Italian | Phrases - Immigration | Studying

Studying - University

Θα ήθελα να εγγραφώ σε πανεπιστήμιο.
Vorrei iscrivermi all'università.
Stating that you want to enroll
Θα ήθελα να γραφτώ για ____________.
Vorrei iscrivermi a un corso ____________.
Stating that you want to apply for a course
ένα προπτυχιακό
di laurea triennale
Type of course
ένα μεταπτυχιακό
di laurea magistrale
Type of course
ένα διδακτορικό
di dottorato
Type of course
πλήρους απασχόλησης
a tempo pieno
Type of course
μερικής απασχόλησης
part-time
Type of course
εξ αποστάσεως
online
Type of course
Θα ήθελα να σπουδάσω στο πανεπιστήμιο σας για ___________.
Vorrei studiare presso la vostra università per _________.
Stating how long your exchange period is
ένα εξάμηνο
un semestre
Length of stay at foreign university
ένα ακαδημαϊκό έτος
un anno accademico
Length of stay at foreign university
Ποιοι είναι οι περιορισμοί εργασίας για τους φοιτητές;
Quali sono le restrizioni riguardo il lavoro per gli studenti?
Asking about work restrictions for students
Χρειάζεται να φέρω μαζί μου τα πρωτότυπα έγγραφα ή τα αντίγραφα;
Devo presentare i documenti originali o delle copie?
Asking if you need to provide the original documents or copies
Ποια είναι τα κριτήρια εισδοχής του πανεπιστημίου;
Quali sono i requisiti di accesso all'università?
Used when applying for university
Θα μου στείλετε επίσημη προσφορά;
Mi invierete una lettera di ammissione?
Asking if you will receive a formal offer
Προσφέρει το πανεπιστήμιο διαμονή;
L'università garantisce anche l'alloggio?
Asking if the university provides accommodation
Περιλαμβάνει πρακτική άσκηση αυτός ο πανεπιστημιακός κύκλος;
Il corso di laurea prevede lo svolgimento di uno stage?
Asking if your university course involves an internship period
Υπάρχει κόστος για να σπουδάσει κάποιος ως μαθητής ανταλλαγής στο πανεπιστήμιο σας;
C'è un costo per svolgere uno scambio come studente straniero presso la vostra università?
Asking if you have to pay to study as an exchange student at that university
Πώς μπορώ να ελέγξω την πρόοδο της αίτησης μου;
Come posso essere aggiornato/a sul progresso della mia domanda di ammissione?
Asking how you can see the progress of your application
Ποιο είναι το απαιτούμενο επίπεδο γλωσσικών γνώσεων;
Che livello di [lingua] è richiesto?
Inquiring about the language requirement to be fulfilled in order to be accepted at that university
Πώς είναι το σύστημα _____________;
Come funziona il sistema di __________?
Asking information about the system
πόντων
crediti
Type of system
βαθμολόγησης
valutazione
Type of system
θα λάβω επικυρωμένο αντίγραφο των ακαδημαϊκών επιτευγμάτων μου στο τέλος της ανταλλαγής;
Avrò un certificato degli esami sostenuti alla fine del periodo di scambio?
Asking if you have an academic transcript at the end of your exchange
Πώς είναι το στυλ διδασκαλίας;
Quali sono i metodi d'insegnamento?
Inquiring about the teaching style
Υπάρχουν _____________ ;
Ci sono _______________?
Inquiring about the teaching style
διαλέξεις
lezioni frontali
Type of class
σεμινάρια
seminari
Type of class
προγράμματα εκμάθησης
esercitazioni
Type of class
συνέδρια
conferenze
Type of class
Τι μαθήματα προσφέρονται από τα θερινά σχολεία;
Quali corsi vengono offerti dalle Summer School?
Asking information about the kinds of courses offered by summer schools
Πότε είναι οι εξετάσεις;
Quando si svolgono gli esami?
Asking when the exams are
Που μπορώ να βρω πληροφορίες για όλα τα διαθέσιμα μαθήματα;
Dove posso trovare informazioni su tutti i corsi disponibili?
Asking where you can find information about the courses
Υπάρχει αθλητικό κέντρο στο πανεπιστήμιο;
C'è un centro sportivo universitario?
Asking if there is a university sports center
Πώς μπορώ να γίνω μέλος ενός μαθητικού συλλόγου;
Come posso unirmi ai club studenteschi?
Asking how you can join student societies
Ποιο είναι το κόστος διαβίωσης στην [πόλη];
Qual è il costo della vita a [città]?
Inquiring about the estimated living costs in the city

Studying - Language courses

Τι γλώσσες προσφέρει το σχολείο σας;
Quali lingue posso studiare presso la vostra scuola?
Asking what languages you can study at that school
Υπάρχουν κατατακτήρια τεστ;
C'è un test per stabilire il mio livello di partenza?
Asking if there is a placement test to assess your level
Μπορώ να αλλάξω επίπεδο αν αυτό που παρακολουθώ δεν είναι κατάλληλο για μένα;
Posso cambiare livello se quello che sto frequentando non è adatto a me?
Asking if you can change level in case you are not satisfied with the one you are attending
Έχετε λεπτομερής περιγραφή του μαθήματος;
Posso avere una descrizione dettagliata del corso?
Asking if there is a detailed description of the course
Ποιος είναι ο ανώτατος επιτρεπτός αριθμός μαθητών σε μια τάξη;
Qual è il numero massimo si studenti per classe?
Asking what the maximum number of students in a class is
Τι εγκαταστάσεις παρέχει το σχολείο σας;
Quali strutture e servizi sono disponibili nella vostra scuola?
Asking what facilities there are in the school
Οργανώνετε και εκδρομές;
Organizzate delle escursioni?
Asking if the school arranges also excursions
Τι προγράμματα προσφέρετε;
Che programmi offrite?
Asking what programs are offered

Studying - Scholarships

Είμαι εδώ για να ενημερωθώ σχετικά με ευκαιρίες χρηματοδότησης.
Vorrei chiedere informazioni sulle possibilità di finanziamento.
Inquiring about funding opportunities
Ποιοι οργανισμοί μπορούν να χρηματοδοτήσουν τις σπουδές μου;
Quali enti possono finanziare i miei studi?
Asking which bodies can fund your studies
Χρειάζομαι οικονομική βοήθεια για ____________.
Ho bisogno di aiuto finanziario per ___________.
Stating that you need financial help
δίδακτρα
le tasse universitarie
Thing that you need financial help for
τα έξοδα διαβίωσής μου
le spese di sostentamento
Thing that you need financial help for
τη φροντίδα των παιδιών
i servizi per l'infanzia
Thing that you need financial help for
Τι τύποι υποτροφιών υπάρχουν;
Quali tipi di borse di studio sono disponibili?
Asking what kinds of scholarships are available

Studying - Validating foreign degrees

Θα ήθελα να επικυρώσω το πτυχίο μου στην [χώρα].
Vorrei convalidare il mio certificato di laurea in [paese].
Stating that you would like to validate your degree certificate in that country
Έχετε μια λίστα με πιστοποιημένους μεταφραστές της [γλώσσας];
Avete una lista dei traduttori giurati in [lingua]?
Asking if there is a list of certified translators in the language that you need
Πού μπορώ να πάρω ένα πιστοποιητικό αναγνώρισης;
Dove posso ottenere un certificato di equivalenza?
Asking where you can get a certificate of equivalency