Italian | Phrases - Immigration | Studying

Studying - University

Chciałabym/Chciałabym zapisać się na studia.
Vorrei iscrivermi all'università.
Stating that you want to enroll
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na _________.
Vorrei iscrivermi a un corso ____________.
Stating that you want to apply for a course
studia licencjackie
di laurea triennale
Type of course
studia magisterskie
di laurea magistrale
Type of course
studia doktoranckie
di dottorato
Type of course
studia dzienne
a tempo pieno
Type of course
studia zaoczne
part-time
Type of course
studia przez internet
online
Type of course
Chciałabym/Chciałabym studiować na Państwa uczelni przez ___________.
Vorrei studiare presso la vostra università per _________.
Stating how long your exchange period is
(jeden) semestr
un semestre
Length of stay at foreign university
cały rok akademicki
un anno accademico
Length of stay at foreign university
Jakie są ograniczenia w dostępie do zatrudnienia dla studentów?
Quali sono le restrizioni riguardo il lavoro per gli studenti?
Asking about work restrictions for students
Czy muszę dostarczyć oryginalne dokumenty czy wystarczą kopie?
Devo presentare i documenti originali o delle copie?
Asking if you need to provide the original documents or copies
Jakie są warunki przyjęcia na uczelnię?
Quali sono i requisiti di accesso all'università?
Used when applying for university
Czy otrzymam list z formalnym potwierdzeniem przyjęcia na uczelnię?
Mi invierete una lettera di ammissione?
Asking if you will receive a formal offer
Czy uczelnia zapewnia zakwaterowanie?
L'università garantisce anche l'alloggio?
Asking if the university provides accommodation
Czy program studiów przewiduje praktyki studenckie?
Il corso di laurea prevede lo svolgimento di uno stage?
Asking if your university course involves an internship period
Czy jako student na wymianie muszę płacić za studia?
C'è un costo per svolgere uno scambio come studente straniero presso la vostra università?
Asking if you have to pay to study as an exchange student at that university
W jaki sposób mogę na bieżąco śledzić proces rekrutacji?
Come posso essere aggiornato/a sul progresso della mia domanda di ammissione?
Asking how you can see the progress of your application
Jakie wymagania językowe muszę spełnić?
Che livello di [lingua] è richiesto?
Inquiring about the language requirement to be fulfilled in order to be accepted at that university
Jak działa system ______ ?
Come funziona il sistema di __________?
Asking information about the system
punktowy
crediti
Type of system
oceniania
valutazione
Type of system
Czy dostanę wykaz ocen i zaliczeń po zakończeniu wymiany studenckiej?
Avrò un certificato degli esami sostenuti alla fine del periodo di scambio?
Asking if you have an academic transcript at the end of your exchange
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o metodach nauczania.
Quali sono i metodi d'insegnamento?
Inquiring about the teaching style
Czy na uczelni prowadzone są _____________ ?
Ci sono _______________?
Inquiring about the teaching style
wykłady
lezioni frontali
Type of class
ćwiczenia/seminaria
seminari
Type of class
konsultacje
esercitazioni
Type of class
konferencje
conferenze
Type of class
Jakie kursy znajdują się w ofercie szkoły letniej?
Quali corsi vengono offerti dalle Summer School?
Asking information about the kinds of courses offered by summer schools
Kiedy odbywają się egzaminy?
Quando si svolgono gli esami?
Asking when the exams are
Gdzie mogę znaleźć informacje na temat wszystkich dostępnych przedmiotów?
Dove posso trovare informazioni su tutti i corsi disponibili?
Asking where you can find information about the courses
Czy na uczelni jest akademickie centrum sportowe?
C'è un centro sportivo universitario?
Asking if there is a university sports center
Jak mogę zostać członkiem organizacji studenckich?
Come posso unirmi ai club studenteschi?
Asking how you can join student societies
Ile wynosi szacunkowy koszt utrzymania w [nazwa miasta]?
Qual è il costo della vita a [città]?
Inquiring about the estimated living costs in the city

Studying - Language courses

Jakich języków mogę się uczyć w Państwa szkole?
Quali lingue posso studiare presso la vostra scuola?
Asking what languages you can study at that school
Czy przeprowadzają Państwo test sprawdzający znajomość języka?
C'è un test per stabilire il mio livello di partenza?
Asking if there is a placement test to assess your level
Czy mogę przenieść się na kurs o innym poziomie, jeśli ten, na który uczęszczam, nie jest dla mnie odpowiedni?
Posso cambiare livello se quello che sto frequentando non è adatto a me?
Asking if you can change level in case you are not satisfied with the one you are attending
Czy mają Państwo szczegółowy opis kursu?
Posso avere una descrizione dettagliata del corso?
Asking if there is a detailed description of the course
Jak liczne są grupy?
Qual è il numero massimo si studenti per classe?
Asking what the maximum number of students in a class is
Czy może mi Pan/Pani powiedzieć więcej o dodatkowym wyposażeniu i dostępnych udogodnieniach w Państwa szkole?
Quali strutture e servizi sono disponibili nella vostra scuola?
Asking what facilities there are in the school
Czy szkoła organizuje wycieczki?
Organizzate delle escursioni?
Asking if the school arranges also excursions
Jakie kursy mają Państwo w ofercie?
Che programmi offrite?
Asking what programs are offered

Studying - Scholarships

Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o możliwościach otrzymania wsparcia finansowego.
Vorrei chiedere informazioni sulle possibilità di finanziamento.
Inquiring about funding opportunities
Gdzie mogę ubiegać się o pomoc finansową?
Quali enti possono finanziare i miei studi?
Asking which bodies can fund your studies
Chciałbym/Chciałabym ubiegać się o ____________.
Ho bisogno di aiuto finanziario per ___________.
Stating that you need financial help
pomoc w opłaceniu czesnego / stypendium na opłaty za studia
le tasse universitarie
Thing that you need financial help for
pomoc w opłacaniu wydatków na życie
le spese di sostentamento
Thing that you need financial help for
pomoc finansową związaną z opieką nad dzieckiem/dziećmi
i servizi per l'infanzia
Thing that you need financial help for
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się jakie stypendia są dostępne.
Quali tipi di borse di studio sono disponibili?
Asking what kinds of scholarships are available

Studying - Validating foreign degrees

Chciałbym/Chciałabym nostryfikować mój dyplom w [nazwa kraju].
Vorrei convalidare il mio certificato di laurea in [paese].
Stating that you would like to validate your degree certificate in that country
Czy mają Państwo listę tłumaczy przysięgłych języka [nazwa języka]?
Avete una lista dei traduttori giurati in [lingua]?
Asking if there is a list of certified translators in the language that you need
Gdzie mogę dostać zaświadczenie o równoważności mojego dyplomu?
Dove posso ottenere un certificato di equivalenza?
Asking where you can get a certificate of equivalency