Chinese | Phrases - Immigration | Studying

Studying - University

Chciałabym/Chciałabym zapisać się na studia.
我想要进入大学学习。
Stating that you want to enroll
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na _________.
我想要申请______________课程。
Stating that you want to apply for a course
studia licencjackie
本科生
Type of course
studia magisterskie
研究生
Type of course
studia doktoranckie
博士生
Type of course
studia dzienne
全日制
Type of course
studia zaoczne
非全日
Type of course
studia przez internet
网上课程
Type of course
Chciałabym/Chciałabym studiować na Państwa uczelni przez ___________.
我想要在这所大学学习___________。
Stating how long your exchange period is
(jeden) semestr
一学期
Length of stay at foreign university
cały rok akademicki
一学年
Length of stay at foreign university
Jakie są ograniczenia w dostępie do zatrudnienia dla studentów?
请问学生工作有什么限制?
Asking about work restrictions for students
Czy muszę dostarczyć oryginalne dokumenty czy wystarczą kopie?
我需要提供材料原件还是复印件?
Asking if you need to provide the original documents or copies
Jakie są warunki przyjęcia na uczelnię?
请问该所大学的入学要求是什么?
Used when applying for university
Czy otrzymam list z formalnym potwierdzeniem przyjęcia na uczelnię?
请问您会给我寄官方录取通知书吗?
Asking if you will receive a formal offer
Czy uczelnia zapewnia zakwaterowanie?
请问大学能保证我的住宿吗?
Asking if the university provides accommodation
Czy program studiów przewiduje praktyki studenckie?
课程内容涵盖实习吗?
Asking if your university course involves an internship period
Czy jako student na wymianie muszę płacić za studia?
在这所大学作为交换生需要付学费吗?
Asking if you have to pay to study as an exchange student at that university
W jaki sposób mogę na bieżąco śledzić proces rekrutacji?
我如何才能查看我的申请进程呢?
Asking how you can see the progress of your application
Jakie wymagania językowe muszę spełnić?
对【语言】的要求是什么?
Inquiring about the language requirement to be fulfilled in order to be accepted at that university
Jak działa system ______ ?
这个 ____________ 评分系统是什么样的?
Asking information about the system
punktowy
学分制
Type of system
oceniania
打分制
Type of system
Czy dostanę wykaz ocen i zaliczeń po zakończeniu wymiany studenckiej?
在我的交换期结束时我能拿到成绩单吗?
Asking if you have an academic transcript at the end of your exchange
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o metodach nauczania.
这里的教学风格是什么样的?
Inquiring about the teaching style
Czy na uczelni prowadzone są _____________ ?
这里有_____________?
Inquiring about the teaching style
wykłady
讲座
Type of class
ćwiczenia/seminaria
研讨会
Type of class
konsultacje
个别辅导
Type of class
konferencje
会议
Type of class
Jakie kursy znajdują się w ofercie szkoły letniej?
暑期学校提供哪些课程呢?
Asking information about the kinds of courses offered by summer schools
Kiedy odbywają się egzaminy?
考试何时举行?
Asking when the exams are
Gdzie mogę znaleźć informacje na temat wszystkich dostępnych przedmiotów?
我在哪里能找到所有的课程信息?
Asking where you can find information about the courses
Czy na uczelni jest akademickie centrum sportowe?
大学里有体育馆吗?
Asking if there is a university sports center
Jak mogę zostać członkiem organizacji studenckich?
我如何加入学生组织?
Asking how you can join student societies
Ile wynosi szacunkowy koszt utrzymania w [nazwa miasta]?
在【城市】居住的生活成本大概多少?
Inquiring about the estimated living costs in the city

Studying - Language courses

Jakich języków mogę się uczyć w Państwa szkole?
我在这里可以学习什么语言?
Asking what languages you can study at that school
Czy przeprowadzają Państwo test sprawdzający znajomość języka?
有没有水平测试来评估我的水平?
Asking if there is a placement test to assess your level
Czy mogę przenieść się na kurs o innym poziomie, jeśli ten, na który uczęszczam, nie jest dla mnie odpowiedni?
如果当前的等级不适合我,我能否转到其他等级吗?
Asking if you can change level in case you are not satisfied with the one you are attending
Czy mają Państwo szczegółowy opis kursu?
您有课程的详细介绍吗?
Asking if there is a detailed description of the course
Jak liczne są grupy?
一个班级里最多有多少个学生?
Asking what the maximum number of students in a class is
Czy może mi Pan/Pani powiedzieć więcej o dodatkowym wyposażeniu i dostępnych udogodnieniach w Państwa szkole?
贵校都有哪些设施?
Asking what facilities there are in the school
Czy szkoła organizuje wycieczki?
请问你们安排郊游吗?
Asking if the school arranges also excursions
Jakie kursy mają Państwo w ofercie?
你们提供哪些项目呢?
Asking what programs are offered

Studying - Scholarships

Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o możliwościach otrzymania wsparcia finansowego.
我想了解关于助学金的信息。
Inquiring about funding opportunities
Gdzie mogę ubiegać się o pomoc finansową?
有哪些组织可以资助我的学习?
Asking which bodies can fund your studies
Chciałbym/Chciałabym ubiegać się o ____________.
我需要 ____________的财政补贴。
Stating that you need financial help
pomoc w opłaceniu czesnego / stypendium na opłaty za studia
学费
Thing that you need financial help for
pomoc w opłacaniu wydatków na życie
生活费用
Thing that you need financial help for
pomoc finansową związaną z opieką nad dzieckiem/dziećmi
儿童托管
Thing that you need financial help for
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się jakie stypendia są dostępne.
请问有哪些奖学金?
Asking what kinds of scholarships are available

Studying - Validating foreign degrees

Chciałbym/Chciałabym nostryfikować mój dyplom w [nazwa kraju].
我想要在【国家】认证我的学位证书。
Stating that you would like to validate your degree certificate in that country
Czy mają Państwo listę tłumaczy przysięgłych języka [nazwa języka]?
请问您有【语言】的认证翻译师列表吗?
Asking if there is a list of certified translators in the language that you need
Gdzie mogę dostać zaświadczenie o równoważności mojego dyplomu?
请问哪里可以拿到同等的学位证书?
Asking where you can get a certificate of equivalency