Czech | Phrases - Immigration | Studying

Studying - University

Chciałabym/Chciałabym zapisać się na studia.
Rád/a bych se zapsal/a na vysoké škole.
Stating that you want to enroll
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na _________.
Rád/a bych se zapsal/a na _____________.
Stating that you want to apply for a course
studia licencjackie
bakalářské studium
Type of course
studia magisterskie
postgraduální studium
Type of course
studia doktoranckie
doktorské studium
Type of course
studia dzienne
prezenční studium
Type of course
studia zaoczne
kombinované studium
Type of course
studia przez internet
online
Type of course
Chciałabym/Chciałabym studiować na Państwa uczelni przez ___________.
Rád/a bych studoval/a na vaší vysoké škole po dobu ___________.
Stating how long your exchange period is
(jeden) semestr
(jeden) semestr
Length of stay at foreign university
cały rok akademicki
celý akademický rok
Length of stay at foreign university
Jakie są ograniczenia w dostępie do zatrudnienia dla studentów?
Jaká jsou pracovní omezení pro studenty?
Asking about work restrictions for students
Czy muszę dostarczyć oryginalne dokumenty czy wystarczą kopie?
Musím předložit kopie dokumentů nebo to musí být originální dokumenty?
Asking if you need to provide the original documents or copies
Jakie są warunki przyjęcia na uczelnię?
Jaké jsou vstupní požadavky pro studium?
Used when applying for university
Czy otrzymam list z formalnym potwierdzeniem przyjęcia na uczelnię?
Pošlete mi formální nabídku ke studiu?
Asking if you will receive a formal offer
Czy uczelnia zapewnia zakwaterowanie?
Zaručuje vysoká škola ubytování pro studenty?
Asking if the university provides accommodation
Czy program studiów przewiduje praktyki studenckie?
Zahrnuje studijní obor i pracovní stáž?
Asking if your university course involves an internship period
Czy jako student na wymianie muszę płacić za studia?
Musím jako výměnný student platit školné?
Asking if you have to pay to study as an exchange student at that university
W jaki sposób mogę na bieżąco śledzić proces rekrutacji?
Jak mohu sledovat průběh mé přihlášky?
Asking how you can see the progress of your application
Jakie wymagania językowe muszę spełnić?
Jaké jsou jazykové požadavky?
Inquiring about the language requirement to be fulfilled in order to be accepted at that university
Jak działa system ______ ?
Jaký je ____________ systém?
Asking information about the system
punktowy
kredity
Type of system
oceniania
známkování
Type of system
Czy dostanę wykaz ocen i zaliczeń po zakończeniu wymiany studenckiej?
Dostanu studijní přehled na konci mé výměny?
Asking if you have an academic transcript at the end of your exchange
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o metodach nauczania.
Jaké vyučovací metody jsou používány?
Inquiring about the teaching style
Czy na uczelni prowadzone są _____________ ?
Jsou tam _____________ ?
Inquiring about the teaching style
wykłady
přednášky
Type of class
ćwiczenia/seminaria
semináře
Type of class
konsultacje
konsultace
Type of class
konferencje
konference
Type of class
Jakie kursy znajdują się w ofercie szkoły letniej?
Jaké předměty nabízí letní škola?
Asking information about the kinds of courses offered by summer schools
Kiedy odbywają się egzaminy?
Kdy jsou zkoušky?
Asking when the exams are
Gdzie mogę znaleźć informacje na temat wszystkich dostępnych przedmiotów?
Kde mohu najít informace o všech dostupných předmětech?
Asking where you can find information about the courses
Czy na uczelni jest akademickie centrum sportowe?
Nachází se na vysoké škole sportovní centrum?
Asking if there is a university sports center
Jak mogę zostać członkiem organizacji studenckich?
Jak se mohu připojit ke studentským organizacím?
Asking how you can join student societies
Ile wynosi szacunkowy koszt utrzymania w [nazwa miasta]?
Jaké jsou přibližné životní náklady v [city]?
Inquiring about the estimated living costs in the city

Studying - Language courses

Jakich języków mogę się uczyć w Państwa szkole?
Jaké jazyky můžu studovat na vaší škole?
Asking what languages you can study at that school
Czy przeprowadzają Państwo test sprawdzający znajomość języka?
Nabízíte rozřazovací test, který určí úroveň mého jazyka?
Asking if there is a placement test to assess your level
Czy mogę przenieść się na kurs o innym poziomie, jeśli ten, na który uczęszczam, nie jest dla mnie odpowiedni?
Mohu být přeřazen/a do jiné skupiny, jestliže ta, kterou právě navštěvuji, není pro mě příliš vhodná?
Asking if you can change level in case you are not satisfied with the one you are attending
Czy mają Państwo szczegółowy opis kursu?
Nabízíte detailní popis kurzu?
Asking if there is a detailed description of the course
Jak liczne są grupy?
Jaký je maximální počet studentů ve třídě?
Asking what the maximum number of students in a class is
Czy może mi Pan/Pani powiedzieć więcej o dodatkowym wyposażeniu i dostępnych udogodnieniach w Państwa szkole?
Jaké vybavení máte ve vaší škole?
Asking what facilities there are in the school
Czy szkoła organizuje wycieczki?
Pořádáte exkurze?
Asking if the school arranges also excursions
Jakie kursy mają Państwo w ofercie?
Jaké programy nabízí vaše škola?
Asking what programs are offered

Studying - Scholarships

Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o możliwościach otrzymania wsparcia finansowego.
Rád/a bych se informoval/a o možnostech požádat o stipendium.
Inquiring about funding opportunities
Gdzie mogę ubiegać się o pomoc finansową?
Jaké organizace mohou financovat moje studia?
Asking which bodies can fund your studies
Chciałbym/Chciałabym ubiegać się o ____________.
Potřebuji finanční podporu pro ____________.
Stating that you need financial help
pomoc w opłaceniu czesnego / stypendium na opłaty za studia
školné
Thing that you need financial help for
pomoc w opłacaniu wydatków na życie
životní náklady
Thing that you need financial help for
pomoc finansową związaną z opieką nad dzieckiem/dziećmi
péče o dítě
Thing that you need financial help for
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się jakie stypendia są dostępne.
Jaké druhy stipendia jsou k dispozici?
Asking what kinds of scholarships are available

Studying - Validating foreign degrees

Chciałbym/Chciałabym nostryfikować mój dyplom w [nazwa kraju].
Chtěl bych/chtěla bych si ověřit můj titul v [název země].
Stating that you would like to validate your degree certificate in that country
Czy mają Państwo listę tłumaczy przysięgłych języka [nazwa języka]?
Máte seznam s certifikovanými překladateli, kteří překládají v [název jazyka]?
Asking if there is a list of certified translators in the language that you need
Gdzie mogę dostać zaświadczenie o równoważności mojego dyplomu?
Kde mohu dostat certifikát o rovnocennosti mého titulu?
Asking where you can get a certificate of equivalency