Greek | Phrases - Immigration | Studying

Studying - University

Ich möchte mich an der Universität einschreiben.
Θα ήθελα να εγγραφώ σε πανεπιστήμιο.
Stating that you want to enroll
Ich möchte mich für den _____________ anmelden.
Θα ήθελα να γραφτώ για ____________.
Stating that you want to apply for a course
Grundkurs
ένα προπτυχιακό
Type of course
Aufbaukurs
ένα μεταπτυχιακό
Type of course
Doktorandenkurs
ένα διδακτορικό
Type of course
Vollzeitkurs
πλήρους απασχόλησης
Type of course
Teilzeitkurs
μερικής απασχόλησης
Type of course
Onlinekurs
εξ αποστάσεως
Type of course
Ich möchte an dieser Uni ________ studieren.
Θα ήθελα να σπουδάσω στο πανεπιστήμιο σας για ___________.
Stating how long your exchange period is
ein Semester
ένα εξάμηνο
Length of stay at foreign university
ein Studienjahr
ένα ακαδημαϊκό έτος
Length of stay at foreign university
Gibt es Arbeitsbeschränkungen für Studenten?
Ποιοι είναι οι περιορισμοί εργασίας για τους φοιτητές;
Asking about work restrictions for students
Muss ich Kopien vorlegen oder die Originaldokumente selbst?
Χρειάζεται να φέρω μαζί μου τα πρωτότυπα έγγραφα ή τα αντίγραφα;
Asking if you need to provide the original documents or copies
Wie sind die Zugangsvoraussetzungen an der Uni?
Ποια είναι τα κριτήρια εισδοχής του πανεπιστημίου;
Used when applying for university
Werden Sie mir einen formellen Zulassungsbescheid zusenden?
Θα μου στείλετε επίσημη προσφορά;
Asking if you will receive a formal offer
Garantiert die Uni auch Wohnraum?
Προσφέρει το πανεπιστήμιο διαμονή;
Asking if the university provides accommodation
Gehört zu dem Kurs auch ein Praktikum?
Περιλαμβάνει πρακτική άσκηση αυτός ο πανεπιστημιακός κύκλος;
Asking if your university course involves an internship period
Fallen Kosten an, wenn man als Austauschstudent an ihrer Uni studiert?
Υπάρχει κόστος για να σπουδάσει κάποιος ως μαθητής ανταλλαγής στο πανεπιστήμιο σας;
Asking if you have to pay to study as an exchange student at that university
Wie kann ich den Bearbeitungsprozess meiner Bewerbung nachverfolgen?
Πώς μπορώ να ελέγξω την πρόοδο της αίτησης μου;
Asking how you can see the progress of your application
Welche Sprachvoraussetzungen gibt es?
Ποιο είναι το απαιτούμενο επίπεδο γλωσσικών γνώσεων;
Inquiring about the language requirement to be fulfilled in order to be accepted at that university
Wie funktioniert das__________?
Πώς είναι το σύστημα _____________;
Asking information about the system
Kreditsystem
πόντων
Type of system
Benotungssystem
βαθμολόγησης
Type of system
Bekomme ich eine Leistungsübersicht am Ende des Austauschs?
θα λάβω επικυρωμένο αντίγραφο των ακαδημαϊκών επιτευγμάτων μου στο τέλος της ανταλλαγής;
Asking if you have an academic transcript at the end of your exchange
Welche Lehrmethoden werden angewendet?
Πώς είναι το στυλ διδασκαλίας;
Inquiring about the teaching style
Gibt es_____________?
Υπάρχουν _____________ ;
Inquiring about the teaching style
Vorlesungen
διαλέξεις
Type of class
Seminare
σεμινάρια
Type of class
Tutorien
προγράμματα εκμάθησης
Type of class
Konferenzen
συνέδρια
Type of class
Welche Kurse bietet die Summer School an?
Τι μαθήματα προσφέρονται από τα θερινά σχολεία;
Asking information about the kinds of courses offered by summer schools
Wann finden die Prüfungen statt?
Πότε είναι οι εξετάσεις;
Asking when the exams are
Wo kann ich Informationen zum Kursangebot bekommen?
Που μπορώ να βρω πληροφορίες για όλα τα διαθέσιμα μαθήματα;
Asking where you can find information about the courses
Gibt es ein Sportzentrum an der Uni?
Υπάρχει αθλητικό κέντρο στο πανεπιστήμιο;
Asking if there is a university sports center
Wie kann ich studentischen Gruppen beitreten?
Πώς μπορώ να γίνω μέλος ενός μαθητικού συλλόγου;
Asking how you can join student societies
Wie hoch sind die Lebenshaltungskosten ungefähr in [Stadt]?
Ποιο είναι το κόστος διαβίωσης στην [πόλη];
Inquiring about the estimated living costs in the city

