Czech | Phrases - Immigration | Studying

Studying - University

Vorrei iscrivermi all'università.
Rád/a bych se zapsal/a na vysoké škole.
Stating that you want to enroll
Vorrei iscrivermi a un corso ____________.
Rád/a bych se zapsal/a na _____________.
Stating that you want to apply for a course
di laurea triennale
bakalářské studium
Type of course
di laurea magistrale
postgraduální studium
Type of course
di dottorato
doktorské studium
Type of course
a tempo pieno
prezenční studium
Type of course
part-time
kombinované studium
Type of course
online
online
Type of course
Vorrei studiare presso la vostra università per _________.
Rád/a bych studoval/a na vaší vysoké škole po dobu ___________.
Stating how long your exchange period is
un semestre
(jeden) semestr
Length of stay at foreign university
un anno accademico
celý akademický rok
Length of stay at foreign university
Quali sono le restrizioni riguardo il lavoro per gli studenti?
Jaká jsou pracovní omezení pro studenty?
Asking about work restrictions for students
Devo presentare i documenti originali o delle copie?
Musím předložit kopie dokumentů nebo to musí být originální dokumenty?
Asking if you need to provide the original documents or copies
Quali sono i requisiti di accesso all'università?
Jaké jsou vstupní požadavky pro studium?
Used when applying for university
Mi invierete una lettera di ammissione?
Pošlete mi formální nabídku ke studiu?
Asking if you will receive a formal offer
L'università garantisce anche l'alloggio?
Zaručuje vysoká škola ubytování pro studenty?
Asking if the university provides accommodation
Il corso di laurea prevede lo svolgimento di uno stage?
Zahrnuje studijní obor i pracovní stáž?
Asking if your university course involves an internship period
C'è un costo per svolgere uno scambio come studente straniero presso la vostra università?
Musím jako výměnný student platit školné?
Asking if you have to pay to study as an exchange student at that university
Come posso essere aggiornato/a sul progresso della mia domanda di ammissione?
Jak mohu sledovat průběh mé přihlášky?
Asking how you can see the progress of your application
Che livello di [lingua] è richiesto?
Jaké jsou jazykové požadavky?
Inquiring about the language requirement to be fulfilled in order to be accepted at that university
Come funziona il sistema di __________?
Jaký je ____________ systém?
Asking information about the system
crediti
kredity
Type of system
valutazione
známkování
Type of system
Avrò un certificato degli esami sostenuti alla fine del periodo di scambio?
Dostanu studijní přehled na konci mé výměny?
Asking if you have an academic transcript at the end of your exchange
Quali sono i metodi d'insegnamento?
Jaké vyučovací metody jsou používány?
Inquiring about the teaching style
Ci sono _______________?
Jsou tam _____________ ?
Inquiring about the teaching style
lezioni frontali
přednášky
Type of class
seminari
semináře
Type of class
esercitazioni
konsultace
Type of class
conferenze
konference
Type of class
Quali corsi vengono offerti dalle Summer School?
Jaké předměty nabízí letní škola?
Asking information about the kinds of courses offered by summer schools
Quando si svolgono gli esami?
Kdy jsou zkoušky?
Asking when the exams are
Dove posso trovare informazioni su tutti i corsi disponibili?
Kde mohu najít informace o všech dostupných předmětech?
Asking where you can find information about the courses
C'è un centro sportivo universitario?
Nachází se na vysoké škole sportovní centrum?
Asking if there is a university sports center
Come posso unirmi ai club studenteschi?
Jak se mohu připojit ke studentským organizacím?
Asking how you can join student societies
Qual è il costo della vita a [città]?
Jaké jsou přibližné životní náklady v [city]?
Inquiring about the estimated living costs in the city

Studying - Language courses

Quali lingue posso studiare presso la vostra scuola?
Jaké jazyky můžu studovat na vaší škole?
Asking what languages you can study at that school
C'è un test per stabilire il mio livello di partenza?
Nabízíte rozřazovací test, který určí úroveň mého jazyka?
Asking if there is a placement test to assess your level
Posso cambiare livello se quello che sto frequentando non è adatto a me?
Mohu být přeřazen/a do jiné skupiny, jestliže ta, kterou právě navštěvuji, není pro mě příliš vhodná?
Asking if you can change level in case you are not satisfied with the one you are attending
Posso avere una descrizione dettagliata del corso?
Nabízíte detailní popis kurzu?
Asking if there is a detailed description of the course
Qual è il numero massimo si studenti per classe?
Jaký je maximální počet studentů ve třídě?
Asking what the maximum number of students in a class is
Quali strutture e servizi sono disponibili nella vostra scuola?
Jaké vybavení máte ve vaší škole?
Asking what facilities there are in the school
Organizzate delle escursioni?
Pořádáte exkurze?
Asking if the school arranges also excursions
Che programmi offrite?
Jaké programy nabízí vaše škola?
Asking what programs are offered

Studying - Scholarships

Vorrei chiedere informazioni sulle possibilità di finanziamento.
Rád/a bych se informoval/a o možnostech požádat o stipendium.
Inquiring about funding opportunities
Quali enti possono finanziare i miei studi?
Jaké organizace mohou financovat moje studia?
Asking which bodies can fund your studies
Ho bisogno di aiuto finanziario per ___________.
Potřebuji finanční podporu pro ____________.
Stating that you need financial help
le tasse universitarie
školné
Thing that you need financial help for
le spese di sostentamento
životní náklady
Thing that you need financial help for
i servizi per l'infanzia
péče o dítě
Thing that you need financial help for
Quali tipi di borse di studio sono disponibili?
Jaké druhy stipendia jsou k dispozici?
Asking what kinds of scholarships are available

Studying - Validating foreign degrees

Vorrei convalidare il mio certificato di laurea in [paese].
Chtěl bych/chtěla bych si ověřit můj titul v [název země].
Stating that you would like to validate your degree certificate in that country
Avete una lista dei traduttori giurati in [lingua]?
Máte seznam s certifikovanými překladateli, kteří překládají v [název jazyka]?
Asking if there is a list of certified translators in the language that you need
Dove posso ottenere un certificato di equivalenza?
Kde mohu dostat certifikát o rovnocennosti mého titulu?
Asking where you can get a certificate of equivalency