Dutch | Phrases - Immigration | Studying

Studying - University

Θα ήθελα να εγγραφώ σε πανεπιστήμιο.
Ik zou mij graag inschrijven in een universiteit.
Stating that you want to enroll
Θα ήθελα να γραφτώ για ____________.
Ik zou mij graag inschrijven voor _____________.
Stating that you want to apply for a course
ένα προπτυχιακό
een bacheloropleiding
Type of course
ένα μεταπτυχιακό
een postgraduaat
Type of course
ένα διδακτορικό
een doctoraat
Type of course
πλήρους απασχόλησης
een voltijdse opleiding
Type of course
μερικής απασχόλησης
een deeltijdse opleiding
Type of course
εξ αποστάσεως
een online cursus
Type of course
Θα ήθελα να σπουδάσω στο πανεπιστήμιο σας για ___________.
Ik zou graag aan uw universiteit studeren voor ___________.
Stating how long your exchange period is
ένα εξάμηνο
een semester
Length of stay at foreign university
ένα ακαδημαϊκό έτος
een academisch jaar
Length of stay at foreign university
Ποιοι είναι οι περιορισμοί εργασίας για τους φοιτητές;
Wat zijn de beperkingen voor tewerkstelling voor studenten?
Asking about work restrictions for students
Χρειάζεται να φέρω μαζί μου τα πρωτότυπα έγγραφα ή τα αντίγραφα;
Moet ik de kopieën of de originele documenten zelf indienen?
Asking if you need to provide the original documents or copies
Ποια είναι τα κριτήρια εισδοχής του πανεπιστημίου;
Wat zijn de toelatingsvoorwaarden van de universiteit?
Used when applying for university
Θα μου στείλετε επίσημη προσφορά;
Zal ik een formele toelating ontvangen?
Asking if you will receive a formal offer
Προσφέρει το πανεπιστήμιο διαμονή;
Voorziet de universiteit ook accommodatie?
Asking if the university provides accommodation
Περιλαμβάνει πρακτική άσκηση αυτός ο πανεπιστημιακός κύκλος;
Bevat de cursus ook een stageperiode?
Asking if your university course involves an internship period
Υπάρχει κόστος για να σπουδάσει κάποιος ως μαθητής ανταλλαγής στο πανεπιστήμιο σας;
Zijn er studiekosten voor uitwisselingsstudenten aan uw universiteit?
Asking if you have to pay to study as an exchange student at that university
Πώς μπορώ να ελέγξω την πρόοδο της αίτησης μου;
Hoe kan ik de vooruitgang van mijn aanmeldingsproces bekijken?
Asking how you can see the progress of your application
Ποιο είναι το απαιτούμενο επίπεδο γλωσσικών γνώσεων;
Wat zijn de [taal] taalvereisten?
Inquiring about the language requirement to be fulfilled in order to be accepted at that university
Πώς είναι το σύστημα _____________;
Hoe werkt het ____________ systeem?
Asking information about the system
πόντων
creditsysteem
Type of system
βαθμολόγησης
beoordelingssysteem
Type of system
θα λάβω επικυρωμένο αντίγραφο των ακαδημαϊκών επιτευγμάτων μου στο τέλος της ανταλλαγής;
Krijg ik een academisch afschrift op het einde van mijn uitwisseling?
Asking if you have an academic transcript at the end of your exchange
Πώς είναι το στυλ διδασκαλίας;
Welke leermethoden worden er gebruikt?
Inquiring about the teaching style
Υπάρχουν _____________ ;
Zijn er _____________ ?
Inquiring about the teaching style
διαλέξεις
lezingen
Type of class
σεμινάρια
seminars
Type of class
προγράμματα εκμάθησης
tutorials
Type of class
συνέδρια
conferenties
Type of class
Τι μαθήματα προσφέρονται από τα θερινά σχολεία;
Welke cursussen bieden de summer schools aan?
Asking information about the kinds of courses offered by summer schools
Πότε είναι οι εξετάσεις;
Wanneer worden de examens gehouden?
Asking when the exams are
Που μπορώ να βρω πληροφορίες για όλα τα διαθέσιμα μαθήματα;
Waar kan ik informatie over alle beschikbare cursussen vinden?
Asking where you can find information about the courses
Υπάρχει αθλητικό κέντρο στο πανεπιστήμιο;
Heeft de universiteit een sportcentrum?
Asking if there is a university sports center
Πώς μπορώ να γίνω μέλος ενός μαθητικού συλλόγου;
Hoe kan ik tot een studentenvereniging toetreden?
Asking how you can join student societies
Ποιο είναι το κόστος διαβίωσης στην [πόλη];
Wat zijn de geschatte kosten voor levensonderhoud in [stad]?
Inquiring about the estimated living costs in the city

