Greek | Phrases - Immigration | Studying

Studying - University

Chciałabym/Chciałabym zapisać się na studia.
Θα ήθελα να εγγραφώ σε πανεπιστήμιο.
Stating that you want to enroll
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na _________.
Θα ήθελα να γραφτώ για ____________.
Stating that you want to apply for a course
studia licencjackie
ένα προπτυχιακό
Type of course
studia magisterskie
ένα μεταπτυχιακό
Type of course
studia doktoranckie
ένα διδακτορικό
Type of course
studia dzienne
πλήρους απασχόλησης
Type of course
studia zaoczne
μερικής απασχόλησης
Type of course
studia przez internet
εξ αποστάσεως
Type of course
Chciałabym/Chciałabym studiować na Państwa uczelni przez ___________.
Θα ήθελα να σπουδάσω στο πανεπιστήμιο σας για ___________.
Stating how long your exchange period is
(jeden) semestr
ένα εξάμηνο
Length of stay at foreign university
cały rok akademicki
ένα ακαδημαϊκό έτος
Length of stay at foreign university
Jakie są ograniczenia w dostępie do zatrudnienia dla studentów?
Ποιοι είναι οι περιορισμοί εργασίας για τους φοιτητές;
Asking about work restrictions for students
Czy muszę dostarczyć oryginalne dokumenty czy wystarczą kopie?
Χρειάζεται να φέρω μαζί μου τα πρωτότυπα έγγραφα ή τα αντίγραφα;
Asking if you need to provide the original documents or copies
Jakie są warunki przyjęcia na uczelnię?
Ποια είναι τα κριτήρια εισδοχής του πανεπιστημίου;
Used when applying for university
Czy otrzymam list z formalnym potwierdzeniem przyjęcia na uczelnię?
Θα μου στείλετε επίσημη προσφορά;
Asking if you will receive a formal offer
Czy uczelnia zapewnia zakwaterowanie?
Προσφέρει το πανεπιστήμιο διαμονή;
Asking if the university provides accommodation
Czy program studiów przewiduje praktyki studenckie?
Περιλαμβάνει πρακτική άσκηση αυτός ο πανεπιστημιακός κύκλος;
Asking if your university course involves an internship period
Czy jako student na wymianie muszę płacić za studia?
Υπάρχει κόστος για να σπουδάσει κάποιος ως μαθητής ανταλλαγής στο πανεπιστήμιο σας;
Asking if you have to pay to study as an exchange student at that university
W jaki sposób mogę na bieżąco śledzić proces rekrutacji?
Πώς μπορώ να ελέγξω την πρόοδο της αίτησης μου;
Asking how you can see the progress of your application
Jakie wymagania językowe muszę spełnić?
Ποιο είναι το απαιτούμενο επίπεδο γλωσσικών γνώσεων;
Inquiring about the language requirement to be fulfilled in order to be accepted at that university
Jak działa system ______ ?
Πώς είναι το σύστημα _____________;
Asking information about the system
punktowy
πόντων
Type of system
oceniania
βαθμολόγησης
Type of system
Czy dostanę wykaz ocen i zaliczeń po zakończeniu wymiany studenckiej?
θα λάβω επικυρωμένο αντίγραφο των ακαδημαϊκών επιτευγμάτων μου στο τέλος της ανταλλαγής;
Asking if you have an academic transcript at the end of your exchange
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o metodach nauczania.
Πώς είναι το στυλ διδασκαλίας;
Inquiring about the teaching style
Czy na uczelni prowadzone są _____________ ?
Υπάρχουν _____________ ;
Inquiring about the teaching style
wykłady
διαλέξεις
Type of class
ćwiczenia/seminaria
σεμινάρια
Type of class
konsultacje
προγράμματα εκμάθησης
Type of class
konferencje
συνέδρια
Type of class
Jakie kursy znajdują się w ofercie szkoły letniej?
Τι μαθήματα προσφέρονται από τα θερινά σχολεία;
Asking information about the kinds of courses offered by summer schools
Kiedy odbywają się egzaminy?
Πότε είναι οι εξετάσεις;
Asking when the exams are
Gdzie mogę znaleźć informacje na temat wszystkich dostępnych przedmiotów?
Που μπορώ να βρω πληροφορίες για όλα τα διαθέσιμα μαθήματα;
Asking where you can find information about the courses
Czy na uczelni jest akademickie centrum sportowe?
Υπάρχει αθλητικό κέντρο στο πανεπιστήμιο;
Asking if there is a university sports center
Jak mogę zostać członkiem organizacji studenckich?
Πώς μπορώ να γίνω μέλος ενός μαθητικού συλλόγου;
Asking how you can join student societies
Ile wynosi szacunkowy koszt utrzymania w [nazwa miasta]?
Ποιο είναι το κόστος διαβίωσης στην [πόλη];
Inquiring about the estimated living costs in the city

