German | Phrases - Immigration | Studying

Studying - University

Chciałabym/Chciałabym zapisać się na studia.
Ich möchte mich an der Universität einschreiben.
Stating that you want to enroll
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na _________.
Ich möchte mich für den _____________ anmelden.
Stating that you want to apply for a course
studia licencjackie
Grundkurs
Type of course
studia magisterskie
Aufbaukurs
Type of course
studia doktoranckie
Doktorandenkurs
Type of course
studia dzienne
Vollzeitkurs
Type of course
studia zaoczne
Teilzeitkurs
Type of course
studia przez internet
Onlinekurs
Type of course
Chciałabym/Chciałabym studiować na Państwa uczelni przez ___________.
Ich möchte an dieser Uni ________ studieren.
Stating how long your exchange period is
(jeden) semestr
ein Semester
Length of stay at foreign university
cały rok akademicki
ein Studienjahr
Length of stay at foreign university
Jakie są ograniczenia w dostępie do zatrudnienia dla studentów?
Gibt es Arbeitsbeschränkungen für Studenten?
Asking about work restrictions for students
Czy muszę dostarczyć oryginalne dokumenty czy wystarczą kopie?
Muss ich Kopien vorlegen oder die Originaldokumente selbst?
Asking if you need to provide the original documents or copies
Jakie są warunki przyjęcia na uczelnię?
Wie sind die Zugangsvoraussetzungen an der Uni?
Used when applying for university
Czy otrzymam list z formalnym potwierdzeniem przyjęcia na uczelnię?
Werden Sie mir einen formellen Zulassungsbescheid zusenden?
Asking if you will receive a formal offer
Czy uczelnia zapewnia zakwaterowanie?
Garantiert die Uni auch Wohnraum?
Asking if the university provides accommodation
Czy program studiów przewiduje praktyki studenckie?
Gehört zu dem Kurs auch ein Praktikum?
Asking if your university course involves an internship period
Czy jako student na wymianie muszę płacić za studia?
Fallen Kosten an, wenn man als Austauschstudent an ihrer Uni studiert?
Asking if you have to pay to study as an exchange student at that university
W jaki sposób mogę na bieżąco śledzić proces rekrutacji?
Wie kann ich den Bearbeitungsprozess meiner Bewerbung nachverfolgen?
Asking how you can see the progress of your application
Jakie wymagania językowe muszę spełnić?
Welche Sprachvoraussetzungen gibt es?
Inquiring about the language requirement to be fulfilled in order to be accepted at that university
Jak działa system ______ ?
Wie funktioniert das__________?
Asking information about the system
punktowy
Kreditsystem
Type of system
oceniania
Benotungssystem
Type of system
Czy dostanę wykaz ocen i zaliczeń po zakończeniu wymiany studenckiej?
Bekomme ich eine Leistungsübersicht am Ende des Austauschs?
Asking if you have an academic transcript at the end of your exchange
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o metodach nauczania.
Welche Lehrmethoden werden angewendet?
Inquiring about the teaching style
Czy na uczelni prowadzone są _____________ ?
Gibt es_____________?
Inquiring about the teaching style
wykłady
Vorlesungen
Type of class
ćwiczenia/seminaria
Seminare
Type of class
konsultacje
Tutorien
Type of class
konferencje
Konferenzen
Type of class
Jakie kursy znajdują się w ofercie szkoły letniej?
Welche Kurse bietet die Summer School an?
Asking information about the kinds of courses offered by summer schools
Kiedy odbywają się egzaminy?
Wann finden die Prüfungen statt?
Asking when the exams are
Gdzie mogę znaleźć informacje na temat wszystkich dostępnych przedmiotów?
Wo kann ich Informationen zum Kursangebot bekommen?
Asking where you can find information about the courses
Czy na uczelni jest akademickie centrum sportowe?
Gibt es ein Sportzentrum an der Uni?
Asking if there is a university sports center
Jak mogę zostać członkiem organizacji studenckich?
Wie kann ich studentischen Gruppen beitreten?
Asking how you can join student societies
Ile wynosi szacunkowy koszt utrzymania w [nazwa miasta]?
Wie hoch sind die Lebenshaltungskosten ungefähr in [Stadt]?
Inquiring about the estimated living costs in the city

Studying - Language courses

Jakich języków mogę się uczyć w Państwa szkole?
Welche Sprachen kann ich an Ihrer Schule lernen?
Asking what languages you can study at that school
Czy przeprowadzają Państwo test sprawdzający znajomość języka?
Gibt es einen Einstufungstest um mein Sprachlevel zu prüfen?
Asking if there is a placement test to assess your level
Czy mogę przenieść się na kurs o innym poziomie, jeśli ten, na który uczęszczam, nie jest dla mnie odpowiedni?
Kann ich die Leistungsstufe wechseln, wenn diejenige, die ich belege, nicht die Richtige ist?
Asking if you can change level in case you are not satisfied with the one you are attending
Czy mają Państwo szczegółowy opis kursu?
Haben Sie detaillierte Kursbeschreibungen?
Asking if there is a detailed description of the course
Jak liczne są grupy?
Wie viele Plätze hat die Klasse?
Asking what the maximum number of students in a class is
Czy może mi Pan/Pani powiedzieć więcej o dodatkowym wyposażeniu i dostępnych udogodnieniach w Państwa szkole?
Welche Einrichtungen hat Ihre Schule?
Asking what facilities there are in the school
Czy szkoła organizuje wycieczki?
Organisieren Sie auch Exkursionen?
Asking if the school arranges also excursions
Jakie kursy mają Państwo w ofercie?
Welche Programme bieten Sie an?
Asking what programs are offered

Studying - Scholarships

Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o możliwościach otrzymania wsparcia finansowego.
Ich möchte mich gerne nach Stipendien erkundigen.
Inquiring about funding opportunities
Gdzie mogę ubiegać się o pomoc finansową?
Welche Organisationen können mein Studium finanzieren?
Asking which bodies can fund your studies
Chciałbym/Chciałabym ubiegać się o ____________.
Ich brauche finanzielle Unterstützung für______.
Stating that you need financial help
pomoc w opłaceniu czesnego / stypendium na opłaty za studia
Studiengebühren
Thing that you need financial help for
pomoc w opłacaniu wydatków na życie
Lebenshaltungskosten
Thing that you need financial help for
pomoc finansową związaną z opieką nad dzieckiem/dziećmi
Kinderbetreuung
Thing that you need financial help for
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się jakie stypendia są dostępne.
Welche Stipendien gibt es?
Asking what kinds of scholarships are available

Studying - Validating foreign degrees

Chciałbym/Chciałabym nostryfikować mój dyplom w [nazwa kraju].
Ich möchte mein Abschlusszertifikat in [Land] verifizieren lassen.
Stating that you would like to validate your degree certificate in that country
Czy mają Państwo listę tłumaczy przysięgłych języka [nazwa języka]?
Haben Sie eine Liste zertifizierter Übersetzer für [Sprache]?
Asking if there is a list of certified translators in the language that you need
Gdzie mogę dostać zaświadczenie o równoważności mojego dyplomu?
Wo kann ich ein Gleichwertigkeitszertifikat bekommen?
Asking where you can get a certificate of equivalency