Czech | Phrases - Immigration | Studying

Studying - University

Szeretnék beiratkozni egyetemre.
Rád/a bych se zapsal/a na vysoké škole.
Stating that you want to enroll
Szeretnék jelentkezni _____________ képzésre.
Rád/a bych se zapsal/a na _____________.
Stating that you want to apply for a course
alapképzés
bakalářské studium
Type of course
mesterképzés
postgraduální studium
Type of course
PhD
doktorské studium
Type of course
nappali tagozatos
prezenční studium
Type of course
részidős
kombinované studium
Type of course
online
online
Type of course
Szeretnék az egyetemen tanulni ___________.
Rád/a bych studoval/a na vaší vysoké škole po dobu ___________.
Stating how long your exchange period is
egy szemeszter
(jeden) semestr
Length of stay at foreign university
egy év
celý akademický rok
Length of stay at foreign university
Mik a korlátozások munkát vállaló diákok részére?
Jaká jsou pracovní omezení pro studenty?
Asking about work restrictions for students
Elég, ha az eredeti dokumentumok másolatát mutatom be, vagy az eredeti dokumentumokra lesz szükség?
Musím předložit kopie dokumentů nebo to musí být originální dokumenty?
Asking if you need to provide the original documents or copies
Mik a felvételi követelmények az egyetemen?
Jaké jsou vstupní požadavky pro studium?
Used when applying for university
Küldenek majd hivatalos ajánlatot?
Pošlete mi formální nabídku ke studiu?
Asking if you will receive a formal offer
Az egyetem biztosít szállást is?
Zaručuje vysoká škola ubytování pro studenty?
Asking if the university provides accommodation
A kurzus gyakornoki időszakot is magában foglal?
Zahrnuje studijní obor i pracovní stáž?
Asking if your university course involves an internship period
Kell az egyetemen cserediákként tandíjat fizetni?
Musím jako výměnný student platit školné?
Asking if you have to pay to study as an exchange student at that university
Hogyan tudom nyomon követni a jelentkezésem?
Jak mohu sledovat průběh mé přihlášky?
Asking how you can see the progress of your application
Mik a [nyelv] nyelvi követelmények?
Jaké jsou jazykové požadavky?
Inquiring about the language requirement to be fulfilled in order to be accepted at that university
Milyen a ____________ rendszer?
Jaký je ____________ systém?
Asking information about the system
kredit
kredity
Type of system
osztályzási
známkování
Type of system
Kapok tudományos átiratot a csere végén?
Dostanu studijní přehled na konci mé výměny?
Asking if you have an academic transcript at the end of your exchange
Milyen a tanítás stílusa?
Jaké vyučovací metody jsou používány?
Inquiring about the teaching style
Vannak_____________?
Jsou tam _____________ ?
Inquiring about the teaching style
előadások
přednášky
Type of class
szemináriumok
semináře
Type of class
oktatói órák
konsultace
Type of class
konferenciák
konference
Type of class
Milyen kurzusokat kínálnak a nyári egyetemek?
Jaké předměty nabízí letní škola?
Asking information about the kinds of courses offered by summer schools
Mikor vannak a vizsgák?
Kdy jsou zkoušky?
Asking when the exams are
Hol találok bővebb információt a kurzusokról?
Kde mohu najít informace o všech dostupných předmětech?
Asking where you can find information about the courses
Van az egyetemen sportközpont?
Nachází se na vysoké škole sportovní centrum?
Asking if there is a university sports center
Hogyan tudok diákegyesületekhez csatlakozni?
Jak se mohu připojit ke studentským organizacím?
Asking how you can join student societies
Mik a megélhetési költségek [városban]?
Jaké jsou přibližné životní náklady v [city]?
Inquiring about the estimated living costs in the city

Studying - Language courses

Milyen nyelveket tudok itt tanulni?
Jaké jazyky můžu studovat na vaší škole?
Asking what languages you can study at that school
Van szintfelmérő teszt?
Nabízíte rozřazovací test, který určí úroveň mého jazyka?
Asking if there is a placement test to assess your level
Válthatok szintet, ha az, amibe most járok nem megfelelő?
Mohu být přeřazen/a do jiné skupiny, jestliže ta, kterou právě navštěvuji, není pro mě příliš vhodná?
Asking if you can change level in case you are not satisfied with the one you are attending
Kaphatnék bővebb tájékoztatást a nyelvtanfolyamról?
Nabízíte detailní popis kurzu?
Asking if there is a detailed description of the course
Maximum hányan járhatnak egy csoportba?
Jaký je maximální počet studentů ve třídě?
Asking what the maximum number of students in a class is
Milyen lehetőségek vannak az iskolában?
Jaké vybavení máte ve vaší škole?
Asking what facilities there are in the school
Kirándulásokat is szerveznek?
Pořádáte exkurze?
Asking if the school arranges also excursions
Milyen programokat nyújtanak?
Jaké programy nabízí vaše škola?
Asking what programs are offered

Studying - Scholarships

A finanszírozási lehetőségekről szeretnék érdeklődni.
Rád/a bych se informoval/a o možnostech požádat o stipendium.
Inquiring about funding opportunities
Melyik szervezetek finanszírozhatják a tanulmányaimat?
Jaké organizace mohou financovat moje studia?
Asking which bodies can fund your studies
Szükségem van anyagi támogatásra ____________.
Potřebuji finanční podporu pro ____________.
Stating that you need financial help
tandíj
školné
Thing that you need financial help for
megélhetési költségek
životní náklady
Thing that you need financial help for
gyermekellátás
péče o dítě
Thing that you need financial help for
Milyen ösztöndíjak elérhetőek?
Jaké druhy stipendia jsou k dispozici?
Asking what kinds of scholarships are available

Studying - Validating foreign degrees

Szeretném elfogadtatni a diplomám [országban].
Chtěl bych/chtěla bych si ověřit můj titul v [název země].
Stating that you would like to validate your degree certificate in that country
Van lista hiteles [nyelv] fordítókról?
Máte seznam s certifikovanými překladateli, kteří překládají v [název jazyka]?
Asking if there is a list of certified translators in the language that you need
Hol kaphatok igazolást arról, hogy elismerték a diplomám?
Kde mohu dostat certifikát o rovnocennosti mého titulu?
Asking where you can get a certificate of equivalency