Studying - Language courses

Τι γλώσσες προσφέρει το σχολείο σας;
Welke talen kan ik studeren aan uw school?
Asking what languages you can study at that school
Υπάρχουν κατατακτήρια τεστ;
Is er een plaatsingstoets voor mijn niveau te bepalen?
Asking if there is a placement test to assess your level
Μπορώ να αλλάξω επίπεδο αν αυτό που παρακολουθώ δεν είναι κατάλληλο για μένα;
Kan ik nog overschakelen naar een ander niveau als het huidige niveau niet het juiste is?
Asking if you can change level in case you are not satisfied with the one you are attending
Έχετε λεπτομερής περιγραφή του μαθήματος;
Heeft u een gedetailleerde beschrijving van de cursus?
Asking if there is a detailed description of the course
Ποιος είναι ο ανώτατος επιτρεπτός αριθμός μαθητών σε μια τάξη;
Wat is het maximum aantal studenten per klas?
Asking what the maximum number of students in a class is
Τι εγκαταστάσεις παρέχει το σχολείο σας;
Wat zijn de beschikbare faciliteiten in uw school?
Asking what facilities there are in the school
Οργανώνετε και εκδρομές;
Organiseren jullie ook excursies?
Asking if the school arranges also excursions
Τι προγράμματα προσφέρετε;
Welke programma's bieden jullie aan?
Asking what programs are offered

Studying - Scholarships

Είμαι εδώ για να ενημερωθώ σχετικά με ευκαιρίες χρηματοδότησης.
Ik zou mij graag informeren over beurzen.
Inquiring about funding opportunities
Ποιοι οργανισμοί μπορούν να χρηματοδοτήσουν τις σπουδές μου;
Welke organisaties kunnen mijn studies financieren?
Asking which bodies can fund your studies
Χρειάζομαι οικονομική βοήθεια για ____________.
Ik heb nood aan financiële hulp voor ____________.
Stating that you need financial help
δίδακτρα
inschrijvingsgeld
Thing that you need financial help for
τα έξοδα διαβίωσής μου
kosten voor levensonderhoud
Thing that you need financial help for
τη φροντίδα των παιδιών
kinderopvang
Thing that you need financial help for
Τι τύποι υποτροφιών υπάρχουν;
Welke soorten studiebeurzen zijn er beschikbaar?
Asking what kinds of scholarships are available

Studying - Validating foreign degrees

Θα ήθελα να επικυρώσω το πτυχίο μου στην [χώρα].
Ik zou graag mijn diploma valideren in [land].
Stating that you would like to validate your degree certificate in that country
Έχετε μια λίστα με πιστοποιημένους μεταφραστές της [γλώσσας];
Heeft u een lijst van beëdigde vertalers voor het [taal]?
Asking if there is a list of certified translators in the language that you need
Πού μπορώ να πάρω ένα πιστοποιητικό αναγνώρισης;
Waar kan ik een gelijkwaardigheidsattest verkrijgen?
Asking where you can get a certificate of equivalency