Spanish | Phrases - Immigration | Studying

Studying - University

Chciałabym/Chciałabym zapisać się na studia.
Me gustaría matricularme en la universidad.
Stating that you want to enroll
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na _________.
Me quiero matricular _______________.
Stating that you want to apply for a course
studia licencjackie
en un grado
Type of course
studia magisterskie
en un posgrado
Type of course
studia doktoranckie
en un doctorado
Type of course
studia dzienne
a tiempo completo
Type of course
studia zaoczne
a tiempo parcial
Type of course
studia przez internet
a distancia
Type of course
Chciałabym/Chciałabym studiować na Państwa uczelni przez ___________.
Me gustaría estudiar en su universidad durante un periodo de ___________.
Stating how long your exchange period is
(jeden) semestr
un semestre
Length of stay at foreign university
cały rok akademicki
un curso académico
Length of stay at foreign university
Jakie są ograniczenia w dostępie do zatrudnienia dla studentów?
¿Existen restricciones laborales para los estudiantes?
Asking about work restrictions for students
Czy muszę dostarczyć oryginalne dokumenty czy wystarczą kopie?
¿Tengo que presentar los documentos originales o es sufuciente con sus fotocopias?
Asking if you need to provide the original documents or copies
Jakie są warunki przyjęcia na uczelnię?
¿Cuáles son los requisitos de acceso a la universidad?
Used when applying for university
Czy otrzymam list z formalnym potwierdzeniem przyjęcia na uczelnię?
¿Me enviarán una carta de aceptación?
Asking if you will receive a formal offer
Czy uczelnia zapewnia zakwaterowanie?
¿La universidad proporciona también el alojamiento?
Asking if the university provides accommodation
Czy program studiów przewiduje praktyki studenckie?
¿Hay prácticas profesionales en el plan de estudios?
Asking if your university course involves an internship period
Czy jako student na wymianie muszę płacić za studia?
¿Los estudiantes de intercambio también tenemos que pagar la matrícula en su universidad?
Asking if you have to pay to study as an exchange student at that university
W jaki sposób mogę na bieżąco śledzić proces rekrutacji?
¿Cómo puedo consultar el estado de mi solicitud?
Asking how you can see the progress of your application
Jakie wymagania językowe muszę spełnić?
¿Cuál es el nivel de (idioma) requerido?
Inquiring about the language requirement to be fulfilled in order to be accepted at that university
Jak działa system ______ ?
¿Cómo es el sistema _____________?
Asking information about the system
punktowy
de créditos
Type of system
oceniania
de notas
Type of system
Czy dostanę wykaz ocen i zaliczeń po zakończeniu wymiany studenckiej?
¿Recibiré una copia de mi expediente académico al final de la estancia?
Asking if you have an academic transcript at the end of your exchange
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o metodach nauczania.
¿Qué estilo de enseñanza aplican?
Inquiring about the teaching style
Czy na uczelni prowadzone są _____________ ?
¿Hay ______________?
Inquiring about the teaching style
wykłady
clases teóricas
Type of class
ćwiczenia/seminaria
seminarios
Type of class
konsultacje
tutorías
Type of class
konferencje
conferencias
Type of class
Jakie kursy znajdują się w ofercie szkoły letniej?
¿Qué cursos se ofertan para la escuela de verano?
Asking information about the kinds of courses offered by summer schools
Kiedy odbywają się egzaminy?
¿Cuándo es el periodo de exámenes?
Asking when the exams are
Gdzie mogę znaleźć informacje na temat wszystkich dostępnych przedmiotów?
¿Dónde puedo conseguir información sobre las asignaturas disponibles?
Asking where you can find information about the courses
Czy na uczelni jest akademickie centrum sportowe?
¿Hay instalaciones deportivas en la universidad?
Asking if there is a university sports center
Jak mogę zostać członkiem organizacji studenckich?
¿Cómo puedo unirme a las asociaciones de estudiantes?
Asking how you can join student societies
Ile wynosi szacunkowy koszt utrzymania w [nazwa miasta]?
¿Cuál es más o menos el coste de la vida en (ciudad)?
Inquiring about the estimated living costs in the city

Studying - Language courses

Jakich języków mogę się uczyć w Państwa szkole?
¿Qué idiomas se pueden estudiar en el centro?
Asking what languages you can study at that school
Czy przeprowadzają Państwo test sprawdzający znajomość języka?
¿Hay pruebas de nivel?
Asking if there is a placement test to assess your level
Czy mogę przenieść się na kurs o innym poziomie, jeśli ten, na który uczęszczam, nie jest dla mnie odpowiedni?
¿Me puedo cambiar de clase si el nivel no es el adecuado para mí?
Asking if you can change level in case you are not satisfied with the one you are attending
Czy mają Państwo szczegółowy opis kursu?
¿Tienen descripciones detalladas de las asignaturas?
Asking if there is a detailed description of the course
Jak liczne są grupy?
¿Cuál es el número máximo de estudiantes en cada clase?
Asking what the maximum number of students in a class is
Czy może mi Pan/Pani powiedzieć więcej o dodatkowym wyposażeniu i dostępnych udogodnieniach w Państwa szkole?
¿Qué instalaciones tiene el centro?
Asking what facilities there are in the school
Czy szkoła organizuje wycieczki?
¿Organizan también excursiones?
Asking if the school arranges also excursions
Jakie kursy mają Państwo w ofercie?
¿Qué programas ofertan?
Asking what programs are offered

Studying - Scholarships

Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o możliwościach otrzymania wsparcia finansowego.
Vengo a pedir información sobre las posibilidades de financiación.
Inquiring about funding opportunities
Gdzie mogę ubiegać się o pomoc finansową?
¿Qué organismos pueden financiar mis estudios?
Asking which bodies can fund your studies
Chciałbym/Chciałabym ubiegać się o ____________.
Necesito ayuda financiera para ______________.
Stating that you need financial help
pomoc w opłaceniu czesnego / stypendium na opłaty za studia
matrícula
Thing that you need financial help for
pomoc w opłacaniu wydatków na życie
gastos personales
Thing that you need financial help for
pomoc finansową związaną z opieką nad dzieckiem/dziećmi
manutención de hijos menores
Thing that you need financial help for
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się jakie stypendia są dostępne.
¿Qué becas puedo solicitar?
Asking what kinds of scholarships are available

Studying - Validating foreign degrees

Chciałbym/Chciałabym nostryfikować mój dyplom w [nazwa kraju].
Me gustaría convalidar mi título en (país).
Stating that you would like to validate your degree certificate in that country
Czy mają Państwo listę tłumaczy przysięgłych języka [nazwa języka]?
¿Me podría dar una lista de traductores jurados en (idioma)?
Asking if there is a list of certified translators in the language that you need
Gdzie mogę dostać zaświadczenie o równoważności mojego dyplomu?
¿Dónde puedo conseguir un certificado de convalidación?
Asking where you can get a certificate of equivalency