Greek | Phrases - Immigration | Studying

Studying - University

Vorrei iscrivermi all'università.
Θα ήθελα να εγγραφώ σε πανεπιστήμιο.
Stating that you want to enroll
Vorrei iscrivermi a un corso ____________.
Θα ήθελα να γραφτώ για ____________.
Stating that you want to apply for a course
di laurea triennale
ένα προπτυχιακό
Type of course
di laurea magistrale
ένα μεταπτυχιακό
Type of course
di dottorato
ένα διδακτορικό
Type of course
a tempo pieno
πλήρους απασχόλησης
Type of course
part-time
μερικής απασχόλησης
Type of course
online
εξ αποστάσεως
Type of course
Vorrei studiare presso la vostra università per _________.
Θα ήθελα να σπουδάσω στο πανεπιστήμιο σας για ___________.
Stating how long your exchange period is
un semestre
ένα εξάμηνο
Length of stay at foreign university
un anno accademico
ένα ακαδημαϊκό έτος
Length of stay at foreign university
Quali sono le restrizioni riguardo il lavoro per gli studenti?
Ποιοι είναι οι περιορισμοί εργασίας για τους φοιτητές;
Asking about work restrictions for students
Devo presentare i documenti originali o delle copie?
Χρειάζεται να φέρω μαζί μου τα πρωτότυπα έγγραφα ή τα αντίγραφα;
Asking if you need to provide the original documents or copies
Quali sono i requisiti di accesso all'università?
Ποια είναι τα κριτήρια εισδοχής του πανεπιστημίου;
Used when applying for university
Mi invierete una lettera di ammissione?
Θα μου στείλετε επίσημη προσφορά;
Asking if you will receive a formal offer
L'università garantisce anche l'alloggio?
Προσφέρει το πανεπιστήμιο διαμονή;
Asking if the university provides accommodation
Il corso di laurea prevede lo svolgimento di uno stage?
Περιλαμβάνει πρακτική άσκηση αυτός ο πανεπιστημιακός κύκλος;
Asking if your university course involves an internship period
C'è un costo per svolgere uno scambio come studente straniero presso la vostra università?
Υπάρχει κόστος για να σπουδάσει κάποιος ως μαθητής ανταλλαγής στο πανεπιστήμιο σας;
Asking if you have to pay to study as an exchange student at that university
Come posso essere aggiornato/a sul progresso della mia domanda di ammissione?
Πώς μπορώ να ελέγξω την πρόοδο της αίτησης μου;
Asking how you can see the progress of your application
Che livello di [lingua] è richiesto?
Ποιο είναι το απαιτούμενο επίπεδο γλωσσικών γνώσεων;
Inquiring about the language requirement to be fulfilled in order to be accepted at that university
Come funziona il sistema di __________?
Πώς είναι το σύστημα _____________;
Asking information about the system
crediti
πόντων
Type of system
valutazione
βαθμολόγησης
Type of system
Avrò un certificato degli esami sostenuti alla fine del periodo di scambio?
θα λάβω επικυρωμένο αντίγραφο των ακαδημαϊκών επιτευγμάτων μου στο τέλος της ανταλλαγής;
Asking if you have an academic transcript at the end of your exchange
Quali sono i metodi d'insegnamento?
Πώς είναι το στυλ διδασκαλίας;
Inquiring about the teaching style
Ci sono _______________?
Υπάρχουν _____________ ;
Inquiring about the teaching style
lezioni frontali
διαλέξεις
Type of class
seminari
σεμινάρια
Type of class
esercitazioni
προγράμματα εκμάθησης
Type of class
conferenze
συνέδρια
Type of class
Quali corsi vengono offerti dalle Summer School?
Τι μαθήματα προσφέρονται από τα θερινά σχολεία;
Asking information about the kinds of courses offered by summer schools
Quando si svolgono gli esami?
Πότε είναι οι εξετάσεις;
Asking when the exams are
Dove posso trovare informazioni su tutti i corsi disponibili?
Που μπορώ να βρω πληροφορίες για όλα τα διαθέσιμα μαθήματα;
Asking where you can find information about the courses
C'è un centro sportivo universitario?
Υπάρχει αθλητικό κέντρο στο πανεπιστήμιο;
Asking if there is a university sports center
Come posso unirmi ai club studenteschi?
Πώς μπορώ να γίνω μέλος ενός μαθητικού συλλόγου;
Asking how you can join student societies
Qual è il costo della vita a [città]?
Ποιο είναι το κόστος διαβίωσης στην [πόλη];
Inquiring about the estimated living costs in the city

Studying - Language courses

Quali lingue posso studiare presso la vostra scuola?
Τι γλώσσες προσφέρει το σχολείο σας;
Asking what languages you can study at that school
C'è un test per stabilire il mio livello di partenza?
Υπάρχουν κατατακτήρια τεστ;
Asking if there is a placement test to assess your level
Posso cambiare livello se quello che sto frequentando non è adatto a me?
Μπορώ να αλλάξω επίπεδο αν αυτό που παρακολουθώ δεν είναι κατάλληλο για μένα;
Asking if you can change level in case you are not satisfied with the one you are attending
Posso avere una descrizione dettagliata del corso?
Έχετε λεπτομερής περιγραφή του μαθήματος;
Asking if there is a detailed description of the course
Qual è il numero massimo si studenti per classe?
Ποιος είναι ο ανώτατος επιτρεπτός αριθμός μαθητών σε μια τάξη;
Asking what the maximum number of students in a class is
Quali strutture e servizi sono disponibili nella vostra scuola?
Τι εγκαταστάσεις παρέχει το σχολείο σας;
Asking what facilities there are in the school
Organizzate delle escursioni?
Οργανώνετε και εκδρομές;
Asking if the school arranges also excursions
Che programmi offrite?
Τι προγράμματα προσφέρετε;
Asking what programs are offered

Studying - Scholarships

Vorrei chiedere informazioni sulle possibilità di finanziamento.
Είμαι εδώ για να ενημερωθώ σχετικά με ευκαιρίες χρηματοδότησης.
Inquiring about funding opportunities
Quali enti possono finanziare i miei studi?
Ποιοι οργανισμοί μπορούν να χρηματοδοτήσουν τις σπουδές μου;
Asking which bodies can fund your studies
Ho bisogno di aiuto finanziario per ___________.
Χρειάζομαι οικονομική βοήθεια για ____________.
Stating that you need financial help
le tasse universitarie
δίδακτρα
Thing that you need financial help for
le spese di sostentamento
τα έξοδα διαβίωσής μου
Thing that you need financial help for
i servizi per l'infanzia
τη φροντίδα των παιδιών
Thing that you need financial help for
Quali tipi di borse di studio sono disponibili?
Τι τύποι υποτροφιών υπάρχουν;
Asking what kinds of scholarships are available

Studying - Validating foreign degrees

Vorrei convalidare il mio certificato di laurea in [paese].
Θα ήθελα να επικυρώσω το πτυχίο μου στην [χώρα].
Stating that you would like to validate your degree certificate in that country
Avete una lista dei traduttori giurati in [lingua]?
Έχετε μια λίστα με πιστοποιημένους μεταφραστές της [γλώσσας];
Asking if there is a list of certified translators in the language that you need
Dove posso ottenere un certificato di equivalenza?
Πού μπορώ να πάρω ένα πιστοποιητικό αναγνώρισης;
Asking where you can get a certificate of equivalency