Russian | Phrases - Immigration | Studying

Studying - University

Θα ήθελα να εγγραφώ σε πανεπιστήμιο.
Я бы хотел(а) зачислиться в университет
Stating that you want to enroll
Θα ήθελα να γραφτώ για ____________.
Я хочу зарегистрироваться на курс______________.
Stating that you want to apply for a course
ένα προπτυχιακό
бакалавриат
Type of course
ένα μεταπτυχιακό
аспирантура
Type of course
ένα διδακτορικό
докторат/профессура
Type of course
πλήρους απασχόλησης
очная форма
Type of course
μερικής απασχόλησης
заочная форма
Type of course
εξ αποστάσεως
онлайн обучение
Type of course
Θα ήθελα να σπουδάσω στο πανεπιστήμιο σας για ___________.
Я бы хотел учиться в вашем университете в течение___________.
Stating how long your exchange period is
ένα εξάμηνο
семестр
Length of stay at foreign university
ένα ακαδημαϊκό έτος
академический год
Length of stay at foreign university
Ποιοι είναι οι περιορισμοί εργασίας για τους φοιτητές;
Какие ограничения на работу для студентов?
Asking about work restrictions for students
Χρειάζεται να φέρω μαζί μου τα πρωτότυπα έγγραφα ή τα αντίγραφα;
Мне нужно показать копии оригиналов документов или сами оригиналы?
Asking if you need to provide the original documents or copies
Ποια είναι τα κριτήρια εισδοχής του πανεπιστημίου;
Каковы требования для поступления в университет?
Used when applying for university
Θα μου στείλετε επίσημη προσφορά;
Вы пришлете мне формальное предложение?
Asking if you will receive a formal offer
Προσφέρει το πανεπιστήμιο διαμονή;
Университет гарантирует предоставление жилья?
Asking if the university provides accommodation
Περιλαμβάνει πρακτική άσκηση αυτός ο πανεπιστημιακός κύκλος;
Курс включает в себя период стажировки?
Asking if your university course involves an internship period
Υπάρχει κόστος για να σπουδάσει κάποιος ως μαθητής ανταλλαγής στο πανεπιστήμιο σας;
Студентам по обмену нужно платить за обучение в вашем университете?
Asking if you have to pay to study as an exchange student at that university
Πώς μπορώ να ελέγξω την πρόοδο της αίτησης μου;
Как я могу следить за процессом обработки моей заявки?
Asking how you can see the progress of your application
Ποιο είναι το απαιτούμενο επίπεδο γλωσσικών γνώσεων;
Каковы требования знания [язык] языка?
Inquiring about the language requirement to be fulfilled in order to be accepted at that university
Πώς είναι το σύστημα _____________;
Какова система_____________?
Asking information about the system
πόντων
кредитов
Type of system
βαθμολόγησης
оценок
Type of system
θα λάβω επικυρωμένο αντίγραφο των ακαδημαϊκών επιτευγμάτων μου στο τέλος της ανταλλαγής;
Я получу приложение к диплому в конце моего обмена?
Asking if you have an academic transcript at the end of your exchange
Πώς είναι το στυλ διδασκαλίας;
Каков стиль преподавания?
Inquiring about the teaching style
Υπάρχουν _____________ ;
Там есть___________?
Inquiring about the teaching style
διαλέξεις
лекции
Type of class
σεμινάρια
семинары
Type of class
προγράμματα εκμάθησης
учебные материалы
Type of class
συνέδρια
конференции
Type of class
Τι μαθήματα προσφέρονται από τα θερινά σχολεία;
Какие курсы предлагаются летними школами?
Asking information about the kinds of courses offered by summer schools
Πότε είναι οι εξετάσεις;
Когда проходят экзамены?
Asking when the exams are
Που μπορώ να βρω πληροφορίες για όλα τα διαθέσιμα μαθήματα;
Где я могу найти информацию о доступных курсах?
Asking where you can find information about the courses
Υπάρχει αθλητικό κέντρο στο πανεπιστήμιο;
В университете есть спортивный центр?
Asking if there is a university sports center
Πώς μπορώ να γίνω μέλος ενός μαθητικού συλλόγου;
Как я могу присоединиться к студенческим обществам?
Asking how you can join student societies
Ποιο είναι το κόστος διαβίωσης στην [πόλη];
Какие примерные расходы на жизнь в городе?
Inquiring about the estimated living costs in the city

Studying - Language courses

Τι γλώσσες προσφέρει το σχολείο σας;
Какие языки я могу изучать в вашем университете?
Asking what languages you can study at that school
Υπάρχουν κατατακτήρια τεστ;
Есть ли у вас тест на оценивание уровня языка?
Asking if there is a placement test to assess your level
Μπορώ να αλλάξω επίπεδο αν αυτό που παρακολουθώ δεν είναι κατάλληλο για μένα;
Я могу перейти на другой уровень, если тот, который я посещаю, не подходит для меня?
Asking if you can change level in case you are not satisfied with the one you are attending
Έχετε λεπτομερής περιγραφή του μαθήματος;
У вас есть детальное описание курса?
Asking if there is a detailed description of the course
Ποιος είναι ο ανώτατος επιτρεπτός αριθμός μαθητών σε μια τάξη;
Каково максимальное количество студентов в группе?
Asking what the maximum number of students in a class is
Τι εγκαταστάσεις παρέχει το σχολείο σας;
Какое оборудование и какие удобства есть в вашем университете?
Asking what facilities there are in the school
Οργανώνετε και εκδρομές;
Вы организовываете экскурсии?
Asking if the school arranges also excursions
Τι προγράμματα προσφέρετε;
Какие программы вы предлагаете?
Asking what programs are offered

Studying - Scholarships

Είμαι εδώ για να ενημερωθώ σχετικά με ευκαιρίες χρηματοδότησης.
Я хочу узнать о возможностях финансирования.
Inquiring about funding opportunities
Ποιοι οργανισμοί μπορούν να χρηματοδοτήσουν τις σπουδές μου;
Какие органы могут финансировать мое обучение?
Asking which bodies can fund your studies
Χρειάζομαι οικονομική βοήθεια για ____________.
Мне нужна финансовая помощь для_____________.
Stating that you need financial help
δίδακτρα
плата за обучение
Thing that you need financial help for
τα έξοδα διαβίωσής μου
расходы на жизнь
Thing that you need financial help for
τη φροντίδα των παιδιών
уход за ребенком
Thing that you need financial help for
Τι τύποι υποτροφιών υπάρχουν;
Какие виды стипендий доступны?
Asking what kinds of scholarships are available

Studying - Validating foreign degrees

Θα ήθελα να επικυρώσω το πτυχίο μου στην [χώρα].
Я бы хотел(а) подтвердить действительность моего диплома в [страна].
Stating that you would like to validate your degree certificate in that country
Έχετε μια λίστα με πιστοποιημένους μεταφραστές της [γλώσσας];
У вас есть список сертифицированных переводчиков [язык]?
Asking if there is a list of certified translators in the language that you need
Πού μπορώ να πάρω ένα πιστοποιητικό αναγνώρισης;
Где я могу получить сертификат соответствия диплома?
Asking where you can get a certificate of equivalency