Polish | Phrases - Immigration | Studying

Studying - University

Haluaisin hakea yliopistoon.
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na studia.
Stating that you want to enroll
Haluan hakea ________.
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na _________.
Stating that you want to apply for a course
kandidaatin ohjelmaan
studia licencjackie
Type of course
jatko-opintoihin
studia magisterskie
Type of course
tohtorin ohjelmaan
studia doktoranckie
Type of course
täysiaikaiseen ohjelmaan
studia dzienne
Type of course
osa-aikaiseen ohjelmaan
studia zaoczne
Type of course
verkossa käytävään ohjelmaan
studia przez internet
Type of course
Haluaisin opiskella yliopistollanne ________.
Chciałabym/Chciałabym studiować na Państwa uczelni przez ___________.
Stating how long your exchange period is
lukukauden
(jeden) semestr
Length of stay at foreign university
lukuvuoden
cały rok akademicki
Length of stay at foreign university
Onko opiskelijoille joitakin rajoitteita työhön liittyen?
Jakie są ograniczenia w dostępie do zatrudnienia dla studentów?
Asking about work restrictions for students
Tarvitseeko minun toimittaa alkuperäiset dokumentit vai kopiot?
Czy muszę dostarczyć oryginalne dokumenty czy wystarczą kopie?
Asking if you need to provide the original documents or copies
Mitkä ovat yliopiston sisäänpääsyvaatimukset?
Jakie są warunki przyjęcia na uczelnię?
Used when applying for university
Lähetetäänkö minulle virallinen hyväksymiskirje?
Czy otrzymam list z formalnym potwierdzeniem przyjęcia na uczelnię?
Asking if you will receive a formal offer
Tarjoaako yliopisto myös asumuksen?
Czy uczelnia zapewnia zakwaterowanie?
Asking if the university provides accommodation
Kuuluuko tutkinto-ohjelmaani myös työharjoittelu?
Czy program studiów przewiduje praktyki studenckie?
Asking if your university course involves an internship period
Tarvitseeko vaihto-opiskelijoiden maksaa yliopistollenne jotakin opiskelusta?
Czy jako student na wymianie muszę płacić za studia?
Asking if you have to pay to study as an exchange student at that university
Kuinka pääsen seuraamaan hakemukseni etenemistä?
W jaki sposób mogę na bieżąco śledzić proces rekrutacji?
Asking how you can see the progress of your application
Mitä kielitaitoja vaaditaan?
Jakie wymagania językowe muszę spełnić?
Inquiring about the language requirement to be fulfilled in order to be accepted at that university
Miten _______ -järjestelmä toimii?
Jak działa system ______ ?
Asking information about the system
opintopiste
punktowy
Type of system
arvosana
oceniania
Type of system
Saanko vaihtoni lopussa todistuksen suoritetuista opinnoistani?
Czy dostanę wykaz ocen i zaliczeń po zakończeniu wymiany studenckiej?
Asking if you have an academic transcript at the end of your exchange
Minkälainen opetustyyli teillä on?
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o metodach nauczania.
Inquiring about the teaching style
Onko teillä ________?
Czy na uczelni prowadzone są _____________ ?
Inquiring about the teaching style
luentoja
wykłady
Type of class
seminaareja
ćwiczenia/seminaria
Type of class
pienryhmäopetusta
konsultacje
Type of class
konferensseja
konferencje
Type of class
Minkälaisia kesäkursseja teillä on tarjolla?
Jakie kursy znajdują się w ofercie szkoły letniej?
Asking information about the kinds of courses offered by summer schools
Koska tentit ovat?
Kiedy odbywają się egzaminy?
Asking when the exams are
Mistä saan lisätietoa kaikista valittavista kursseista?
Gdzie mogę znaleźć informacje na temat wszystkich dostępnych przedmiotów?
Asking where you can find information about the courses
Onko yliopistolla liikuntatiloja?
Czy na uczelni jest akademickie centrum sportowe?
Asking if there is a university sports center
Kuinka voin liittyä opiskelijajärjestöihin?
Jak mogę zostać członkiem organizacji studenckich?
Asking how you can join student societies
Kuinka korkeat elinkustannukset ovat [kaupungissa] arviolta?
Ile wynosi szacunkowy koszt utrzymania w [nazwa miasta]?
Inquiring about the estimated living costs in the city

Studying - Language courses

Mitä kieliä voin opiskella koulussanne?
Jakich języków mogę się uczyć w Państwa szkole?
Asking what languages you can study at that school
Pitääkö minun tehdä lähtötasotesti kielitaitojeni arvioimiseksi?
Czy przeprowadzają Państwo test sprawdzający znajomość języka?
Asking if there is a placement test to assess your level
Voinko vaihtaa tasoa, jos valitsemani ei olekaan oikea minulle?
Czy mogę przenieść się na kurs o innym poziomie, jeśli ten, na który uczęszczam, nie jest dla mnie odpowiedni?
Asking if you can change level in case you are not satisfied with the one you are attending
Onko teillä tarkempaa kuvausta tutkinto-ohjelmasta?
Czy mają Państwo szczegółowy opis kursu?
Asking if there is a detailed description of the course
Mikä on opiskelijoiden maksimäärä kursseilla?
Jak liczne są grupy?
Asking what the maximum number of students in a class is
Mitä eri tiloja koululla on käytettävissä?
Czy może mi Pan/Pani powiedzieć więcej o dodatkowym wyposażeniu i dostępnych udogodnieniach w Państwa szkole?
Asking what facilities there are in the school
Järjestättekö te myös ekskursioita?
Czy szkoła organizuje wycieczki?
Asking if the school arranges also excursions
Mitä tutkinto-ohjelmia te tarjoatte?
Jakie kursy mają Państwo w ofercie?
Asking what programs are offered

Studying - Scholarships

Haluaisin tietää lisää opintojen rahoittamismahdollisuuksista
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o możliwościach otrzymania wsparcia finansowego.
Inquiring about funding opportunities
Mitkä organisaatiot voivat rahoittaa opintoni?
Gdzie mogę ubiegać się o pomoc finansową?
Asking which bodies can fund your studies
Tarvitsen taloudellista tukea _________ varten.
Chciałbym/Chciałabym ubiegać się o ____________.
Stating that you need financial help
lukukausimaksut
pomoc w opłaceniu czesnego / stypendium na opłaty za studia
Thing that you need financial help for
elinkustannukseni
pomoc w opłacaniu wydatków na życie
Thing that you need financial help for
lastenhoito
pomoc finansową związaną z opieką nad dzieckiem/dziećmi
Thing that you need financial help for
Millaisia stipendejä on saatavilla?
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się jakie stypendia są dostępne.
Asking what kinds of scholarships are available

Studying - Validating foreign degrees

Haluaisin hyväksiluetuttaa ulkomaalaisen tutkintoni [maassa].
Chciałbym/Chciałabym nostryfikować mój dyplom w [nazwa kraju].
Stating that you would like to validate your degree certificate in that country
Onko teillä listaa sertifioiduista [kielen] kääntäjistä?
Czy mają Państwo listę tłumaczy przysięgłych języka [nazwa języka]?
Asking if there is a list of certified translators in the language that you need
Mistä saan hyväksilukutodistuksen?
Gdzie mogę dostać zaświadczenie o równoważności mojego dyplomu?
Asking where you can get a certificate of equivalency