Portuguese | Phrases - Immigration | Studying

Studying - University

Chciałabym/Chciałabym zapisać się na studia.
Gostaria de me matricular em uma universidade.
Stating that you want to enroll
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na _________.
Gostaria de me inscrever no curso de _____________.
Stating that you want to apply for a course
studia licencjackie
graduação
Type of course
studia magisterskie
pós-graduação
Type of course
studia doktoranckie
PhD
Type of course
studia dzienne
tempo integral
Type of course
studia zaoczne
meio período
Type of course
studia przez internet
online
Type of course
Chciałabym/Chciałabym studiować na Państwa uczelni przez ___________.
Gostaria de estudar em sua universidade por ___________.
Stating how long your exchange period is
(jeden) semestr
um semestre
Length of stay at foreign university
cały rok akademicki
um ano acadêmico
Length of stay at foreign university
Jakie są ograniczenia w dostępie do zatrudnienia dla studentów?
Quais são as restrições de trabalho para estudantes?
Asking about work restrictions for students
Czy muszę dostarczyć oryginalne dokumenty czy wystarczą kopie?
Devo apresentar as cópias dos documentos ou os originais?
Asking if you need to provide the original documents or copies
Jakie są warunki przyjęcia na uczelnię?
Quais são os requisitos de acesso à universidade?
Used when applying for university
Czy otrzymam list z formalnym potwierdzeniem przyjęcia na uczelnię?
Vou receber uma proposta formal?
Asking if you will receive a formal offer
Czy uczelnia zapewnia zakwaterowanie?
A universidade também oferece acomodação?
Asking if the university provides accommodation
Czy program studiów przewiduje praktyki studenckie?
O curso também inclui um período de estágio?
Asking if your university course involves an internship period
Czy jako student na wymianie muszę płacić za studia?
Há um custo para estudar como intercambista nesta universidade?
Asking if you have to pay to study as an exchange student at that university
W jaki sposób mogę na bieżąco śledzić proces rekrutacji?
Como posso acompanhar o progresso da minha inscrição/candidatura?
Asking how you can see the progress of your application
Jakie wymagania językowe muszę spełnić?
Quais são os requisitos de língua para [língua]?
Inquiring about the language requirement to be fulfilled in order to be accepted at that university
Jak działa system ______ ?
Como é o sistema de ____________?
Asking information about the system
punktowy
crédito
Type of system
oceniania
notas
Type of system
Czy dostanę wykaz ocen i zaliczeń po zakończeniu wymiany studenckiej?
Vou receber uma certificação acadêmica no final do intercâmbio?
Asking if you have an academic transcript at the end of your exchange
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o metodach nauczania.
Qual é o estilo de ensino?
Inquiring about the teaching style
Czy na uczelni prowadzone są _____________ ?
São _____________ ?
Inquiring about the teaching style
wykłady
aulas expositivas
Type of class
ćwiczenia/seminaria
seminários
Type of class
konsultacje
tutoriais
Type of class
konferencje
conferências
Type of class
Jakie kursy znajdują się w ofercie szkoły letniej?
Que cursos são oferecidos por escolas de verão?
Asking information about the kinds of courses offered by summer schools
Kiedy odbywają się egzaminy?
Quando acontecem as provas?
Asking when the exams are
Gdzie mogę znaleźć informacje na temat wszystkich dostępnych przedmiotów?
Onde posso encontrar informações sobre os cursos disponíveis?
Asking where you can find information about the courses
Czy na uczelni jest akademickie centrum sportowe?
Há um complexo esportivo aqui?
Asking if there is a university sports center
Jak mogę zostać członkiem organizacji studenckich?
Como posso me afiliar a instituições estudantis?
Asking how you can join student societies
Ile wynosi szacunkowy koszt utrzymania w [nazwa miasta]?
Quais são os custos de vida estimados em [cidade]?
Inquiring about the estimated living costs in the city

Studying - Language courses

Jakich języków mogę się uczyć w Państwa szkole?
Quais línguas posso estudar em sua escola?
Asking what languages you can study at that school
Czy przeprowadzają Państwo test sprawdzający znajomość języka?
Existe um teste de nivelamento para avaliar meu nível?
Asking if there is a placement test to assess your level
Czy mogę przenieść się na kurs o innym poziomie, jeśli ten, na który uczęszczam, nie jest dla mnie odpowiedni?
Posso me transferir para outro nível se o que estou fazendo não for adequado para mim?
Asking if you can change level in case you are not satisfied with the one you are attending
Czy mają Państwo szczegółowy opis kursu?
Vocês tem uma descrição detalhada do curso?
Asking if there is a detailed description of the course
Jak liczne są grupy?
Qual é o número máximo de alunos por classe?
Asking what the maximum number of students in a class is
Czy może mi Pan/Pani powiedzieć więcej o dodatkowym wyposażeniu i dostępnych udogodnieniach w Państwa szkole?
Quais são as comodidades da escola?
Asking what facilities there are in the school
Czy szkoła organizuje wycieczki?
Vocês também organizam excursões?
Asking if the school arranges also excursions
Jakie kursy mają Państwo w ofercie?
Quais programas vocês oferecem?
Asking what programs are offered

Studying - Scholarships

Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o możliwościach otrzymania wsparcia finansowego.
Gostaria de saber quais são as oportunidades de financiamento.
Inquiring about funding opportunities
Gdzie mogę ubiegać się o pomoc finansową?
Quais órgãos podem financiar meus estudos?
Asking which bodies can fund your studies
Chciałbym/Chciałabym ubiegać się o ____________.
Preciso de auxílio financeiro para ____________.
Stating that you need financial help
pomoc w opłaceniu czesnego / stypendium na opłaty za studia
mensalidades
Thing that you need financial help for
pomoc w opłacaniu wydatków na życie
despesas de subsistência
Thing that you need financial help for
pomoc finansową związaną z opieką nad dzieckiem/dziećmi
cuidados infantis
Thing that you need financial help for
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się jakie stypendia są dostępne.
Quais são os tipos de bolsas disponíveis?
Asking what kinds of scholarships are available

Studying - Validating foreign degrees

Chciałbym/Chciałabym nostryfikować mój dyplom w [nazwa kraju].
Eu gostaria de validar meu diploma em [país].
Stating that you would like to validate your degree certificate in that country
Czy mają Państwo listę tłumaczy przysięgłych języka [nazwa języka]?
Vocês tem uma lista de tradutores certificados em [língua]?
Asking if there is a list of certified translators in the language that you need
Gdzie mogę dostać zaświadczenie o równoważności mojego dyplomu?
Onde posso conseguir um certificado de equivalência?
Asking where you can get a certificate of equivalency