Dutch | Phrases - Immigration | Studying

Studying - University

Ich möchte mich an der Universität einschreiben.
Ik zou mij graag inschrijven in een universiteit.
Stating that you want to enroll
Ich möchte mich für den _____________ anmelden.
Ik zou mij graag inschrijven voor _____________.
Stating that you want to apply for a course
Grundkurs
een bacheloropleiding
Type of course
Aufbaukurs
een postgraduaat
Type of course
Doktorandenkurs
een doctoraat
Type of course
Vollzeitkurs
een voltijdse opleiding
Type of course
Teilzeitkurs
een deeltijdse opleiding
Type of course
Onlinekurs
een online cursus
Type of course
Ich möchte an dieser Uni ________ studieren.
Ik zou graag aan uw universiteit studeren voor ___________.
Stating how long your exchange period is
ein Semester
een semester
Length of stay at foreign university
ein Studienjahr
een academisch jaar
Length of stay at foreign university
Gibt es Arbeitsbeschränkungen für Studenten?
Wat zijn de beperkingen voor tewerkstelling voor studenten?
Asking about work restrictions for students
Muss ich Kopien vorlegen oder die Originaldokumente selbst?
Moet ik de kopieën of de originele documenten zelf indienen?
Asking if you need to provide the original documents or copies
Wie sind die Zugangsvoraussetzungen an der Uni?
Wat zijn de toelatingsvoorwaarden van de universiteit?
Used when applying for university
Werden Sie mir einen formellen Zulassungsbescheid zusenden?
Zal ik een formele toelating ontvangen?
Asking if you will receive a formal offer
Garantiert die Uni auch Wohnraum?
Voorziet de universiteit ook accommodatie?
Asking if the university provides accommodation
Gehört zu dem Kurs auch ein Praktikum?
Bevat de cursus ook een stageperiode?
Asking if your university course involves an internship period
Fallen Kosten an, wenn man als Austauschstudent an ihrer Uni studiert?
Zijn er studiekosten voor uitwisselingsstudenten aan uw universiteit?
Asking if you have to pay to study as an exchange student at that university
Wie kann ich den Bearbeitungsprozess meiner Bewerbung nachverfolgen?
Hoe kan ik de vooruitgang van mijn aanmeldingsproces bekijken?
Asking how you can see the progress of your application
Welche Sprachvoraussetzungen gibt es?
Wat zijn de [taal] taalvereisten?
Inquiring about the language requirement to be fulfilled in order to be accepted at that university
Wie funktioniert das__________?
Hoe werkt het ____________ systeem?
Asking information about the system
Kreditsystem
creditsysteem
Type of system
Benotungssystem
beoordelingssysteem
Type of system
Bekomme ich eine Leistungsübersicht am Ende des Austauschs?
Krijg ik een academisch afschrift op het einde van mijn uitwisseling?
Asking if you have an academic transcript at the end of your exchange
Welche Lehrmethoden werden angewendet?
Welke leermethoden worden er gebruikt?
Inquiring about the teaching style
Gibt es_____________?
Zijn er _____________ ?
Inquiring about the teaching style
Vorlesungen
lezingen
Type of class
Seminare
seminars
Type of class
Tutorien
tutorials
Type of class
Konferenzen
conferenties
Type of class
Welche Kurse bietet die Summer School an?
Welke cursussen bieden de summer schools aan?
Asking information about the kinds of courses offered by summer schools
Wann finden die Prüfungen statt?
Wanneer worden de examens gehouden?
Asking when the exams are
Wo kann ich Informationen zum Kursangebot bekommen?
Waar kan ik informatie over alle beschikbare cursussen vinden?
Asking where you can find information about the courses
Gibt es ein Sportzentrum an der Uni?
Heeft de universiteit een sportcentrum?
Asking if there is a university sports center
Wie kann ich studentischen Gruppen beitreten?
Hoe kan ik tot een studentenvereniging toetreden?
Asking how you can join student societies
Wie hoch sind die Lebenshaltungskosten ungefähr in [Stadt]?
Wat zijn de geschatte kosten voor levensonderhoud in [stad]?
Inquiring about the estimated living costs in the city

Studying - Language courses

Welche Sprachen kann ich an Ihrer Schule lernen?
Welke talen kan ik studeren aan uw school?
Asking what languages you can study at that school
Gibt es einen Einstufungstest um mein Sprachlevel zu prüfen?
Is er een plaatsingstoets voor mijn niveau te bepalen?
Asking if there is a placement test to assess your level
Kann ich die Leistungsstufe wechseln, wenn diejenige, die ich belege, nicht die Richtige ist?
Kan ik nog overschakelen naar een ander niveau als het huidige niveau niet het juiste is?
Asking if you can change level in case you are not satisfied with the one you are attending
Haben Sie detaillierte Kursbeschreibungen?
Heeft u een gedetailleerde beschrijving van de cursus?
Asking if there is a detailed description of the course
Wie viele Plätze hat die Klasse?
Wat is het maximum aantal studenten per klas?
Asking what the maximum number of students in a class is
Welche Einrichtungen hat Ihre Schule?
Wat zijn de beschikbare faciliteiten in uw school?
Asking what facilities there are in the school
Organisieren Sie auch Exkursionen?
Organiseren jullie ook excursies?
Asking if the school arranges also excursions
Welche Programme bieten Sie an?
Welke programma's bieden jullie aan?
Asking what programs are offered

Studying - Scholarships

Ich möchte mich gerne nach Stipendien erkundigen.
Ik zou mij graag informeren over beurzen.
Inquiring about funding opportunities
Welche Organisationen können mein Studium finanzieren?
Welke organisaties kunnen mijn studies financieren?
Asking which bodies can fund your studies
Ich brauche finanzielle Unterstützung für______.
Ik heb nood aan financiële hulp voor ____________.
Stating that you need financial help
Studiengebühren
inschrijvingsgeld
Thing that you need financial help for
Lebenshaltungskosten
kosten voor levensonderhoud
Thing that you need financial help for
Kinderbetreuung
kinderopvang
Thing that you need financial help for
Welche Stipendien gibt es?
Welke soorten studiebeurzen zijn er beschikbaar?
Asking what kinds of scholarships are available

Studying - Validating foreign degrees

Ich möchte mein Abschlusszertifikat in [Land] verifizieren lassen.
Ik zou graag mijn diploma valideren in [land].
Stating that you would like to validate your degree certificate in that country
Haben Sie eine Liste zertifizierter Übersetzer für [Sprache]?
Heeft u een lijst van beëdigde vertalers voor het [taal]?
Asking if there is a list of certified translators in the language that you need
Wo kann ich ein Gleichwertigkeitszertifikat bekommen?
Waar kan ik een gelijkwaardigheidsattest verkrijgen?
Asking where you can get a certificate of equivalency