Hungarian | Phrases - Immigration | Studying

Studying - University

Chciałabym/Chciałabym zapisać się na studia.
Szeretnék beiratkozni egyetemre.
Stating that you want to enroll
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na _________.
Szeretnék jelentkezni _____________ képzésre.
Stating that you want to apply for a course
studia licencjackie
alapképzés
Type of course
studia magisterskie
mesterképzés
Type of course
studia doktoranckie
PhD
Type of course
studia dzienne
nappali tagozatos
Type of course
studia zaoczne
részidős
Type of course
studia przez internet
online
Type of course
Chciałabym/Chciałabym studiować na Państwa uczelni przez ___________.
Szeretnék az egyetemen tanulni ___________.
Stating how long your exchange period is
(jeden) semestr
egy szemeszter
Length of stay at foreign university
cały rok akademicki
egy év
Length of stay at foreign university
Jakie są ograniczenia w dostępie do zatrudnienia dla studentów?
Mik a korlátozások munkát vállaló diákok részére?
Asking about work restrictions for students
Czy muszę dostarczyć oryginalne dokumenty czy wystarczą kopie?
Elég, ha az eredeti dokumentumok másolatát mutatom be, vagy az eredeti dokumentumokra lesz szükség?
Asking if you need to provide the original documents or copies
Jakie są warunki przyjęcia na uczelnię?
Mik a felvételi követelmények az egyetemen?
Used when applying for university
Czy otrzymam list z formalnym potwierdzeniem przyjęcia na uczelnię?
Küldenek majd hivatalos ajánlatot?
Asking if you will receive a formal offer
Czy uczelnia zapewnia zakwaterowanie?
Az egyetem biztosít szállást is?
Asking if the university provides accommodation
Czy program studiów przewiduje praktyki studenckie?
A kurzus gyakornoki időszakot is magában foglal?
Asking if your university course involves an internship period
Czy jako student na wymianie muszę płacić za studia?
Kell az egyetemen cserediákként tandíjat fizetni?
Asking if you have to pay to study as an exchange student at that university
W jaki sposób mogę na bieżąco śledzić proces rekrutacji?
Hogyan tudom nyomon követni a jelentkezésem?
Asking how you can see the progress of your application
Jakie wymagania językowe muszę spełnić?
Mik a [nyelv] nyelvi követelmények?
Inquiring about the language requirement to be fulfilled in order to be accepted at that university
Jak działa system ______ ?
Milyen a ____________ rendszer?
Asking information about the system
punktowy
kredit
Type of system
oceniania
osztályzási
Type of system
Czy dostanę wykaz ocen i zaliczeń po zakończeniu wymiany studenckiej?
Kapok tudományos átiratot a csere végén?
Asking if you have an academic transcript at the end of your exchange
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o metodach nauczania.
Milyen a tanítás stílusa?
Inquiring about the teaching style
Czy na uczelni prowadzone są _____________ ?
Vannak_____________?
Inquiring about the teaching style
wykłady
előadások
Type of class
ćwiczenia/seminaria
szemináriumok
Type of class
konsultacje
oktatói órák
Type of class
konferencje
konferenciák
Type of class
Jakie kursy znajdują się w ofercie szkoły letniej?
Milyen kurzusokat kínálnak a nyári egyetemek?
Asking information about the kinds of courses offered by summer schools
Kiedy odbywają się egzaminy?
Mikor vannak a vizsgák?
Asking when the exams are
Gdzie mogę znaleźć informacje na temat wszystkich dostępnych przedmiotów?
Hol találok bővebb információt a kurzusokról?
Asking where you can find information about the courses
Czy na uczelni jest akademickie centrum sportowe?
Van az egyetemen sportközpont?
Asking if there is a university sports center
Jak mogę zostać członkiem organizacji studenckich?
Hogyan tudok diákegyesületekhez csatlakozni?
Asking how you can join student societies
Ile wynosi szacunkowy koszt utrzymania w [nazwa miasta]?
Mik a megélhetési költségek [városban]?
Inquiring about the estimated living costs in the city

Studying - Language courses

Jakich języków mogę się uczyć w Państwa szkole?
Milyen nyelveket tudok itt tanulni?
Asking what languages you can study at that school
Czy przeprowadzają Państwo test sprawdzający znajomość języka?
Van szintfelmérő teszt?
Asking if there is a placement test to assess your level
Czy mogę przenieść się na kurs o innym poziomie, jeśli ten, na który uczęszczam, nie jest dla mnie odpowiedni?
Válthatok szintet, ha az, amibe most járok nem megfelelő?
Asking if you can change level in case you are not satisfied with the one you are attending
Czy mają Państwo szczegółowy opis kursu?
Kaphatnék bővebb tájékoztatást a nyelvtanfolyamról?
Asking if there is a detailed description of the course
Jak liczne są grupy?
Maximum hányan járhatnak egy csoportba?
Asking what the maximum number of students in a class is
Czy może mi Pan/Pani powiedzieć więcej o dodatkowym wyposażeniu i dostępnych udogodnieniach w Państwa szkole?
Milyen lehetőségek vannak az iskolában?
Asking what facilities there are in the school
Czy szkoła organizuje wycieczki?
Kirándulásokat is szerveznek?
Asking if the school arranges also excursions
Jakie kursy mają Państwo w ofercie?
Milyen programokat nyújtanak?
Asking what programs are offered

Studying - Scholarships

Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o możliwościach otrzymania wsparcia finansowego.
A finanszírozási lehetőségekről szeretnék érdeklődni.
Inquiring about funding opportunities
Gdzie mogę ubiegać się o pomoc finansową?
Melyik szervezetek finanszírozhatják a tanulmányaimat?
Asking which bodies can fund your studies
Chciałbym/Chciałabym ubiegać się o ____________.
Szükségem van anyagi támogatásra ____________.
Stating that you need financial help
pomoc w opłaceniu czesnego / stypendium na opłaty za studia
tandíj
Thing that you need financial help for
pomoc w opłacaniu wydatków na życie
megélhetési költségek
Thing that you need financial help for
pomoc finansową związaną z opieką nad dzieckiem/dziećmi
gyermekellátás
Thing that you need financial help for
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się jakie stypendia są dostępne.
Milyen ösztöndíjak elérhetőek?
Asking what kinds of scholarships are available

Studying - Validating foreign degrees

Chciałbym/Chciałabym nostryfikować mój dyplom w [nazwa kraju].
Szeretném elfogadtatni a diplomám [országban].
Stating that you would like to validate your degree certificate in that country
Czy mają Państwo listę tłumaczy przysięgłych języka [nazwa języka]?
Van lista hiteles [nyelv] fordítókról?
Asking if there is a list of certified translators in the language that you need
Gdzie mogę dostać zaświadczenie o równoważności mojego dyplomu?
Hol kaphatok igazolást arról, hogy elismerték a diplomám?
Asking where you can get a certificate of equivalency