπορώ να βρω πληροφορίες για όλα τα διαθέσιμα μαθήματα;
Asking where you can find information about the courses
Onko yliopistolla liikuntatiloja?
Υπάρχει αθλητικό κέντρο στο πανεπιστήμιο;
Asking if there is a university sports center
Kuinka voin liittyä opiskelijajärjestöihin?
Πώς μπορώ να γίνω μέλος ενός μαθητικού συλλόγου;
Asking how you can join student societies
Kuinka korkeat elinkustannukset ovat [kaupungissa] arviolta?
Ποιο είναι το κόστος διαβίωσης στην [πόλη];
Inquiring about the estimated living costs in the city

Studying - Language courses

Mitä kieliä voin opiskella koulussanne?
Τι γλώσσες προσφέρει το σχολείο σας;
Asking what languages you can study at that school
Pitääkö minun tehdä lähtötasotesti kielitaitojeni arvioimiseksi?
Υπάρχουν κατατακτήρια τεστ;
Asking if there is a placement test to assess your level
Voinko vaihtaa tasoa, jos valitsemani ei olekaan oikea minulle?
Μπορώ να αλλάξω επίπεδο αν αυτό που παρακολουθώ δεν είναι κατάλληλο για μένα;
Asking if you can change level in case you are not satisfied with the one you are attending
Onko teillä tarkempaa kuvausta tutkinto-ohjelmasta?
Έχετε λεπτομερής περιγραφή του μαθήματος;
Asking if there is a detailed description of the course
Mikä on opiskelijoiden maksimäärä kursseilla?
Ποιος είναι ο ανώτατος επιτρεπτός αριθμός μαθητών σε μια τάξη;
Asking what the maximum number of students in a class is
Mitä eri tiloja koululla on käytettävissä?
Τι εγκαταστάσεις παρέχει το σχολείο σας;
Asking what facilities there are in the school
Järjestättekö te myös ekskursioita?
Οργανώνετε και εκδρομές;
Asking if the school arranges also excursions
Mitä tutkinto-ohjelmia te tarjoatte?
Τι προγράμματα προσφέρετε;
Asking what programs are offered

Studying - Scholarships

Haluaisin tietää lisää opintojen rahoittamismahdollisuuksista
Είμαι εδώ για να ενημερωθώ σχετικά με ευκαιρίες χρηματοδότησης.
Inquiring about funding opportunities
Mitkä organisaatiot voivat rahoittaa opintoni?
Ποιοι οργανισμοί μπορούν να χρηματοδοτήσουν τις σπουδές μου;
Asking which bodies can fund your studies
Tarvitsen taloudellista tukea _________ varten.
Χρειάζομαι οικονομική βοήθεια για ____________.
Stating that you need financial help
lukukausimaksut
δίδακτρα
Thing that you need financial help for
elinkustannukseni
τα έξοδα διαβίωσής μου
Thing that you need financial help for
lastenhoito
τη φροντίδα των παιδιών
Thing that you need financial help for
Millaisia stipendejä on saatavilla?
Τι τύποι υποτροφιών υπάρχουν;
Asking what kinds of scholarships are available

Studying - Validating foreign degrees

Haluaisin hyväksiluetuttaa ulkomaalaisen tutkintoni [maassa].
Θα ήθελα να επικυρώσω το πτυχίο μου στην [χώρα].
Stating that you would like to validate your degree certificate in that country
Onko teillä listaa sertifioiduista [kielen] kääntäjistä?
Έχετε μια λίστα με πιστοποιημένους μεταφραστές της [γλώσσας];
Asking if there is a list of certified translators in the language that you need
Mistä saan hyväksilukutodistuksen?
Πού μπορώ να πάρω ένα πιστοποιητικό αναγνώρισης;
Asking where you can get a certificate of equivalency