Studying - Language courses

Jakich języków mogę się uczyć w Państwa szkole?
Τι γλώσσες προσφέρει το σχολείο σας;
Asking what languages you can study at that school
Czy przeprowadzają Państwo test sprawdzający znajomość języka?
Υπάρχουν κατατακτήρια τεστ;
Asking if there is a placement test to assess your level
Czy mogę przenieść się na kurs o innym poziomie, jeśli ten, na który uczęszczam, nie jest dla mnie odpowiedni?
Μπορώ να αλλάξω επίπεδο αν αυτό που παρακολουθώ δεν είναι κατάλληλο για μένα;
Asking if you can change level in case you are not satisfied with the one you are attending
Czy mają Państwo szczegółowy opis kursu?
Έχετε λεπτομερής περιγραφή του μαθήματος;
Asking if there is a detailed description of the course
Jak liczne są grupy?
Ποιος είναι ο ανώτατος επιτρεπτός αριθμός μαθητών σε μια τάξη;
Asking what the maximum number of students in a class is
Czy może mi Pan/Pani powiedzieć więcej o dodatkowym wyposażeniu i dostępnych udogodnieniach w Państwa szkole?
Τι εγκαταστάσεις παρέχει το σχολείο σας;
Asking what facilities there are in the school
Czy szkoła organizuje wycieczki?
Οργανώνετε και εκδρομές;
Asking if the school arranges also excursions
Jakie kursy mają Państwo w ofercie?
Τι προγράμματα προσφέρετε;
Asking what programs are offered

Studying - Scholarships

Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o możliwościach otrzymania wsparcia finansowego.
Είμαι εδώ για να ενημερωθώ σχετικά με ευκαιρίες χρηματοδότησης.
Inquiring about funding opportunities
Gdzie mogę ubiegać się o pomoc finansową?
Ποιοι οργανισμοί μπορούν να χρηματοδοτήσουν τις σπουδές μου;
Asking which bodies can fund your studies
Chciałbym/Chciałabym ubiegać się o ____________.
Χρειάζομαι οικονομική βοήθεια για ____________.
Stating that you need financial help
pomoc w opłaceniu czesnego / stypendium na opłaty za studia
δίδακτρα
Thing that you need financial help for
pomoc w opłacaniu wydatków na życie
τα έξοδα διαβίωσής μου
Thing that you need financial help for
pomoc finansową związaną z opieką nad dzieckiem/dziećmi
τη φροντίδα των παιδιών
Thing that you need financial help for
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się jakie stypendia są dostępne.
Τι τύποι υποτροφιών υπάρχουν;
Asking what kinds of scholarships are available

Studying - Validating foreign degrees

Chciałbym/Chciałabym nostryfikować mój dyplom w [nazwa kraju].
Θα ήθελα να επικυρώσω το πτυχίο μου στην [χώρα].
Stating that you would like to validate your degree certificate in that country
Czy mają Państwo listę tłumaczy przysięgłych języka [nazwa języka]?
Έχετε μια λίστα με πιστοποιημένους μεταφραστές της [γλώσσας];
Asking if there is a list of certified translators in the language that you need
Gdzie mogę dostać zaświadczenie o równoważności mojego dyplomu?
Πού μπορώ να πάρω ένα πιστοποιητικό αναγνώρισης;
Asking where you can get a certificate of equivalency