Portuguese | Phrases - Immigration | Studying

Studying - University

Θα ήθελα να εγγραφώ σε πανεπιστήμιο.
Gostaria de me matricular em uma universidade.
Stating that you want to enroll
Θα ήθελα να γραφτώ για ____________.
Gostaria de me inscrever no curso de _____________.
Stating that you want to apply for a course
ένα προπτυχιακό
graduação
Type of course
ένα μεταπτυχιακό
pós-graduação
Type of course
ένα διδακτορικό
PhD
Type of course
πλήρους απασχόλησης
tempo integral
Type of course
μερικής απασχόλησης
meio período
Type of course
εξ αποστάσεως
online
Type of course
Θα ήθελα να σπουδάσω στο πανεπιστήμιο σας για ___________.
Gostaria de estudar em sua universidade por ___________.
Stating how long your exchange period is
ένα εξάμηνο
um semestre
Length of stay at foreign university
ένα ακαδημαϊκό έτος
um ano acadêmico
Length of stay at foreign university
Ποιοι είναι οι περιορισμοί εργασίας για τους φοιτητές;
Quais são as restrições de trabalho para estudantes?
Asking about work restrictions for students
Χρειάζεται να φέρω μαζί μου τα πρωτότυπα έγγραφα ή τα αντίγραφα;
Devo apresentar as cópias dos documentos ou os originais?
Asking if you need to provide the original documents or copies
Ποια είναι τα κριτήρια εισδοχής του πανεπιστημίου;
Quais são os requisitos de acesso à universidade?
Used when applying for university
Θα μου στείλετε επίσημη προσφορά;
Vou receber uma proposta formal?
Asking if you will receive a formal offer
Προσφέρει το πανεπιστήμιο διαμονή;
A universidade também oferece acomodação?
Asking if the university provides accommodation
Περιλαμβάνει πρακτική άσκηση αυτός ο πανεπιστημιακός κύκλος;
O curso também inclui um período de estágio?
Asking if your university course involves an internship period
Υπάρχει κόστος για να σπουδάσει κάποιος ως μαθητής ανταλλαγής στο πανεπιστήμιο σας;
Há um custo para estudar como intercambista nesta universidade?
Asking if you have to pay to study as an exchange student at that university
Πώς μπορώ να ελέγξω την πρόοδο της αίτησης μου;
Como posso acompanhar o progresso da minha inscrição/candidatura?
Asking how you can see the progress of your application
Ποιο είναι το απαιτούμενο επίπεδο γλωσσικών γνώσεων;
Quais são os requisitos de língua para [língua]?
Inquiring about the language requirement to be fulfilled in order to be accepted at that university
Πώς είναι το σύστημα _____________;
Como é o sistema de ____________?
Asking information about the system
πόντων
crédito
Type of system
βαθμολόγησης
notas
Type of system
θα λάβω επικυρωμένο αντίγραφο των ακαδημαϊκών επιτευγμάτων μου στο τέλος της ανταλλαγής;
Vou receber uma certificação acadêmica no final do intercâmbio?
Asking if you have an academic transcript at the end of your exchange
Πώς είναι το στυλ διδασκαλίας;
Qual é o estilo de ensino?
Inquiring about the teaching style
Υπάρχουν _____________ ;
São _____________ ?
Inquiring about the teaching style
διαλέξεις
aulas expositivas
Type of class
σεμινάρια
seminários
Type of class
προγράμματα εκμάθησης
tutoriais
Type of class
συνέδρια
conferências
Type of class
Τι μαθήματα προσφέρονται από τα θερινά σχολεία;
Que cursos são oferecidos por escolas de verão?
Asking information about the kinds of courses offered by summer schools
Πότε είναι οι εξετάσεις;
Quando acontecem as provas?
Asking when the exams are
Που μπορώ να βρω πληροφορίες για όλα τα διαθέσιμα μαθήματα;
Onde posso encontrar informações sobre os cursos disponíveis?
Asking where you can find information about the courses
Υπάρχει αθλητικό κέντρο στο πανεπιστήμιο;
Há um complexo esportivo aqui?
Asking if there is a university sports center
Πώς μπορώ να γίνω μέλος ενός μαθητικού συλλόγου;
Como posso me afiliar a instituições estudantis?
Asking how you can join student societies
Ποιο είναι το κόστος διαβίωσης στην [πόλη];
Quais são os custos de vida estimados em [cidade]?
Inquiring about the estimated living costs in the city

Studying - Language courses

Τι γλώσσες προσφέρει το σχολείο σας;
Quais línguas posso estudar em sua escola?
Asking what languages you can study at that school
Υπάρχουν κατατακτήρια τεστ;
Existe um teste de nivelamento para avaliar meu nível?
Asking if there is a placement test to assess your level
Μπορώ να αλλάξω επίπεδο αν αυτό που παρακολουθώ δεν είναι κατάλληλο για μένα;
Posso me transferir para outro nível se o que estou fazendo não for adequado para mim?
Asking if you can change level in case you are not satisfied with the one you are attending
Έχετε λεπτομερής περιγραφή του μαθήματος;
Vocês tem uma descrição detalhada do curso?
Asking if there is a detailed description of the course
Ποιος είναι ο ανώτατος επιτρεπτός αριθμός μαθητών σε μια τάξη;
Qual é o número máximo de alunos por classe?
Asking what the maximum number of students in a class is
Τι εγκαταστάσεις παρέχει το σχολείο σας;
Quais são as comodidades da escola?
Asking what facilities there are in the school
Οργανώνετε και εκδρομές;
Vocês também organizam excursões?
Asking if the school arranges also excursions
Τι προγράμματα προσφέρετε;
Quais programas vocês oferecem?
Asking what programs are offered

Studying - Scholarships

Είμαι εδώ για να ενημερωθώ σχετικά με ευκαιρίες χρηματοδότησης.
Gostaria de saber quais são as oportunidades de financiamento.
Inquiring about funding opportunities
Ποιοι οργανισμοί μπορούν να χρηματοδοτήσουν τις σπουδές μου;
Quais órgãos podem financiar meus estudos?
Asking which bodies can fund your studies
Χρειάζομαι οικονομική βοήθεια για ____________.
Preciso de auxílio financeiro para ____________.
Stating that you need financial help
δίδακτρα
mensalidades
Thing that you need financial help for
τα έξοδα διαβίωσής μου
despesas de subsistência
Thing that you need financial help for
τη φροντίδα των παιδιών
cuidados infantis
Thing that you need financial help for
Τι τύποι υποτροφιών υπάρχουν;
Quais são os tipos de bolsas disponíveis?
Asking what kinds of scholarships are available

Studying - Validating foreign degrees

Θα ήθελα να επικυρώσω το πτυχίο μου στην [χώρα].
Eu gostaria de validar meu diploma em [país].
Stating that you would like to validate your degree certificate in that country
Έχετε μια λίστα με πιστοποιημένους μεταφραστές της [γλώσσας];
Vocês tem uma lista de tradutores certificados em [língua]?
Asking if there is a list of certified translators in the language that you need
Πού μπορώ να πάρω ένα πιστοποιητικό αναγνώρισης;
Onde posso conseguir um certificado de equivalência?
Asking where you can get a certificate of equivalency