Japanese | Phrases - Immigration | Studying

Studying - University

Haluaisin hakea yliopistoon.
Stating that you want to enroll
Haluan hakea ________.
Stating that you want to apply for a course
kandidaatin ohjelmaan
Type of course
jatko-opintoihin
Type of course
tohtorin ohjelmaan
Type of course
täysiaikaiseen ohjelmaan
Type of course
osa-aikaiseen ohjelmaan
Type of course
verkossa käytävään ohjelmaan
Type of course
Haluaisin opiskella yliopistollanne ________.
Stating how long your exchange period is
lukukauden
Length of stay at foreign university
lukuvuoden
Length of stay at foreign university
Onko opiskelijoille joitakin rajoitteita työhön liittyen?
Asking about work restrictions for students
Tarvitseeko minun toimittaa alkuperäiset dokumentit vai kopiot?
Asking if you need to provide the original documents or copies
Mitkä ovat yliopiston sisäänpääsyvaatimukset?
Used when applying for university
Lähetetäänkö minulle virallinen hyväksymiskirje?
Asking if you will receive a formal offer
Tarjoaako yliopisto myös asumuksen?
Asking if the university provides accommodation
Kuuluuko tutkinto-ohjelmaani myös työharjoittelu?
Asking if your university course involves an internship period
Tarvitseeko vaihto-opiskelijoiden maksaa yliopistollenne jotakin opiskelusta?
Asking if you have to pay to study as an exchange student at that university
Kuinka pääsen seuraamaan hakemukseni etenemistä?
Asking how you can see the progress of your application
Mitä kielitaitoja vaaditaan?
Inquiring about the language requirement to be fulfilled in order to be accepted at that university
Miten _______ -järjestelmä toimii?
Asking information about the system
opintopiste
Type of system
arvosana
Type of system
Saanko vaihtoni lopussa todistuksen suoritetuista opinnoistani?
Asking if you have an academic transcript at the end of your exchange
Minkälainen opetustyyli teillä on?
Inquiring about the teaching style
Onko teillä ________?
Inquiring about the teaching style
luentoja
Type of class
seminaareja
Type of class
pienryhmäopetusta
Type of class
konferensseja
Type of class
Minkälaisia kesäkursseja teillä on tarjolla?
Asking information about the kinds of courses offered by summer schools
Koska tentit ovat?
Asking when the exams are
Mistä saan lisätietoa kaikista valittavista kursseista?
Asking where you can find information about the courses
Onko yliopistolla liikuntatiloja?
Asking if there is a university sports center
Kuinka voin liittyä opiskelijajärjestöihin?
Asking how you can join student societies
Kuinka korkeat elinkustannukset ovat [kaupungissa] arviolta?
Inquiring about the estimated living costs in the city

Studying - Language courses

Mitä kieliä voin opiskella koulussanne?
Asking what languages you can study at that school
Pitääkö minun tehdä lähtötasotesti kielitaitojeni arvioimiseksi?
Asking if there is a placement test to assess your level
Voinko vaihtaa tasoa, jos valitsemani ei olekaan oikea minulle?
Asking if you can change level in case you are not satisfied with the one you are attending
Onko teillä tarkempaa kuvausta tutkinto-ohjelmasta?
Asking if there is a detailed description of the course
Mikä on opiskelijoiden maksimäärä kursseilla?
Asking what the maximum number of students in a class is
Mitä eri tiloja koululla on käytettävissä?
Asking what facilities there are in the school
Järjestättekö te myös ekskursioita?
Asking if the school arranges also excursions
Mitä tutkinto-ohjelmia te tarjoatte?
Asking what programs are offered

Studying - Scholarships

Haluaisin tietää lisää opintojen rahoittamismahdollisuuksista
Inquiring about funding opportunities
Mitkä organisaatiot voivat rahoittaa opintoni?
Asking which bodies can fund your studies
Tarvitsen taloudellista tukea _________ varten.
Stating that you need financial help
lukukausimaksut
Thing that you need financial help for
elinkustannukseni
Thing that you need financial help for
lastenhoito
Thing that you need financial help for
Millaisia stipendejä on saatavilla?
Asking what kinds of scholarships are available

Studying - Validating foreign degrees

Haluaisin hyväksiluetuttaa ulkomaalaisen tutkintoni [maassa].
Stating that you would like to validate your degree certificate in that country
Onko teillä listaa sertifioiduista [kielen] kääntäjistä?
Asking if there is a list of certified translators in the language that you need
Mistä saan hyväksilukutodistuksen?
Asking where you can get a certificate of equivalency