Studying - Language courses

Welche Sprachen kann ich an Ihrer Schule lernen?
Τι γλώσσες προσφέρει το σχολείο σας;
Asking what languages you can study at that school
Gibt es einen Einstufungstest um mein Sprachlevel zu prüfen?
Υπάρχουν κατατακτήρια τεστ;
Asking if there is a placement test to assess your level
Kann ich die Leistungsstufe wechseln, wenn diejenige, die ich belege, nicht die Richtige ist?
Μπορώ να αλλάξω επίπεδο αν αυτό που παρακολουθώ δεν είναι κατάλληλο για μένα;
Asking if you can change level in case you are not satisfied with the one you are attending
Haben Sie detaillierte Kursbeschreibungen?
Έχετε λεπτομερής περιγραφή του μαθήματος;
Asking if there is a detailed description of the course
Wie viele Plätze hat die Klasse?
Ποιος είναι ο ανώτατος επιτρεπτός αριθμός μαθητών σε μια τάξη;
Asking what the maximum number of students in a class is
Welche Einrichtungen hat Ihre Schule?
Τι εγκαταστάσεις παρέχει το σχολείο σας;
Asking what facilities there are in the school
Organisieren Sie auch Exkursionen?
Οργανώνετε και εκδρομές;
Asking if the school arranges also excursions
Welche Programme bieten Sie an?
Τι προγράμματα προσφέρετε;
Asking what programs are offered

Studying - Scholarships

Ich möchte mich gerne nach Stipendien erkundigen.
Είμαι εδώ για να ενημερωθώ σχετικά με ευκαιρίες χρηματοδότησης.
Inquiring about funding opportunities
Welche Organisationen können mein Studium finanzieren?
Ποιοι οργανισμοί μπορούν να χρηματοδοτήσουν τις σπουδές μου;
Asking which bodies can fund your studies
Ich brauche finanzielle Unterstützung für______.
Χρειάζομαι οικονομική βοήθεια για ____________.
Stating that you need financial help
Studiengebühren
δίδακτρα
Thing that you need financial help for
Lebenshaltungskosten
τα έξοδα διαβίωσής μου
Thing that you need financial help for
Kinderbetreuung
τη φροντίδα των παιδιών
Thing that you need financial help for
Welche Stipendien gibt es?
Τι τύποι υποτροφιών υπάρχουν;
Asking what kinds of scholarships are available

Studying - Validating foreign degrees

Ich möchte mein Abschlusszertifikat in [Land] verifizieren lassen.
Θα ήθελα να επικυρώσω το πτυχίο μου στην [χώρα].
Stating that you would like to validate your degree certificate in that country
Haben Sie eine Liste zertifizierter Übersetzer für [Sprache]?
Έχετε μια λίστα με πιστοποιημένους μεταφραστές της [γλώσσας];
Asking if there is a list of certified translators in the language that you need
Wo kann ich ein Gleichwertigkeitszertifikat bekommen?
Πού μπορώ να πάρω ένα πιστοποιητικό αναγνώρισης;
Asking where you can get a certificate of equivalency