Italian | Phrases - Immigration | Studying

Studying - University

Haluaisin hakea yliopistoon.
Vorrei iscrivermi all'università.
Stating that you want to enroll
Haluan hakea ________.
Vorrei iscrivermi a un corso ____________.
Stating that you want to apply for a course
kandidaatin ohjelmaan
di laurea triennale
Type of course
jatko-opintoihin
di laurea magistrale
Type of course
tohtorin ohjelmaan
di dottorato
Type of course
täysiaikaiseen ohjelmaan
a tempo pieno
Type of course
osa-aikaiseen ohjelmaan
part-time
Type of course
verkossa käytävään ohjelmaan
online
Type of course
Haluaisin opiskella yliopistollanne ________.
Vorrei studiare presso la vostra università per _________.
Stating how long your exchange period is
lukukauden
un semestre
Length of stay at foreign university
lukuvuoden
un anno accademico
Length of stay at foreign university
Onko opiskelijoille joitakin rajoitteita työhön liittyen?
Quali sono le restrizioni riguardo il lavoro per gli studenti?
Asking about work restrictions for students
Tarvitseeko minun toimittaa alkuperäiset dokumentit vai kopiot?
Devo presentare i documenti originali o delle copie?
Asking if you need to provide the original documents or copies
Mitkä ovat yliopiston sisäänpääsyvaatimukset?
Quali sono i requisiti di accesso all'università?
Used when applying for university
Lähetetäänkö minulle virallinen hyväksymiskirje?
Mi invierete una lettera di ammissione?
Asking if you will receive a formal offer
Tarjoaako yliopisto myös asumuksen?
L'università garantisce anche l'alloggio?
Asking if the university provides accommodation
Kuuluuko tutkinto-ohjelmaani myös työharjoittelu?
Il corso di laurea prevede lo svolgimento di uno stage?
Asking if your university course involves an internship period
Tarvitseeko vaihto-opiskelijoiden maksaa yliopistollenne jotakin opiskelusta?
C'è un costo per svolgere uno scambio come studente straniero presso la vostra università?
Asking if you have to pay to study as an exchange student at that university
Kuinka pääsen seuraamaan hakemukseni etenemistä?
Come posso essere aggiornato/a sul progresso della mia domanda di ammissione?
Asking how you can see the progress of your application
Mitä kielitaitoja vaaditaan?
Che livello di [lingua] è richiesto?
Inquiring about the language requirement to be fulfilled in order to be accepted at that university
Miten _______ -järjestelmä toimii?
Come funziona il sistema di __________?
Asking information about the system
opintopiste
crediti
Type of system
arvosana
valutazione
Type of system
Saanko vaihtoni lopussa todistuksen suoritetuista opinnoistani?
Avrò un certificato degli esami sostenuti alla fine del periodo di scambio?
Asking if you have an academic transcript at the end of your exchange
Minkälainen opetustyyli teillä on?
Quali sono i metodi d'insegnamento?
Inquiring about the teaching style
Onko teillä ________?
Ci sono _______________?
Inquiring about the teaching style
luentoja
lezioni frontali
Type of class
seminaareja
seminari
Type of class
pienryhmäopetusta
esercitazioni
Type of class
konferensseja
conferenze
Type of class
Minkälaisia kesäkursseja teillä on tarjolla?
Quali corsi vengono offerti dalle Summer School?
Asking information about the kinds of courses offered by summer schools
Koska tentit ovat?
Quando si svolgono gli esami?
Asking when the exams are
Mistä saan lisätietoa kaikista valittavista kursseista?
Dove posso trovare informazioni su tutti i corsi disponibili?
Asking where you can find information about the courses
Onko yliopistolla liikuntatiloja?
C'è un centro sportivo universitario?
Asking if there is a university sports center
Kuinka voin liittyä opiskelijajärjestöihin?
Come posso unirmi ai club studenteschi?
Asking how you can join student societies
Kuinka korkeat elinkustannukset ovat [kaupungissa] arviolta?
Qual è il costo della vita a [città]?
Inquiring about the estimated living costs in the city

Studying - Language courses

Mitä kieliä voin opiskella koulussanne?
Quali lingue posso studiare presso la vostra scuola?
Asking what languages you can study at that school
Pitääkö minun tehdä lähtötasotesti kielitaitojeni arvioimiseksi?
C'è un test per stabilire il mio livello di partenza?
Asking if there is a placement test to assess your level
Voinko vaihtaa tasoa, jos valitsemani ei olekaan oikea minulle?
Posso cambiare livello se quello che sto frequentando non è adatto a me?
Asking if you can change level in case you are not satisfied with the one you are attending
Onko teillä tarkempaa kuvausta tutkinto-ohjelmasta?
Posso avere una descrizione dettagliata del corso?
Asking if there is a detailed description of the course
Mikä on opiskelijoiden maksimäärä kursseilla?
Qual è il numero massimo si studenti per classe?
Asking what the maximum number of students in a class is
Mitä eri tiloja koululla on käytettävissä?
Quali strutture e servizi sono disponibili nella vostra scuola?
Asking what facilities there are in the school
Järjestättekö te myös ekskursioita?
Organizzate delle escursioni?
Asking if the school arranges also excursions
Mitä tutkinto-ohjelmia te tarjoatte?
Che programmi offrite?
Asking what programs are offered

Studying - Scholarships

Haluaisin tietää lisää opintojen rahoittamismahdollisuuksista
Vorrei chiedere informazioni sulle possibilità di finanziamento.
Inquiring about funding opportunities
Mitkä organisaatiot voivat rahoittaa opintoni?
Quali enti possono finanziare i miei studi?
Asking which bodies can fund your studies
Tarvitsen taloudellista tukea _________ varten.
Ho bisogno di aiuto finanziario per ___________.
Stating that you need financial help
lukukausimaksut
le tasse universitarie
Thing that you need financial help for
elinkustannukseni
le spese di sostentamento
Thing that you need financial help for
lastenhoito
i servizi per l'infanzia
Thing that you need financial help for
Millaisia stipendejä on saatavilla?
Quali tipi di borse di studio sono disponibili?
Asking what kinds of scholarships are available

Studying - Validating foreign degrees

Haluaisin hyväksiluetuttaa ulkomaalaisen tutkintoni [maassa].
Vorrei convalidare il mio certificato di laurea in [paese].
Stating that you would like to validate your degree certificate in that country
Onko teillä listaa sertifioiduista [kielen] kääntäjistä?
Avete una lista dei traduttori giurati in [lingua]?
Asking if there is a list of certified translators in the language that you need
Mistä saan hyväksilukutodistuksen?
Dove posso ottenere un certificato di equivalenza?
Asking where you can get a certificate of equivalency