Esperanto | Phrases - Immigration | Studying

Studying - University

Chciałabym/Chciałabym zapisać się na studia.
Mi ŝatus enskribiĝi en universitato.
Stating that you want to enroll
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na _________.
Mi volas apliki por_____________.
Stating that you want to apply for a course
studia licencjackie
kurso por studentoj
Type of course
studia magisterskie
kurso por postdiplomaj studentoj
Type of course
studia doktoranckie
kurso por Ph.D.
Type of course
studia dzienne
plentempa kurso
Type of course
studia zaoczne
parttempa kurso
Type of course
studia przez internet
enreta kurso
Type of course
Chciałabym/Chciałabym studiować na Państwa uczelni przez ___________.
Mi ŝatus studi ĉe via universitato dum ___________.
Stating how long your exchange period is
(jeden) semestr
semestro
Length of stay at foreign university
cały rok akademicki
akademia jaro
Length of stay at foreign university
Jakie są ograniczenia w dostępie do zatrudnienia dla studentów?
Kio estas la laborolimigoj por studentoj?
Asking about work restrictions for students
Czy muszę dostarczyć oryginalne dokumenty czy wystarczą kopie?
Ĉu mi devas montri kopiojn de la originalaj dokumentoj aŭ la originalajn dokumentojn mem?
Asking if you need to provide the original documents or copies
Jakie są warunki przyjęcia na uczelnię?
Kio estas la eniropostuloj de la universitato?
Used when applying for university
Czy otrzymam list z formalnym potwierdzeniem przyjęcia na uczelnię?
Ĉu vi sendos al mi formalan oferton?
Asking if you will receive a formal offer
Czy uczelnia zapewnia zakwaterowanie?
Ĉu la universitato garantias gastigadon tiel?
Asking if the university provides accommodation
Czy program studiów przewiduje praktyki studenckie?
Ĉu la kurso inkluzas staĝon tiel?
Asking if your university course involves an internship period
Czy jako student na wymianie muszę płacić za studia?
Ĉu estas kostoj pro studi kiel interŝanĝa studento ĉe via universitato?
Asking if you have to pay to study as an exchange student at that university
W jaki sposób mogę na bieżąco śledzić proces rekrutacji?
Kiel mi povas kontroli la progreson de mia apliko?
Asking how you can see the progress of your application
Jakie wymagania językowe muszę spełnić?
Kio estas la lingvaj kondiĉoj en [lingvo]?
Inquiring about the language requirement to be fulfilled in order to be accepted at that university
Jak działa system ______ ?
Kio estas la sistemo de ___________ kiel?
Asking information about the system
punktowy
de kredito
Type of system
oceniania
de noto
Type of system
Czy dostanę wykaz ocen i zaliczeń po zakończeniu wymiany studenckiej?
Ĉu mi ricevas akademia transskribaĵo fine de mia ŝanĝo?
Asking if you have an academic transcript at the end of your exchange
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o metodach nauczania.
Kiom estas la instrua stilo?
Inquiring about the teaching style
Czy na uczelni prowadzone są _____________ ?
Ĉu estas ______________?
Inquiring about the teaching style
wykłady
lekcioj
Type of class
ćwiczenia/seminaria
seminarioj
Type of class
konsultacje
lerniloj
Type of class
konferencje
konferencoj
Type of class
Jakie kursy znajdują się w ofercie szkoły letniej?
Kion kursoj estas ofertitaj en somerlernejoj?
Asking information about the kinds of courses offered by summer schools
Kiedy odbywają się egzaminy?
Kiam estas la ekzamenoj?
Asking when the exams are
Gdzie mogę znaleźć informacje na temat wszystkich dostępnych przedmiotów?
Kie mi povas trovi informojn pri ĉiuj disponeblaj kursoj?
Asking where you can find information about the courses
Czy na uczelni jest akademickie centrum sportowe?
Ĉu estas universitata sportejo?
Asking if there is a university sports center
Jak mogę zostać członkiem organizacji studenckich?
Kiel mi povas aliĝi studentajn sociojn?
Asking how you can join student societies
Ile wynosi szacunkowy koszt utrzymania w [nazwa miasta]?
Kio estas la laŭtaksaj vivantaj kostoj en [urbo]?
Inquiring about the estimated living costs in the city

Studying - Language courses

Jakich języków mogę się uczyć w Państwa szkole?
Kio lingvojn mi povas studi en via lernejo?
Asking what languages you can study at that school
Czy przeprowadzają Państwo test sprawdzający znajomość języka?
Ĉu estas testo por taksi mian nivelon?
Asking if there is a placement test to assess your level
Czy mogę przenieść się na kurs o innym poziomie, jeśli ten, na który uczęszczam, nie jest dla mnie odpowiedni?
Ĉu mi povas fari alian nivelon, se la unu, ke mi ĉeestas, ne pravas por mi?
Asking if you can change level in case you are not satisfied with the one you are attending
Czy mają Państwo szczegółowy opis kursu?
Ĉu vi havas detalan priskribon de la kurso?
Asking if there is a detailed description of the course
Jak liczne są grupy?
Kio estas la maksimuma nombro de lernantoj en klaso?
Asking what the maximum number of students in a class is
Czy może mi Pan/Pani powiedzieć więcej o dodatkowym wyposażeniu i dostępnych udogodnieniach w Państwa szkole?
Kio instalaĵoj estas en via lernejo?
Asking what facilities there are in the school
Czy szkoła organizuje wycieczki?
Ĉu vi aranĝas ekskursoj?
Asking if the school arranges also excursions
Jakie kursy mają Państwo w ofercie?
Kio programojn vi proponas?
Asking what programs are offered

Studying - Scholarships

Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o możliwościach otrzymania wsparcia finansowego.
Mi estas ĉi tie por peti pri financadaj ŝancoj.
Inquiring about funding opportunities
Gdzie mogę ubiegać się o pomoc finansową?
Kiun korpoj povas financi miajn studojn?
Asking which bodies can fund your studies
Chciałbym/Chciałabym ubiegać się o ____________.
Mi bezonas financan helpon por ____________.
Stating that you need financial help
pomoc w opłaceniu czesnego / stypendium na opłaty za studia
instrudepagoj
Thing that you need financial help for
pomoc w opłacaniu wydatków na życie
miaj vivelspezoj
Thing that you need financial help for
pomoc finansową związaną z opieką nad dzieckiem/dziećmi
infanzorgado
Thing that you need financial help for
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się jakie stypendia są dostępne.
Kio specoj de stipendioj estas haveblaj?
Asking what kinds of scholarships are available

Studying - Validating foreign degrees

Chciałbym/Chciałabym nostryfikować mój dyplom w [nazwa kraju].
Mi ŝatus validigi mian gradan registriton en [lando].
Stating that you would like to validate your degree certificate in that country
Czy mają Państwo listę tłumaczy przysięgłych języka [nazwa języka]?
Ĉu vi havas liston de certigitaj tradukistoj en [lingvo]?
Asking if there is a list of certified translators in the language that you need
Gdzie mogę dostać zaświadczenie o równoważności mojego dyplomu?
Kie mi povas akiri registriton de ekvivalenteco?
Asking where you can get a certificate of equivalency