Finnish | Phrases - Immigration | Studying

Studying - University

Chciałabym/Chciałabym zapisać się na studia.
Haluaisin hakea yliopistoon.
Stating that you want to enroll
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na _________.
Haluan hakea ________.
Stating that you want to apply for a course
studia licencjackie
kandidaatin ohjelmaan
Type of course
studia magisterskie
jatko-opintoihin
Type of course
studia doktoranckie
tohtorin ohjelmaan
Type of course
studia dzienne
täysiaikaiseen ohjelmaan
Type of course
studia zaoczne
osa-aikaiseen ohjelmaan
Type of course
studia przez internet
verkossa käytävään ohjelmaan
Type of course
Chciałabym/Chciałabym studiować na Państwa uczelni przez ___________.
Haluaisin opiskella yliopistollanne ________.
Stating how long your exchange period is
(jeden) semestr
lukukauden
Length of stay at foreign university
cały rok akademicki
lukuvuoden
Length of stay at foreign university
Jakie są ograniczenia w dostępie do zatrudnienia dla studentów?
Onko opiskelijoille joitakin rajoitteita työhön liittyen?
Asking about work restrictions for students
Czy muszę dostarczyć oryginalne dokumenty czy wystarczą kopie?
Tarvitseeko minun toimittaa alkuperäiset dokumentit vai kopiot?
Asking if you need to provide the original documents or copies
Jakie są warunki przyjęcia na uczelnię?
Mitkä ovat yliopiston sisäänpääsyvaatimukset?
Used when applying for university
Czy otrzymam list z formalnym potwierdzeniem przyjęcia na uczelnię?
Lähetetäänkö minulle virallinen hyväksymiskirje?
Asking if you will receive a formal offer
Czy uczelnia zapewnia zakwaterowanie?
Tarjoaako yliopisto myös asumuksen?
Asking if the university provides accommodation
Czy program studiów przewiduje praktyki studenckie?
Kuuluuko tutkinto-ohjelmaani myös työharjoittelu?
Asking if your university course involves an internship period
Czy jako student na wymianie muszę płacić za studia?
Tarvitseeko vaihto-opiskelijoiden maksaa yliopistollenne jotakin opiskelusta?
Asking if you have to pay to study as an exchange student at that university
W jaki sposób mogę na bieżąco śledzić proces rekrutacji?
Kuinka pääsen seuraamaan hakemukseni etenemistä?
Asking how you can see the progress of your application
Jakie wymagania językowe muszę spełnić?
Mitä kielitaitoja vaaditaan?
Inquiring about the language requirement to be fulfilled in order to be accepted at that university
Jak działa system ______ ?
Miten _______ -järjestelmä toimii?
Asking information about the system
punktowy
opintopiste
Type of system
oceniania
arvosana
Type of system
Czy dostanę wykaz ocen i zaliczeń po zakończeniu wymiany studenckiej?
Saanko vaihtoni lopussa todistuksen suoritetuista opinnoistani?
Asking if you have an academic transcript at the end of your exchange
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o metodach nauczania.
Minkälainen opetustyyli teillä on?
Inquiring about the teaching style
Czy na uczelni prowadzone są _____________ ?
Onko teillä ________?
Inquiring about the teaching style
wykłady
luentoja
Type of class
ćwiczenia/seminaria
seminaareja
Type of class
konsultacje
pienryhmäopetusta
Type of class
konferencje
konferensseja
Type of class
Jakie kursy znajdują się w ofercie szkoły letniej?
Minkälaisia kesäkursseja teillä on tarjolla?
Asking information about the kinds of courses offered by summer schools
Kiedy odbywają się egzaminy?
Koska tentit ovat?
Asking when the exams are
Gdzie mogę znaleźć informacje na temat wszystkich dostępnych przedmiotów?
Mistä saan lisätietoa kaikista valittavista kursseista?
Asking where you can find information about the courses
Czy na uczelni jest akademickie centrum sportowe?
Onko yliopistolla liikuntatiloja?
Asking if there is a university sports center
Jak mogę zostać członkiem organizacji studenckich?
Kuinka voin liittyä opiskelijajärjestöihin?
Asking how you can join student societies
Ile wynosi szacunkowy koszt utrzymania w [nazwa miasta]?
Kuinka korkeat elinkustannukset ovat [kaupungissa] arviolta?
Inquiring about the estimated living costs in the city

Studying - Language courses

Jakich języków mogę się uczyć w Państwa szkole?
Mitä kieliä voin opiskella koulussanne?
Asking what languages you can study at that school
Czy przeprowadzają Państwo test sprawdzający znajomość języka?
Pitääkö minun tehdä lähtötasotesti kielitaitojeni arvioimiseksi?
Asking if there is a placement test to assess your level
Czy mogę przenieść się na kurs o innym poziomie, jeśli ten, na który uczęszczam, nie jest dla mnie odpowiedni?
Voinko vaihtaa tasoa, jos valitsemani ei olekaan oikea minulle?
Asking if you can change level in case you are not satisfied with the one you are attending
Czy mają Państwo szczegółowy opis kursu?
Onko teillä tarkempaa kuvausta tutkinto-ohjelmasta?
Asking if there is a detailed description of the course
Jak liczne są grupy?
Mikä on opiskelijoiden maksimäärä kursseilla?
Asking what the maximum number of students in a class is
Czy może mi Pan/Pani powiedzieć więcej o dodatkowym wyposażeniu i dostępnych udogodnieniach w Państwa szkole?
Mitä eri tiloja koululla on käytettävissä?
Asking what facilities there are in the school
Czy szkoła organizuje wycieczki?
Järjestättekö te myös ekskursioita?
Asking if the school arranges also excursions
Jakie kursy mają Państwo w ofercie?
Mitä tutkinto-ohjelmia te tarjoatte?
Asking what programs are offered

Studying - Scholarships

Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o możliwościach otrzymania wsparcia finansowego.
Haluaisin tietää lisää opintojen rahoittamismahdollisuuksista
Inquiring about funding opportunities
Gdzie mogę ubiegać się o pomoc finansową?
Mitkä organisaatiot voivat rahoittaa opintoni?
Asking which bodies can fund your studies
Chciałbym/Chciałabym ubiegać się o ____________.
Tarvitsen taloudellista tukea _________ varten.
Stating that you need financial help
pomoc w opłaceniu czesnego / stypendium na opłaty za studia
lukukausimaksut
Thing that you need financial help for
pomoc w opłacaniu wydatków na życie
elinkustannukseni
Thing that you need financial help for
pomoc finansową związaną z opieką nad dzieckiem/dziećmi
lastenhoito
Thing that you need financial help for
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się jakie stypendia są dostępne.
Millaisia stipendejä on saatavilla?
Asking what kinds of scholarships are available

Studying - Validating foreign degrees

Chciałbym/Chciałabym nostryfikować mój dyplom w [nazwa kraju].
Haluaisin hyväksiluetuttaa ulkomaalaisen tutkintoni [maassa].
Stating that you would like to validate your degree certificate in that country
Czy mają Państwo listę tłumaczy przysięgłych języka [nazwa języka]?
Onko teillä listaa sertifioiduista [kielen] kääntäjistä?
Asking if there is a list of certified translators in the language that you need
Gdzie mogę dostać zaświadczenie o równoważności mojego dyplomu?
Mistä saan hyväksilukutodistuksen?
Asking where you can get a certificate of equivalency