Swedish | Phrases - Immigration | Studying

Studying - University

Haluaisin hakea yliopistoon.
Jag vill anmäla mig till universitetet.
Stating that you want to enroll
Haluan hakea ________.
Jag vill anmäla mig till en ___________.
Stating that you want to apply for a course
kandidaatin ohjelmaan
kandidatkurs
Type of course
jatko-opintoihin
avancerad kurs
Type of course
tohtorin ohjelmaan
doktorandkurs
Type of course
täysiaikaiseen ohjelmaan
fulltidskurs
Type of course
osa-aikaiseen ohjelmaan
deltidskurs
Type of course
verkossa käytävään ohjelmaan
onlinekurs
Type of course
Haluaisin opiskella yliopistollanne ________.
Jag skulle vilja studera på ert universitet i ________.
Stating how long your exchange period is
lukukauden
en termin
Length of stay at foreign university
lukuvuoden
ett läsår
Length of stay at foreign university
Onko opiskelijoille joitakin rajoitteita työhön liittyen?
Vad är det för arbetsbegränsningar för studenter?
Asking about work restrictions for students
Tarvitseeko minun toimittaa alkuperäiset dokumentit vai kopiot?
Måste jag visa originaldokumenten eller kopior av originaldokumenten?
Asking if you need to provide the original documents or copies
Mitkä ovat yliopiston sisäänpääsyvaatimukset?
Vilka är behörighetskraven för universitetet?
Used when applying for university
Lähetetäänkö minulle virallinen hyväksymiskirje?
Kommer ni att skicka ett formellt erbjudande?
Asking if you will receive a formal offer
Tarjoaako yliopisto myös asumuksen?
Garanterar universitetet boende?
Asking if the university provides accommodation
Kuuluuko tutkinto-ohjelmaani myös työharjoittelu?
Innefattar kursen en praktikperiod?
Asking if your university course involves an internship period
Tarvitseeko vaihto-opiskelijoiden maksaa yliopistollenne jotakin opiskelusta?
Måste jag, som utbytesstudent, betala terminsavgift på ditt universitet?
Asking if you have to pay to study as an exchange student at that university
Kuinka pääsen seuraamaan hakemukseni etenemistä?
Hur kan jag följa utvecklingen av min ansökan?
Asking how you can see the progress of your application
Mitä kielitaitoja vaaditaan?
Vilka är språkkraven?
Inquiring about the language requirement to be fulfilled in order to be accepted at that university
Miten _______ -järjestelmä toimii?
Hur fungerar _______ ?
Asking information about the system
opintopiste
poängsystemet
Type of system
arvosana
betygssättningen
Type of system
Saanko vaihtoni lopussa todistuksen suoritetuista opinnoistani?
Får jag en kopia av mina akademiska resultat i slutet av mitt utbyte?
Asking if you have an academic transcript at the end of your exchange
Minkälainen opetustyyli teillä on?
Hur är undervisningen?
Inquiring about the teaching style
Onko teillä ________?
Finns det _______?
Inquiring about the teaching style
luentoja
föreläsningar
Type of class
seminaareja
seminarier
Type of class
pienryhmäopetusta
handledning
Type of class
konferensseja
konferenser
Type of class
Minkälaisia kesäkursseja teillä on tarjolla?
Vilka kurser erbjuds i sommarskolan?
Asking information about the kinds of courses offered by summer schools
Koska tentit ovat?
När är tentaperioderna?
Asking when the exams are
Mistä saan lisätietoa kaikista valittavista kursseista?
Var kan jag hitta information om alla tillgängliga kurser?
Asking where you can find information about the courses
Onko yliopistolla liikuntatiloja?
Har universitetet en idrottsanläggning?
Asking if there is a university sports center
Kuinka voin liittyä opiskelijajärjestöihin?
Hur kan jag gå med i studentföreningar?
Asking how you can join student societies
Kuinka korkeat elinkustannukset ovat [kaupungissa] arviolta?
Hur höga är levnadskostnaderna i [stad]?
Inquiring about the estimated living costs in the city

Studying - Language courses

Mitä kieliä voin opiskella koulussanne?
Vilka språk kan jag studera på denna skolan?
Asking what languages you can study at that school
Pitääkö minun tehdä lähtötasotesti kielitaitojeni arvioimiseksi?
Finns det ett test jag kan ta för att bedöma min nivå?
Asking if there is a placement test to assess your level
Voinko vaihtaa tasoa, jos valitsemani ei olekaan oikea minulle?
Kan jag byta nivå om jag inte är nöjd med den jag går i?
Asking if you can change level in case you are not satisfied with the one you are attending
Onko teillä tarkempaa kuvausta tutkinto-ohjelmasta?
Finns det en detaljerad beskrivning av kursen?
Asking if there is a detailed description of the course
Mikä on opiskelijoiden maksimäärä kursseilla?
Hur många studenter tar kursen maximalt in?
Asking what the maximum number of students in a class is
Mitä eri tiloja koululla on käytettävissä?
Vilka olika anläggningar finns det i skolan?
Asking what facilities there are in the school
Järjestättekö te myös ekskursioita?
Arrangerar skolan också utflykter?
Asking if the school arranges also excursions
Mitä tutkinto-ohjelmia te tarjoatte?
Vilka program erbjuds?
Asking what programs are offered

Studying - Scholarships

Haluaisin tietää lisää opintojen rahoittamismahdollisuuksista
Jag är här för att fråga om finansieringsmöjligheter.
Inquiring about funding opportunities
Mitkä organisaatiot voivat rahoittaa opintoni?
Vilka organisationer kan finansiera mina studier?
Asking which bodies can fund your studies
Tarvitsen taloudellista tukea _________ varten.
Jag behöver ekonomisk hjälp för ________.
Stating that you need financial help
lukukausimaksut
skolavgifter
Thing that you need financial help for
elinkustannukseni
mina levnadskostnader
Thing that you need financial help for
lastenhoito
barnomsorg
Thing that you need financial help for
Millaisia stipendejä on saatavilla?
Vilka typer av stipendier finns det?
Asking what kinds of scholarships are available

Studying - Validating foreign degrees

Haluaisin hyväksiluetuttaa ulkomaalaisen tutkintoni [maassa].
Jag skulle vilja validera mitt examensbevis i [landet].
Stating that you would like to validate your degree certificate in that country
Onko teillä listaa sertifioiduista [kielen] kääntäjistä?
Finns det en lista över alla certifierade översättare för [språk]?
Asking if there is a list of certified translators in the language that you need
Mistä saan hyväksilukutodistuksen?
Var kan jag få ett likvärdigt certifikat?
Asking where you can get a certificate of equivalency