French | Phrases - Immigration | Studying

Studying - University

Chciałabym/Chciałabym zapisać się na studia.
Je voudrais m'inscrire à l'université.
Stating that you want to enroll
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na _________.
Je voudrais m'inscrire à _________.
Stating that you want to apply for a course
studia licencjackie
une formation du premier cycle
Type of course
studia magisterskie
une formation du second cycle
Type of course
studia doktoranckie
un doctorat
Type of course
studia dzienne
une formation à temps plein
Type of course
studia zaoczne
une formation à temps partiel
Type of course
studia przez internet
une formation en ligne
Type of course
Chciałabym/Chciałabym studiować na Państwa uczelni przez ___________.
Je voudrais m'inscrire pour ________.
Stating how long your exchange period is
(jeden) semestr
un semestre
Length of stay at foreign university
cały rok akademicki
une année académique
Length of stay at foreign university
Jakie są ograniczenia w dostępie do zatrudnienia dla studentów?
Quelles sont les restrictions en matière d'emploi pour les étudiants ?
Asking about work restrictions for students
Czy muszę dostarczyć oryginalne dokumenty czy wystarczą kopie?
Est-ce que je dois vous fournir les documents originaux ou des copies ?
Asking if you need to provide the original documents or copies
Jakie są warunki przyjęcia na uczelnię?
Quels sont les conditions d'intégration de l'université ?
Used when applying for university
Czy otrzymam list z formalnym potwierdzeniem przyjęcia na uczelnię?
Est-ce que je recevrai une offre officielle ?
Asking if you will receive a formal offer
Czy uczelnia zapewnia zakwaterowanie?
Le logement est assuré par l'université ?
Asking if the university provides accommodation
Czy program studiów przewiduje praktyki studenckie?
Y a-t-il une période de stage durant la formation ?
Asking if your university course involves an internship period
Czy jako student na wymianie muszę płacić za studia?
Quels sont les frais universitaires pour les étudiants étrangers dans votre université ?
Asking if you have to pay to study as an exchange student at that university
W jaki sposób mogę na bieżąco śledzić proces rekrutacji?
Comment puis-je voir où en est mon dossier de candidature ?
Asking how you can see the progress of your application
Jakie wymagania językowe muszę spełnić?
Quel niveau en [langue] est demandé ?
Inquiring about the language requirement to be fulfilled in order to be accepted at that university
Jak działa system ______ ?
Comment fonctionne le système ______ ?
Asking information about the system
punktowy
de crédits
Type of system
oceniania
de notation
Type of system
Czy dostanę wykaz ocen i zaliczeń po zakończeniu wymiany studenckiej?
Est-ce que je reçois un relevé de notes à la fin de l'échange universitaire ?
Asking if you have an academic transcript at the end of your exchange
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o metodach nauczania.
Comment sont les méthodes d'enseignement ?
Inquiring about the teaching style
Czy na uczelni prowadzone są _____________ ?
Y a-t-il ______ ?
Inquiring about the teaching style
wykłady
des cours magistraux
Type of class
ćwiczenia/seminaria
des séminaires
Type of class
konsultacje
des travaux dirigés
Type of class
konferencje
des conférences
Type of class
Jakie kursy znajdują się w ofercie szkoły letniej?
Quels cours sont dispensés à l'université d'été ?
Asking information about the kinds of courses offered by summer schools
Kiedy odbywają się egzaminy?
Quand est-ce que les examens ont lieu ?
Asking when the exams are
Gdzie mogę znaleźć informacje na temat wszystkich dostępnych przedmiotów?
Où se trouvent les informations sur les cours disponibles ?
Asking where you can find information about the courses
Czy na uczelni jest akademickie centrum sportowe?
Y a-t-il un centre sportif universitaire ?
Asking if there is a university sports center
Jak mogę zostać członkiem organizacji studenckich?
Comment est-ce qu'on s'inscrit à une association étudiante ?
Asking how you can join student societies
Ile wynosi szacunkowy koszt utrzymania w [nazwa miasta]?
Quel est le coût de la vie à [ville] ?
Inquiring about the estimated living costs in the city

Studying - Language courses

Jakich języków mogę się uczyć w Państwa szkole?
Quelles langues sont enseignées dans votre école ?
Asking what languages you can study at that school
Czy przeprowadzają Państwo test sprawdzający znajomość języka?
Y a-t-il un test pour déterminer mon niveau ?
Asking if there is a placement test to assess your level
Czy mogę przenieść się na kurs o innym poziomie, jeśli ten, na który uczęszczam, nie jest dla mnie odpowiedni?
Est-ce que je peux changer de classe si le niveau ne me convient pas ?
Asking if you can change level in case you are not satisfied with the one you are attending
Czy mają Państwo szczegółowy opis kursu?
Y a-t-il un descriptif détaillé du cours ?
Asking if there is a detailed description of the course
Jak liczne są grupy?
Quel est le nombre maximum d'étudiants par classe ?
Asking what the maximum number of students in a class is
Czy może mi Pan/Pani powiedzieć więcej o dodatkowym wyposażeniu i dostępnych udogodnieniach w Państwa szkole?
Quelles installations sont à disposition dans votre école ?
Asking what facilities there are in the school
Czy szkoła organizuje wycieczki?
Est-ce que vous organisez des excursions ?
Asking if the school arranges also excursions
Jakie kursy mają Państwo w ofercie?
Quels programmes offrez-vous ?
Asking what programs are offered

Studying - Scholarships

Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o możliwościach otrzymania wsparcia finansowego.
Je voudrais me renseigner sur les possibilités de subventions
Inquiring about funding opportunities
Gdzie mogę ubiegać się o pomoc finansową?
Quels organismes peuvent subventionner mes études ?
Asking which bodies can fund your studies
Chciałbym/Chciałabym ubiegać się o ____________.
J'ai besoin d'une aide financière pour __________.
Stating that you need financial help
pomoc w opłaceniu czesnego / stypendium na opłaty za studia
les frais d'inscription
Thing that you need financial help for
pomoc w opłacaniu wydatków na życie
les frais de subsistance
Thing that you need financial help for
pomoc finansową związaną z opieką nad dzieckiem/dziećmi
la garde d'enfants
Thing that you need financial help for
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się jakie stypendia są dostępne.
Quels types de bourse sont disponibles ?
Asking what kinds of scholarships are available

Studying - Validating foreign degrees

Chciałbym/Chciałabym nostryfikować mój dyplom w [nazwa kraju].
Je voudrais faire valider mon diplôme en [pays].
Stating that you would like to validate your degree certificate in that country
Czy mają Państwo listę tłumaczy przysięgłych języka [nazwa języka]?
Avez-vous une liste de traducteurs assermentés pour le/l' [langue] ?
Asking if there is a list of certified translators in the language that you need
Gdzie mogę dostać zaświadczenie o równoważności mojego dyplomu?
Où peut-on se procurer un certificat d'équivalence ?
Asking where you can get a certificate of equivalency