Vietnamese | Phrases - Immigration | Studying

Studying - University

Haluaisin hakea yliopistoon.
Tôi muốn ghi danh vào một trường đại học
Stating that you want to enroll
Haluan hakea ________.
Tôi muốn đăng kí khóa học ____________.
Stating that you want to apply for a course
kandidaatin ohjelmaan
đại học
Type of course
jatko-opintoihin
thạc sỹ
Type of course
tohtorin ohjelmaan
tiến sĩ
Type of course
täysiaikaiseen ohjelmaan
toàn thời gian
Type of course
osa-aikaiseen ohjelmaan
bán thời gian
Type of course
verkossa käytävään ohjelmaan
trực tuyến
Type of course
Haluaisin opiskella yliopistollanne ________.
Tôi muốn được học tại trường đại học của bạn trong_________.
Stating how long your exchange period is
lukukauden
một kì
Length of stay at foreign university
lukuvuoden
một năm học
Length of stay at foreign university
Onko opiskelijoille joitakin rajoitteita työhön liittyen?
Những hạn chế làm việc cho sinh viên là gì?
Asking about work restrictions for students
Tarvitseeko minun toimittaa alkuperäiset dokumentit vai kopiot?
Tôi phải trình bản sao hay tài liệu gốc?
Asking if you need to provide the original documents or copies
Mitkä ovat yliopiston sisäänpääsyvaatimukset?
Những yêu cầu đầu vào của trường đại học là gì?
Used when applying for university
Lähetetäänkö minulle virallinen hyväksymiskirje?
Bạn có gửi cho tôi thư mời nhập học chính thức không?
Asking if you will receive a formal offer
Tarjoaako yliopisto myös asumuksen?
Trường đại học có đảm bảo chỗ ở không?
Asking if the university provides accommodation
Kuuluuko tutkinto-ohjelmaani myös työharjoittelu?
Khóa học này có bao gồm thời gian thực tập hay không?
Asking if your university course involves an internship period
Tarvitseeko vaihto-opiskelijoiden maksaa yliopistollenne jotakin opiskelusta?
Tôi có phải trả học phí khi là sinh viên trao đổi ở trường này hay không?
Asking if you have to pay to study as an exchange student at that university
Kuinka pääsen seuraamaan hakemukseni etenemistä?
Làm sao tôi có thể kiểm tra tiến triển của đơn xin việc?
Asking how you can see the progress of your application
Mitä kielitaitoja vaaditaan?
Yêu cầu ngôn ngữ [tên ngôn ngữ ] là gì?
Inquiring about the language requirement to be fulfilled in order to be accepted at that university
Miten _______ -järjestelmä toimii?
Hệ thống _________ như thế nào?
Asking information about the system
opintopiste
tín chỉ
Type of system
arvosana
chấm điểm
Type of system
Saanko vaihtoni lopussa todistuksen suoritetuista opinnoistani?
Tôi có được nhận bảng điểm cuối kì học trao đổi này không?
Asking if you have an academic transcript at the end of your exchange
Minkälainen opetustyyli teillä on?
Cách giảng dạy ở trường như thế nào?
Inquiring about the teaching style
Onko teillä ________?
Có_________ hay không?
Inquiring about the teaching style
luentoja
bài giảng
Type of class
seminaareja
hội thảo
Type of class
pienryhmäopetusta
hướng dẫn riêng
Type of class
konferensseja
hội nghị
Type of class
Minkälaisia kesäkursseja teillä on tarjolla?
Có những khóa học mùa hè nào?
Asking information about the kinds of courses offered by summer schools
Koska tentit ovat?
Những bài kiểm tra được tổ chức khi nào?
Asking when the exams are
Mistä saan lisätietoa kaikista valittavista kursseista?
Tôi có thể tìm thông tin về các khóa học ở đâu?
Asking where you can find information about the courses
Onko yliopistolla liikuntatiloja?
Có trung tâm thế thao của trường đại học hay không?
Asking if there is a university sports center
Kuinka voin liittyä opiskelijajärjestöihin?
Làm sao tôi có thể tham gia các tổ chức sinh viên?
Asking how you can join student societies
Kuinka korkeat elinkustannukset ovat [kaupungissa] arviolta?
Chi phí sinh hoạt ở [thành phố] là bao nhiêu?
Inquiring about the estimated living costs in the city

Studying - Language courses

Mitä kieliä voin opiskella koulussanne?
Ngôn ngữ nào tôi có thể học ở trường?
Asking what languages you can study at that school
Pitääkö minun tehdä lähtötasotesti kielitaitojeni arvioimiseksi?
Có kì thi kiểm tra trình độ tôi hay không?
Asking if there is a placement test to assess your level
Voinko vaihtaa tasoa, jos valitsemani ei olekaan oikea minulle?
Tôi có thể đổi trình độ khác nếu trình độ hiện tại không phù hợp với tôi hay không?
Asking if you can change level in case you are not satisfied with the one you are attending
Onko teillä tarkempaa kuvausta tutkinto-ohjelmasta?
Bạn có chỉ dẫn chi tiết về khóa học không?
Asking if there is a detailed description of the course
Mikä on opiskelijoiden maksimäärä kursseilla?
Sĩ số tối đa của một lớp là bao nhiêu?
Asking what the maximum number of students in a class is
Mitä eri tiloja koululla on käytettävissä?
Cơ sở vật chất ở trường có những gì?
Asking what facilities there are in the school
Järjestättekö te myös ekskursioita?
Ở trường có sắp xếp các chuyến du ngoạn hay không?
Asking if the school arranges also excursions
Mitä tutkinto-ohjelmia te tarjoatte?
Có những chương trình nào?
Asking what programs are offered

Studying - Scholarships

Haluaisin tietää lisää opintojen rahoittamismahdollisuuksista
Tôi đến để hỏi về các cơ hội học bổng
Inquiring about funding opportunities
Mitkä organisaatiot voivat rahoittaa opintoni?
Các tổ chức nào có thể cho tôi học bổng?
Asking which bodies can fund your studies
Tarvitsen taloudellista tukea _________ varten.
Tôi cần hỗ trợ tài chính cho _______________.
Stating that you need financial help
lukukausimaksut
học phí
Thing that you need financial help for
elinkustannukseni
chi phí sinh hoạt
Thing that you need financial help for
lastenhoito
chăm sóc trẻ em
Thing that you need financial help for
Millaisia stipendejä on saatavilla?
Có những loại học bổng nào hiện có?
Asking what kinds of scholarships are available

Studying - Validating foreign degrees

Haluaisin hyväksiluetuttaa ulkomaalaisen tutkintoni [maassa].
Tôi muốn chứng nhận bằng cấp của mình ở [tên đất nước].
Stating that you would like to validate your degree certificate in that country
Onko teillä listaa sertifioiduista [kielen] kääntäjistä?
Bạn có danh sách của những dịch giả có chứng nhận về [tên ngôn ngữ ] không?
Asking if there is a list of certified translators in the language that you need
Mistä saan hyväksilukutodistuksen?
Tôi có thể lấy giấy chứng nhận tương đương ở đâu
Asking where you can get a certificate of equivalency