Dutch | Phrases - Immigration | Studying

Studying - University

Chciałabym/Chciałabym zapisać się na studia.
Ik zou mij graag inschrijven in een universiteit.
Stating that you want to enroll
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na _________.
Ik zou mij graag inschrijven voor _____________.
Stating that you want to apply for a course
studia licencjackie
een bacheloropleiding
Type of course
studia magisterskie
een postgraduaat
Type of course
studia doktoranckie
een doctoraat
Type of course
studia dzienne
een voltijdse opleiding
Type of course
studia zaoczne
een deeltijdse opleiding
Type of course
studia przez internet
een online cursus
Type of course
Chciałabym/Chciałabym studiować na Państwa uczelni przez ___________.
Ik zou graag aan uw universiteit studeren voor ___________.
Stating how long your exchange period is
(jeden) semestr
een semester
Length of stay at foreign university
cały rok akademicki
een academisch jaar
Length of stay at foreign university
Jakie są ograniczenia w dostępie do zatrudnienia dla studentów?
Wat zijn de beperkingen voor tewerkstelling voor studenten?
Asking about work restrictions for students
Czy muszę dostarczyć oryginalne dokumenty czy wystarczą kopie?
Moet ik de kopieën of de originele documenten zelf indienen?
Asking if you need to provide the original documents or copies
Jakie są warunki przyjęcia na uczelnię?
Wat zijn de toelatingsvoorwaarden van de universiteit?
Used when applying for university
Czy otrzymam list z formalnym potwierdzeniem przyjęcia na uczelnię?
Zal ik een formele toelating ontvangen?
Asking if you will receive a formal offer
Czy uczelnia zapewnia zakwaterowanie?
Voorziet de universiteit ook accommodatie?
Asking if the university provides accommodation
Czy program studiów przewiduje praktyki studenckie?
Bevat de cursus ook een stageperiode?
Asking if your university course involves an internship period
Czy jako student na wymianie muszę płacić za studia?
Zijn er studiekosten voor uitwisselingsstudenten aan uw universiteit?
Asking if you have to pay to study as an exchange student at that university
W jaki sposób mogę na bieżąco śledzić proces rekrutacji?
Hoe kan ik de vooruitgang van mijn aanmeldingsproces bekijken?
Asking how you can see the progress of your application
Jakie wymagania językowe muszę spełnić?
Wat zijn de [taal] taalvereisten?
Inquiring about the language requirement to be fulfilled in order to be accepted at that university
Jak działa system ______ ?
Hoe werkt het ____________ systeem?
Asking information about the system
punktowy
creditsysteem
Type of system
oceniania
beoordelingssysteem
Type of system
Czy dostanę wykaz ocen i zaliczeń po zakończeniu wymiany studenckiej?
Krijg ik een academisch afschrift op het einde van mijn uitwisseling?
Asking if you have an academic transcript at the end of your exchange
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o metodach nauczania.
Welke leermethoden worden er gebruikt?
Inquiring about the teaching style
Czy na uczelni prowadzone są _____________ ?
Zijn er _____________ ?
Inquiring about the teaching style
wykłady
lezingen
Type of class
ćwiczenia/seminaria
seminars
Type of class
konsultacje
tutorials
Type of class
konferencje
conferenties
Type of class
Jakie kursy znajdują się w ofercie szkoły letniej?
Welke cursussen bieden de summer schools aan?
Asking information about the kinds of courses offered by summer schools
Kiedy odbywają się egzaminy?
Wanneer worden de examens gehouden?
Asking when the exams are
Gdzie mogę znaleźć informacje na temat wszystkich dostępnych przedmiotów?
Waar kan ik informatie over alle beschikbare cursussen vinden?
Asking where you can find information about the courses
Czy na uczelni jest akademickie centrum sportowe?
Heeft de universiteit een sportcentrum?
Asking if there is a university sports center
Jak mogę zostać członkiem organizacji studenckich?
Hoe kan ik tot een studentenvereniging toetreden?
Asking how you can join student societies
Ile wynosi szacunkowy koszt utrzymania w [nazwa miasta]?
Wat zijn de geschatte kosten voor levensonderhoud in [stad]?
Inquiring about the estimated living costs in the city

Studying - Language courses

Jakich języków mogę się uczyć w Państwa szkole?
Welke talen kan ik studeren aan uw school?
Asking what languages you can study at that school
Czy przeprowadzają Państwo test sprawdzający znajomość języka?
Is er een plaatsingstoets voor mijn niveau te bepalen?
Asking if there is a placement test to assess your level
Czy mogę przenieść się na kurs o innym poziomie, jeśli ten, na który uczęszczam, nie jest dla mnie odpowiedni?
Kan ik nog overschakelen naar een ander niveau als het huidige niveau niet het juiste is?
Asking if you can change level in case you are not satisfied with the one you are attending
Czy mają Państwo szczegółowy opis kursu?
Heeft u een gedetailleerde beschrijving van de cursus?
Asking if there is a detailed description of the course
Jak liczne są grupy?
Wat is het maximum aantal studenten per klas?
Asking what the maximum number of students in a class is
Czy może mi Pan/Pani powiedzieć więcej o dodatkowym wyposażeniu i dostępnych udogodnieniach w Państwa szkole?
Wat zijn de beschikbare faciliteiten in uw school?
Asking what facilities there are in the school
Czy szkoła organizuje wycieczki?
Organiseren jullie ook excursies?
Asking if the school arranges also excursions
Jakie kursy mają Państwo w ofercie?
Welke programma's bieden jullie aan?
Asking what programs are offered

Studying - Scholarships

Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o możliwościach otrzymania wsparcia finansowego.
Ik zou mij graag informeren over beurzen.
Inquiring about funding opportunities
Gdzie mogę ubiegać się o pomoc finansową?
Welke organisaties kunnen mijn studies financieren?
Asking which bodies can fund your studies
Chciałbym/Chciałabym ubiegać się o ____________.
Ik heb nood aan financiële hulp voor ____________.
Stating that you need financial help
pomoc w opłaceniu czesnego / stypendium na opłaty za studia
inschrijvingsgeld
Thing that you need financial help for
pomoc w opłacaniu wydatków na życie
kosten voor levensonderhoud
Thing that you need financial help for
pomoc finansową związaną z opieką nad dzieckiem/dziećmi
kinderopvang
Thing that you need financial help for
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się jakie stypendia są dostępne.
Welke soorten studiebeurzen zijn er beschikbaar?
Asking what kinds of scholarships are available

Studying - Validating foreign degrees

Chciałbym/Chciałabym nostryfikować mój dyplom w [nazwa kraju].
Ik zou graag mijn diploma valideren in [land].
Stating that you would like to validate your degree certificate in that country
Czy mają Państwo listę tłumaczy przysięgłych języka [nazwa języka]?
Heeft u een lijst van beëdigde vertalers voor het [taal]?
Asking if there is a list of certified translators in the language that you need
Gdzie mogę dostać zaświadczenie o równoważności mojego dyplomu?
Waar kan ik een gelijkwaardigheidsattest verkrijgen?
Asking where you can get a certificate of equivalency