Polish | Phrases - Immigration | Studying

Studying - University

Vorrei iscrivermi all'università.
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na studia.
Stating that you want to enroll
Vorrei iscrivermi a un corso ____________.
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na _________.
Stating that you want to apply for a course
di laurea triennale
studia licencjackie
Type of course
di laurea magistrale
studia magisterskie
Type of course
di dottorato
studia doktoranckie
Type of course
a tempo pieno
studia dzienne
Type of course
part-time
studia zaoczne
Type of course
online
studia przez internet
Type of course
Vorrei studiare presso la vostra università per _________.
Chciałabym/Chciałabym studiować na Państwa uczelni przez ___________.
Stating how long your exchange period is
un semestre
(jeden) semestr
Length of stay at foreign university
un anno accademico
cały rok akademicki
Length of stay at foreign university
Quali sono le restrizioni riguardo il lavoro per gli studenti?
Jakie są ograniczenia w dostępie do zatrudnienia dla studentów?
Asking about work restrictions for students
Devo presentare i documenti originali o delle copie?
Czy muszę dostarczyć oryginalne dokumenty czy wystarczą kopie?
Asking if you need to provide the original documents or copies
Quali sono i requisiti di accesso all'università?
Jakie są warunki przyjęcia na uczelnię?
Used when applying for university
Mi invierete una lettera di ammissione?
Czy otrzymam list z formalnym potwierdzeniem przyjęcia na uczelnię?
Asking if you will receive a formal offer
L'università garantisce anche l'alloggio?
Czy uczelnia zapewnia zakwaterowanie?
Asking if the university provides accommodation
Il corso di laurea prevede lo svolgimento di uno stage?
Czy program studiów przewiduje praktyki studenckie?
Asking if your university course involves an internship period
C'è un costo per svolgere uno scambio come studente straniero presso la vostra università?
Czy jako student na wymianie muszę płacić za studia?
Asking if you have to pay to study as an exchange student at that university
Come posso essere aggiornato/a sul progresso della mia domanda di ammissione?
W jaki sposób mogę na bieżąco śledzić proces rekrutacji?
Asking how you can see the progress of your application
Che livello di [lingua] è richiesto?
Jakie wymagania językowe muszę spełnić?
Inquiring about the language requirement to be fulfilled in order to be accepted at that university
Come funziona il sistema di __________?
Jak działa system ______ ?
Asking information about the system
crediti
punktowy
Type of system
valutazione
oceniania
Type of system
Avrò un certificato degli esami sostenuti alla fine del periodo di scambio?
Czy dostanę wykaz ocen i zaliczeń po zakończeniu wymiany studenckiej?
Asking if you have an academic transcript at the end of your exchange
Quali sono i metodi d'insegnamento?
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o metodach nauczania.
Inquiring about the teaching style
Ci sono _______________?
Czy na uczelni prowadzone są _____________ ?
Inquiring about the teaching style
lezioni frontali
wykłady
Type of class
seminari
ćwiczenia/seminaria
Type of class
esercitazioni
konsultacje
Type of class
conferenze
konferencje
Type of class
Quali corsi vengono offerti dalle Summer School?
Jakie kursy znajdują się w ofercie szkoły letniej?
Asking information about the kinds of courses offered by summer schools
Quando si svolgono gli esami?
Kiedy odbywają się egzaminy?
Asking when the exams are
Dove posso trovare informazioni su tutti i corsi disponibili?
Gdzie mogę znaleźć informacje na temat wszystkich dostępnych przedmiotów?
Asking where you can find information about the courses
C'è un centro sportivo universitario?
Czy na uczelni jest akademickie centrum sportowe?
Asking if there is a university sports center
Come posso unirmi ai club studenteschi?
Jak mogę zostać członkiem organizacji studenckich?
Asking how you can join student societies
Qual è il costo della vita a [città]?
Ile wynosi szacunkowy koszt utrzymania w [nazwa miasta]?
Inquiring about the estimated living costs in the city

Studying - Language courses

Quali lingue posso studiare presso la vostra scuola?
Jakich języków mogę się uczyć w Państwa szkole?
Asking what languages you can study at that school
C'è un test per stabilire il mio livello di partenza?
Czy przeprowadzają Państwo test sprawdzający znajomość języka?
Asking if there is a placement test to assess your level
Posso cambiare livello se quello che sto frequentando non è adatto a me?
Czy mogę przenieść się na kurs o innym poziomie, jeśli ten, na który uczęszczam, nie jest dla mnie odpowiedni?
Asking if you can change level in case you are not satisfied with the one you are attending
Posso avere una descrizione dettagliata del corso?
Czy mają Państwo szczegółowy opis kursu?
Asking if there is a detailed description of the course
Qual è il numero massimo si studenti per classe?
Jak liczne są grupy?
Asking what the maximum number of students in a class is
Quali strutture e servizi sono disponibili nella vostra scuola?
Czy może mi Pan/Pani powiedzieć więcej o dodatkowym wyposażeniu i dostępnych udogodnieniach w Państwa szkole?
Asking what facilities there are in the school
Organizzate delle escursioni?
Czy szkoła organizuje wycieczki?
Asking if the school arranges also excursions
Che programmi offrite?
Jakie kursy mają Państwo w ofercie?
Asking what programs are offered

Studying - Scholarships

Vorrei chiedere informazioni sulle possibilità di finanziamento.
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o możliwościach otrzymania wsparcia finansowego.
Inquiring about funding opportunities
Quali enti possono finanziare i miei studi?
Gdzie mogę ubiegać się o pomoc finansową?
Asking which bodies can fund your studies
Ho bisogno di aiuto finanziario per ___________.
Chciałbym/Chciałabym ubiegać się o ____________.
Stating that you need financial help
le tasse universitarie
pomoc w opłaceniu czesnego / stypendium na opłaty za studia
Thing that you need financial help for
le spese di sostentamento
pomoc w opłacaniu wydatków na życie
Thing that you need financial help for
i servizi per l'infanzia
pomoc finansową związaną z opieką nad dzieckiem/dziećmi
Thing that you need financial help for
Quali tipi di borse di studio sono disponibili?
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się jakie stypendia są dostępne.
Asking what kinds of scholarships are available

Studying - Validating foreign degrees

Vorrei convalidare il mio certificato di laurea in [paese].
Chciałbym/Chciałabym nostryfikować mój dyplom w [nazwa kraju].
Stating that you would like to validate your degree certificate in that country
Avete una lista dei traduttori giurati in [lingua]?
Czy mają Państwo listę tłumaczy przysięgłych języka [nazwa języka]?
Asking if there is a list of certified translators in the language that you need
Dove posso ottenere un certificato di equivalenza?
Gdzie mogę dostać zaświadczenie o równoważności mojego dyplomu?
Asking where you can get a certificate of equivalency