Russian | Phrases - Immigration | Studying

Studying - University

Chciałabym/Chciałabym zapisać się na studia.
Я бы хотел(а) зачислиться в университет
Stating that you want to enroll
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na _________.
Я хочу зарегистрироваться на курс______________.
Stating that you want to apply for a course
studia licencjackie
бакалавриат
Type of course
studia magisterskie
аспирантура
Type of course
studia doktoranckie
докторат/профессура
Type of course
studia dzienne
очная форма
Type of course
studia zaoczne
заочная форма
Type of course
studia przez internet
онлайн обучение
Type of course
Chciałabym/Chciałabym studiować na Państwa uczelni przez ___________.
Я бы хотел учиться в вашем университете в течение___________.
Stating how long your exchange period is
(jeden) semestr
семестр
Length of stay at foreign university
cały rok akademicki
академический год
Length of stay at foreign university
Jakie są ograniczenia w dostępie do zatrudnienia dla studentów?
Какие ограничения на работу для студентов?
Asking about work restrictions for students
Czy muszę dostarczyć oryginalne dokumenty czy wystarczą kopie?
Мне нужно показать копии оригиналов документов или сами оригиналы?
Asking if you need to provide the original documents or copies
Jakie są warunki przyjęcia na uczelnię?
Каковы требования для поступления в университет?
Used when applying for university
Czy otrzymam list z formalnym potwierdzeniem przyjęcia na uczelnię?
Вы пришлете мне формальное предложение?
Asking if you will receive a formal offer
Czy uczelnia zapewnia zakwaterowanie?
Университет гарантирует предоставление жилья?
Asking if the university provides accommodation
Czy program studiów przewiduje praktyki studenckie?
Курс включает в себя период стажировки?
Asking if your university course involves an internship period
Czy jako student na wymianie muszę płacić za studia?
Студентам по обмену нужно платить за обучение в вашем университете?
Asking if you have to pay to study as an exchange student at that university
W jaki sposób mogę na bieżąco śledzić proces rekrutacji?
Как я могу следить за процессом обработки моей заявки?
Asking how you can see the progress of your application
Jakie wymagania językowe muszę spełnić?
Каковы требования знания [язык] языка?
Inquiring about the language requirement to be fulfilled in order to be accepted at that university
Jak działa system ______ ?
Какова система_____________?
Asking information about the system
punktowy
кредитов
Type of system
oceniania
оценок
Type of system
Czy dostanę wykaz ocen i zaliczeń po zakończeniu wymiany studenckiej?
Я получу приложение к диплому в конце моего обмена?
Asking if you have an academic transcript at the end of your exchange
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o metodach nauczania.
Каков стиль преподавания?
Inquiring about the teaching style
Czy na uczelni prowadzone są _____________ ?
Там есть___________?
Inquiring about the teaching style
wykłady
лекции
Type of class
ćwiczenia/seminaria
семинары
Type of class
konsultacje
учебные материалы
Type of class
konferencje
конференции
Type of class
Jakie kursy znajdują się w ofercie szkoły letniej?
Какие курсы предлагаются летними школами?
Asking information about the kinds of courses offered by summer schools
Kiedy odbywają się egzaminy?
Когда проходят экзамены?
Asking when the exams are
Gdzie mogę znaleźć informacje na temat wszystkich dostępnych przedmiotów?
Где я могу найти информацию о доступных курсах?
Asking where you can find information about the courses
Czy na uczelni jest akademickie centrum sportowe?
В университете есть спортивный центр?
Asking if there is a university sports center
Jak mogę zostać członkiem organizacji studenckich?
Как я могу присоединиться к студенческим обществам?
Asking how you can join student societies
Ile wynosi szacunkowy koszt utrzymania w [nazwa miasta]?
Какие примерные расходы на жизнь в городе?
Inquiring about the estimated living costs in the city

Studying - Language courses

Jakich języków mogę się uczyć w Państwa szkole?
Какие языки я могу изучать в вашем университете?
Asking what languages you can study at that school
Czy przeprowadzają Państwo test sprawdzający znajomość języka?
Есть ли у вас тест на оценивание уровня языка?
Asking if there is a placement test to assess your level
Czy mogę przenieść się na kurs o innym poziomie, jeśli ten, na który uczęszczam, nie jest dla mnie odpowiedni?
Я могу перейти на другой уровень, если тот, который я посещаю, не подходит для меня?
Asking if you can change level in case you are not satisfied with the one you are attending
Czy mają Państwo szczegółowy opis kursu?
У вас есть детальное описание курса?
Asking if there is a detailed description of the course
Jak liczne są grupy?
Каково максимальное количество студентов в группе?
Asking what the maximum number of students in a class is
Czy może mi Pan/Pani powiedzieć więcej o dodatkowym wyposażeniu i dostępnych udogodnieniach w Państwa szkole?
Какое оборудование и какие удобства есть в вашем университете?
Asking what facilities there are in the school
Czy szkoła organizuje wycieczki?
Вы организовываете экскурсии?
Asking if the school arranges also excursions
Jakie kursy mają Państwo w ofercie?
Какие программы вы предлагаете?
Asking what programs are offered

Studying - Scholarships

Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o możliwościach otrzymania wsparcia finansowego.
Я хочу узнать о возможностях финансирования.
Inquiring about funding opportunities
Gdzie mogę ubiegać się o pomoc finansową?
Какие органы могут финансировать мое обучение?
Asking which bodies can fund your studies
Chciałbym/Chciałabym ubiegać się o ____________.
Мне нужна финансовая помощь для_____________.
Stating that you need financial help
pomoc w opłaceniu czesnego / stypendium na opłaty za studia
плата за обучение
Thing that you need financial help for
pomoc w opłacaniu wydatków na życie
расходы на жизнь
Thing that you need financial help for
pomoc finansową związaną z opieką nad dzieckiem/dziećmi
уход за ребенком
Thing that you need financial help for
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się jakie stypendia są dostępne.
Какие виды стипендий доступны?
Asking what kinds of scholarships are available

Studying - Validating foreign degrees

Chciałbym/Chciałabym nostryfikować mój dyplom w [nazwa kraju].
Я бы хотел(а) подтвердить действительность моего диплома в [страна].
Stating that you would like to validate your degree certificate in that country
Czy mają Państwo listę tłumaczy przysięgłych języka [nazwa języka]?
У вас есть список сертифицированных переводчиков [язык]?
Asking if there is a list of certified translators in the language that you need
Gdzie mogę dostać zaświadczenie o równoważności mojego dyplomu?
Где я могу получить сертификат соответствия диплома?
Asking where you can get a certificate of equivalency