Spanish | Phrases - Immigration | Studying

Studying - University

Szeretnék beiratkozni egyetemre.
Me gustaría matricularme en la universidad.
Stating that you want to enroll
Szeretnék jelentkezni _____________ képzésre.
Me quiero matricular _______________.
Stating that you want to apply for a course
alapképzés
en un grado
Type of course
mesterképzés
en un posgrado
Type of course
PhD
en un doctorado
Type of course
nappali tagozatos
a tiempo completo
Type of course
részidős
a tiempo parcial
Type of course
online
a distancia
Type of course
Szeretnék az egyetemen tanulni ___________.
Me gustaría estudiar en su universidad durante un periodo de ___________.
Stating how long your exchange period is
egy szemeszter
un semestre
Length of stay at foreign university
egy év
un curso académico
Length of stay at foreign university
Mik a korlátozások munkát vállaló diákok részére?
¿Existen restricciones laborales para los estudiantes?
Asking about work restrictions for students
Elég, ha az eredeti dokumentumok másolatát mutatom be, vagy az eredeti dokumentumokra lesz szükség?
¿Tengo que presentar los documentos originales o es sufuciente con sus fotocopias?
Asking if you need to provide the original documents or copies
Mik a felvételi követelmények az egyetemen?
¿Cuáles son los requisitos de acceso a la universidad?
Used when applying for university
Küldenek majd hivatalos ajánlatot?
¿Me enviarán una carta de aceptación?
Asking if you will receive a formal offer
Az egyetem biztosít szállást is?
¿La universidad proporciona también el alojamiento?
Asking if the university provides accommodation
A kurzus gyakornoki időszakot is magában foglal?
¿Hay prácticas profesionales en el plan de estudios?
Asking if your university course involves an internship period
Kell az egyetemen cserediákként tandíjat fizetni?
¿Los estudiantes de intercambio también tenemos que pagar la matrícula en su universidad?
Asking if you have to pay to study as an exchange student at that university
Hogyan tudom nyomon követni a jelentkezésem?
¿Cómo puedo consultar el estado de mi solicitud?
Asking how you can see the progress of your application
Mik a [nyelv] nyelvi követelmények?
¿Cuál es el nivel de (idioma) requerido?
Inquiring about the language requirement to be fulfilled in order to be accepted at that university
Milyen a ____________ rendszer?
¿Cómo es el sistema _____________?
Asking information about the system
kredit
de créditos
Type of system
osztályzási
de notas
Type of system
Kapok tudományos átiratot a csere végén?
¿Recibiré una copia de mi expediente académico al final de la estancia?
Asking if you have an academic transcript at the end of your exchange
Milyen a tanítás stílusa?
¿Qué estilo de enseñanza aplican?
Inquiring about the teaching style
Vannak_____________?
¿Hay ______________?
Inquiring about the teaching style
előadások
clases teóricas
Type of class
szemináriumok
seminarios
Type of class
oktatói órák
tutorías
Type of class
konferenciák
conferencias
Type of class
Milyen kurzusokat kínálnak a nyári egyetemek?
¿Qué cursos se ofertan para la escuela de verano?
Asking information about the kinds of courses offered by summer schools
Mikor vannak a vizsgák?
¿Cuándo es el periodo de exámenes?
Asking when the exams are
Hol találok bővebb információt a kurzusokról?
¿Dónde puedo conseguir información sobre las asignaturas disponibles?
Asking where you can find information about the courses
Van az egyetemen sportközpont?
¿Hay instalaciones deportivas en la universidad?
Asking if there is a university sports center
Hogyan tudok diákegyesületekhez csatlakozni?
¿Cómo puedo unirme a las asociaciones de estudiantes?
Asking how you can join student societies
Mik a megélhetési költségek [városban]?
¿Cuál es más o menos el coste de la vida en (ciudad)?
Inquiring about the estimated living costs in the city

Studying - Language courses

Milyen nyelveket tudok itt tanulni?
¿Qué idiomas se pueden estudiar en el centro?
Asking what languages you can study at that school
Van szintfelmérő teszt?
¿Hay pruebas de nivel?
Asking if there is a placement test to assess your level
Válthatok szintet, ha az, amibe most járok nem megfelelő?
¿Me puedo cambiar de clase si el nivel no es el adecuado para mí?
Asking if you can change level in case you are not satisfied with the one you are attending
Kaphatnék bővebb tájékoztatást a nyelvtanfolyamról?
¿Tienen descripciones detalladas de las asignaturas?
Asking if there is a detailed description of the course
Maximum hányan járhatnak egy csoportba?
¿Cuál es el número máximo de estudiantes en cada clase?
Asking what the maximum number of students in a class is
Milyen lehetőségek vannak az iskolában?
¿Qué instalaciones tiene el centro?
Asking what facilities there are in the school
Kirándulásokat is szerveznek?
¿Organizan también excursiones?
Asking if the school arranges also excursions
Milyen programokat nyújtanak?
¿Qué programas ofertan?
Asking what programs are offered

Studying - Scholarships

A finanszírozási lehetőségekről szeretnék érdeklődni.
Vengo a pedir información sobre las posibilidades de financiación.
Inquiring about funding opportunities
Melyik szervezetek finanszírozhatják a tanulmányaimat?
¿Qué organismos pueden financiar mis estudios?
Asking which bodies can fund your studies
Szükségem van anyagi támogatásra ____________.
Necesito ayuda financiera para ______________.
Stating that you need financial help
tandíj
matrícula
Thing that you need financial help for
megélhetési költségek
gastos personales
Thing that you need financial help for
gyermekellátás
manutención de hijos menores
Thing that you need financial help for
Milyen ösztöndíjak elérhetőek?
¿Qué becas puedo solicitar?
Asking what kinds of scholarships are available

Studying - Validating foreign degrees

Szeretném elfogadtatni a diplomám [országban].
Me gustaría convalidar mi título en (país).
Stating that you would like to validate your degree certificate in that country
Van lista hiteles [nyelv] fordítókról?
¿Me podría dar una lista de traductores jurados en (idioma)?
Asking if there is a list of certified translators in the language that you need
Hol kaphatok igazolást arról, hogy elismerték a diplomám?
¿Dónde puedo conseguir un certificado de convalidación?
Asking where you can get a certificate of equivalency