Polish | Phrases - Immigration | Studying

Studying - University

Ich möchte mich an der Universität einschreiben.
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na studia.
Stating that you want to enroll
Ich möchte mich für den _____________ anmelden.
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na _________.
Stating that you want to apply for a course
Grundkurs
studia licencjackie
Type of course
Aufbaukurs
studia magisterskie
Type of course
Doktorandenkurs
studia doktoranckie
Type of course
Vollzeitkurs
studia dzienne
Type of course
Teilzeitkurs
studia zaoczne
Type of course
Onlinekurs
studia przez internet
Type of course
Ich möchte an dieser Uni ________ studieren.
Chciałabym/Chciałabym studiować na Państwa uczelni przez ___________.
Stating how long your exchange period is
ein Semester
(jeden) semestr
Length of stay at foreign university
ein Studienjahr
cały rok akademicki
Length of stay at foreign university
Gibt es Arbeitsbeschränkungen für Studenten?
Jakie są ograniczenia w dostępie do zatrudnienia dla studentów?
Asking about work restrictions for students
Muss ich Kopien vorlegen oder die Originaldokumente selbst?
Czy muszę dostarczyć oryginalne dokumenty czy wystarczą kopie?
Asking if you need to provide the original documents or copies
Wie sind die Zugangsvoraussetzungen an der Uni?
Jakie są warunki przyjęcia na uczelnię?
Used when applying for university
Werden Sie mir einen formellen Zulassungsbescheid zusenden?
Czy otrzymam list z formalnym potwierdzeniem przyjęcia na uczelnię?
Asking if you will receive a formal offer
Garantiert die Uni auch Wohnraum?
Czy uczelnia zapewnia zakwaterowanie?
Asking if the university provides accommodation
Gehört zu dem Kurs auch ein Praktikum?
Czy program studiów przewiduje praktyki studenckie?
Asking if your university course involves an internship period
Fallen Kosten an, wenn man als Austauschstudent an ihrer Uni studiert?
Czy jako student na wymianie muszę płacić za studia?
Asking if you have to pay to study as an exchange student at that university
Wie kann ich den Bearbeitungsprozess meiner Bewerbung nachverfolgen?
W jaki sposób mogę na bieżąco śledzić proces rekrutacji?
Asking how you can see the progress of your application
Welche Sprachvoraussetzungen gibt es?
Jakie wymagania językowe muszę spełnić?
Inquiring about the language requirement to be fulfilled in order to be accepted at that university
Wie funktioniert das__________?
Jak działa system ______ ?
Asking information about the system
Kreditsystem
punktowy
Type of system
Benotungssystem
oceniania
Type of system
Bekomme ich eine Leistungsübersicht am Ende des Austauschs?
Czy dostanę wykaz ocen i zaliczeń po zakończeniu wymiany studenckiej?
Asking if you have an academic transcript at the end of your exchange
Welche Lehrmethoden werden angewendet?
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o metodach nauczania.
Inquiring about the teaching style
Gibt es_____________?
Czy na uczelni prowadzone są _____________ ?
Inquiring about the teaching style
Vorlesungen
wykłady
Type of class
Seminare
ćwiczenia/seminaria
Type of class
Tutorien
konsultacje
Type of class
Konferenzen
konferencje
Type of class
Welche Kurse bietet die Summer School an?
Jakie kursy znajdują się w ofercie szkoły letniej?
Asking information about the kinds of courses offered by summer schools
Wann finden die Prüfungen statt?
Kiedy odbywają się egzaminy?
Asking when the exams are
Wo kann ich Informationen zum Kursangebot bekommen?
Gdzie mogę znaleźć informacje na temat wszystkich dostępnych przedmiotów?
Asking where you can find information about the courses
Gibt es ein Sportzentrum an der Uni?
Czy na uczelni jest akademickie centrum sportowe?
Asking if there is a university sports center
Wie kann ich studentischen Gruppen beitreten?
Jak mogę zostać członkiem organizacji studenckich?
Asking how you can join student societies
Wie hoch sind die Lebenshaltungskosten ungefähr in [Stadt]?
Ile wynosi szacunkowy koszt utrzymania w [nazwa miasta]?
Inquiring about the estimated living costs in the city

Studying - Language courses

Welche Sprachen kann ich an Ihrer Schule lernen?
Jakich języków mogę się uczyć w Państwa szkole?
Asking what languages you can study at that school
Gibt es einen Einstufungstest um mein Sprachlevel zu prüfen?
Czy przeprowadzają Państwo test sprawdzający znajomość języka?
Asking if there is a placement test to assess your level
Kann ich die Leistungsstufe wechseln, wenn diejenige, die ich belege, nicht die Richtige ist?
Czy mogę przenieść się na kurs o innym poziomie, jeśli ten, na który uczęszczam, nie jest dla mnie odpowiedni?
Asking if you can change level in case you are not satisfied with the one you are attending
Haben Sie detaillierte Kursbeschreibungen?
Czy mają Państwo szczegółowy opis kursu?
Asking if there is a detailed description of the course
Wie viele Plätze hat die Klasse?
Jak liczne są grupy?
Asking what the maximum number of students in a class is
Welche Einrichtungen hat Ihre Schule?
Czy może mi Pan/Pani powiedzieć więcej o dodatkowym wyposażeniu i dostępnych udogodnieniach w Państwa szkole?
Asking what facilities there are in the school
Organisieren Sie auch Exkursionen?
Czy szkoła organizuje wycieczki?
Asking if the school arranges also excursions
Welche Programme bieten Sie an?
Jakie kursy mają Państwo w ofercie?
Asking what programs are offered

Studying - Scholarships

Ich möchte mich gerne nach Stipendien erkundigen.
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o możliwościach otrzymania wsparcia finansowego.
Inquiring about funding opportunities
Welche Organisationen können mein Studium finanzieren?
Gdzie mogę ubiegać się o pomoc finansową?
Asking which bodies can fund your studies
Ich brauche finanzielle Unterstützung für______.
Chciałbym/Chciałabym ubiegać się o ____________.
Stating that you need financial help
Studiengebühren
pomoc w opłaceniu czesnego / stypendium na opłaty za studia
Thing that you need financial help for
Lebenshaltungskosten
pomoc w opłacaniu wydatków na życie
Thing that you need financial help for
Kinderbetreuung
pomoc finansową związaną z opieką nad dzieckiem/dziećmi
Thing that you need financial help for
Welche Stipendien gibt es?
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się jakie stypendia są dostępne.
Asking what kinds of scholarships are available

Studying - Validating foreign degrees

Ich möchte mein Abschlusszertifikat in [Land] verifizieren lassen.
Chciałbym/Chciałabym nostryfikować mój dyplom w [nazwa kraju].
Stating that you would like to validate your degree certificate in that country
Haben Sie eine Liste zertifizierter Übersetzer für [Sprache]?
Czy mają Państwo listę tłumaczy przysięgłych języka [nazwa języka]?
Asking if there is a list of certified translators in the language that you need
Wo kann ich ein Gleichwertigkeitszertifikat bekommen?
Gdzie mogę dostać zaświadczenie o równoważności mojego dyplomu?
Asking where you can get a certificate of equivalency